Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
11538

1. Modlitwy Anioła.

a. Modlitwa uwielbienia i prośby.

b. Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

2. Modlitwa przekazana pastuszkom poprzez "wewnętrzny impuls".

3. Modlitwy Matki Bożej.

a. Modlitwa pokutna. (przy podejmowaniu ofiar)

b. Modlitwa do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św.

4. Różaniec i szkaplerz.

5. Litanie.

a. Litania do Niepokalanego Serca Maryi.

b. Litania do św. Franciszka i Hiacynty.

c. Litania do św. Franciszka Marto.

d. Litania do św. Hiacynty Marto.

6. Jubileuszowa modlitwa poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej.

7. Modlitwa o Pokój.

8. Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Siostry Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca.

9. Fatima miejscem wielkiej modlitwy.

Modlitwy Anioła

 

Modlitwa uwielbienia i prośby.

O mój Boże, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię. Proszę Cię, byś wybaczył tym, którzy nie wierzą, którzy Cię nie uwielbiają, którzy Cię nie kochają, którzy Ci nie ufają.

Modlitwa przed Najświętszym Sakramentem.

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, uwielbiam Cię ze czcią najgłębszą. Ofiaruję Ci przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Pana naszego Jezusa Chrystusa, obecnego na wszystkich ołtarzach świata, na przebłaganie za zniewagi, świętokradztwa i zaniedbania, które Go obrażają. Przez niezmierzone zasługi Jego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi proszę Was o nawrócenie biednych grzeszników.

Modlitwy "O mój Boże.." nauczył dzieci Anioł Pokoju wiosną 1916 roku. Miejsce objawienia: Loca do Cabeço, gaj oliwny zwany Pregueira w Valinhos. Podczas objawienia Anioł uklęknął i pochylił głowę aż do ziemi, po czym wymówił słowa modlitwy. Po trzykrotnym powtórzeniu modlitwy zwracając się do dzieci powiedział: "Tak macie się modlić! Serce Jezusa i Maryi słuchają z uwagą waszych próśb. "

Modlitwy "Trójco Przenajświętsza…" nauczył dzieci Anioł z nieba jesienią 1916 roku. Miejsce objawienia: Loca do Cabeço. Anioł trzymał w ręce kielich, nad którym unosiła się święta Hostia, z której spływały krople Krwi do kielicha. Nagle kielich z Hostią zawisł w powietrzu, a Anioł uklęknął na ziemi i powtórzył trzy razy modlitwę: "Trójco Przenajświętsza…" Następnie podnosząc się z klęczek wziął znowu w rękę kielich i Hostię. Hostię podał Łucji, a zawartość kielicha podał Hiacyncie i Franciszkowi do wypicia mówiąc równocześnie: "Przyjmijcie Ciało i Krew Jezusa Chrystusa, okropnie znieważanego przez niewdzięcznych ludzi. Wynagrodźcie ich grzechy i pocieszajcie waszego Boga!" Potem znowu uklęknął i odmówił z nami trzy razy tę samą modlitwę: "Trójco Przenajświętsza..". (spis treści)

 

Modlitwa przekazana poprzez "wewnętrzny impuls"

 

O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię. Mój Boże, Mój Boże, kocham Cię w Najświętszym Sakramencie.

Modlitwa ta została przekazana dzieciom podczas pierwszego objawienia Matki Bożej 13 maja 1917 roku w Cova da Iria. Pod koniec objawienia Maryja rozłożyła ręce przekazując dzieciom światło tak silne, jak gdyby odblask wychodzący z Jej rąk. To światło dotarło do ich wnętrza, do najgłębszej głębi duszy i spowodowało, że dzieci widziały się w Bogu, który jest tym światłem, wyraźniej niż w najlepszym zwierciadle. Pod wpływem przekazanego wewnętrznego impulsu, padły na kolana i powtarzały bardzo pobożnie słowa modlitwy: "O Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię…". (spis treści)

 

Modlitwy Matki Bożej

 

Modlitwa pokutna (przy podejmowaniu ofiar)

O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, w intencji nawrócenia grzeszników oraz jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Modlitwa do odmawiania po każdej dziesiątce Różańca św.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Modlitwy "O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie" i modlitwy "O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy" nauczyła dzieci Matka Boża podczas trzeciego objawienia, tj. 13 lipca 1917 roku w Cova da Iria.

Podczas objawienia Maryja powiedziała: "Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie…" W dalszej części objawienia dodała: "Kiedy odmawiacie różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…". (spis treści)

 

Różaniec i szkaplerz

 

Na szczególną aktualność i potrzebę praktykowania nabożeństw różańcowego i szkaplerznego jeszcze raz wskazała sama Matka Boża podczas swego objawienia w Fatimie.

Wiele razy mówiła Odmawiajcie codziennie różaniec! W czasie październikowego cudu słońca Łucja, Hiacynta i Franciszek zobaczyli na niebie trzy obrazy, symbolizujące trzy części Różańca. Siostra Łucja: Pierwszy obraz był wyobrażeniem Najświętszej Rodziny. Drugi – przedstawiał Matkę Bożą w szatach fioletowych jako Matkę Bolesną z mieczem przeszywającym Jej Serce. Obok niej stał Jezus Frasobliwy. Spoglądał z miłosierdziem na ludzi, za których umarł. Na trzecim obrazie Matka Boża ukazała się w odzieniu chwalebnym, jako Matka Boża z Góry Karmel, tj. Matka Boża Szkaplerzna, ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi, z Dzieciątkiem Jezus na kolanach, trzymającym w ręku szkaplerz święty.

Siostra Łucja zapytana o opinię, dlaczego Matka Boża ukazała się w wizjach symbolizujących poszczególne części różańca także jako Matka Boża Szkaplerzna, odpowiedziała, że Maryja chciała przez to zachęcić nas do praktykowania obu tych nabożeństw maryjnych. Gdyż różaniec i szkaplerz są dwoma najbardziej uprzywilejowanymi sakramentaliami maryjnymi, i nabierają znaczenia tak wielkiego, jak nigdy jeszcze nie miały go w swej historii.

Nazwa "szkaplerz" pochodzi od łacińskiego słowa "scapularis", czyli "noszony na plecach". Zakonnicy noszą szkaplerz w postaci prostokątnego kawałka materiału z otworem na głowę, wkładanego na tunikę habitu. Taką szatę, jako element habitu, noszą dziś nie tylko karmelici, ale i inne zakony. Świeccy noszą go w formie medalika. Tradycyjnym dniem, kiedy przyjmuje się szkaplerz jest święto Matki Bożej Szkaplerznej.

Różaniec, do którego wzywa Maryja, nazwany przez św. Jana Pawła II "szkołą Maryi", stał się dla dzieci modlitwą kontemplacyjną, dającą siłę do znoszenia prześladowań i cierpień, drogą do świętości. Poznały (jak napisała s. Łucja), że nie ma takiej sprawy osobistej, społecznej ani międzynarodowej, której nie dałoby się rozwiązać przez Różaniec. Z odmawianiem Różańca Matka Boża związała obietnicę Nieba, nie tylko dla Franciszka, ale z pewnością dla wszystkich. Szczególnie dzieci mogą wyprosić pokój dla świata i nawrócenie grzeszników. Dlatego tak ważne jest, aby były one uczone tej modlitwy w domu, na katechezie, w kółkach różańcowych… Modlitwa ta wyjedna im ochronę przed złem i będzie kształtowała ich osobowość.

O potędze modlitwy różańcowej mówi niezliczona ilość przykładów, wśród których są i takie, w które trudno jest uwierzyć, a jednak się zdarzyły! Jednym z nich jest cudowne ocalenie 4 kapłanów, jezuitów (Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge i Hubert Cieślik) podczas wybuch bomby atomowej w Hiroshimie (1945 r.). Kapłani znajdowali się wtedy w samym epicentrum wybuchu, a jednak przeżyli.

Ani potężny wybuch, ani panująca podczas niego zabójcza temperatura (ok. 2,5 tysiąca stopni Celsjusza), ani nawet promieniowanie, nie miały znacznego wpływu na zdrowie jezuitów. Jak skomentował sprawę dr Stephen Rinehart, fizyk z Departamentu Obrony USA: "Siedziba jezuitów powinna być ponad wszelką wątpliwość zniszczona. W takich warunkach nie jest możliwe, aby ktokolwiek przeżył. Nikt nie powinien zostać przy życiu w odległości jednego kilometra. Ani w odległości dziesięć razy większej - dziesięć do piętnastu kilometrów od epicentrum wybuchu".

Kapłani zostali przy życiu. Przez wiele lat byli badani, łącznie ponad 200 razy - lekarze nie znaleźli jednak ani śladu promieniowania.

W 1976 roku ojciec Schiffer podczas kongresu eucharystycznego w Filadelfii opowiedział swoje świadectwo. Poświadczył, że wszyscy jego bracia żyją (ojciec Hugo Lassalle zmarł najpóźniej, w 1990, w wieku 92 lat!).

Jezuici nigdy nie wątpili, że zostali uratowani od śmierci dzięki cudownej interwencji Matki Bożej. Mówili: "Żyliśmy przesłaniem z Fatimy, modląc się na różańcu każdego dnia." (spis treści)

 

Litania do Niepokalanego Serca Maryi.

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.

Boże, Synu, Zbawicielu Świata,

Boże, Duchu Święty,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Serce Maryi, módl się za nami.

Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami.

Matko Boża z Góry Karmel,

Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,

Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,

Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,

Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,

Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości,

Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,

Serce Maryi przeszyte mieczem boleści,

Serce Maryi ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,

Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,

Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,

Serce Maryi, przybytku świętości,

Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,

Serce Maryi, wybawienie grzeszników,

Serce Maryi, pociecho utrapionych,

Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,

Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,

Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,

Serce Maryi, nadziejo umierających,

Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,

Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,

Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,

Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,

Serce Maryi, Serce naszej Matki,

Serce Maryi, Serce godne największej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, Święta Matko Boża.

Aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte.

Módlmy się. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś, w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. (spis treści)

 

Litania do św. Franciszka i Hiacynty

 

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Matko Boża Różańcowa z Fatimy, módl się za nami.

Matko Boża Bolesna,

Matko Boża z Góry Karmel,

Błogosławiony Franciszku Marto, módl się za nami.

Błogosławiona Hiacynto Marto,

Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa, módlcie się za nami.

Dzieci powołane, by oglądać Boga w Niebie,

Maluczcy, którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa,

Maluczcy wybrani przez Ojca,

Doskonali orędownicy cudów Bożych,

Wzory synowskiego oddania się,

Ofiary odkupienia dla dobra Ciała Chrystusa,

Powiernicy Anioła Pokoju,

Opiekunowie Ojczyzny, na wzór Anioła Stróża Portugalii,

Adorujący razem z Aniołem Eucharystii,

Widzący Niewiastę obleczoną w Słońce,

Widzący Światło, które jest Bogiem,

Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę,

Uważni słuchacze macierzyńskich próśb Dziewicy Maryi,

Obrońcy orędzia Pani jaśniejszej od Słońca,

Głosiciele słowa Matki Boga,

Prorocy triumfu Niepokalanego Serca Maryi,

Wypełniający zamysły Najwyższego,

Wierni depozytariusze orędzia,

Posłannicy Pani Różańcowej,

Misjonarze próśb Maryi,

Niosący wezwania z Nieba,

Gorliwi opiekunowie Namiestnika Chrystusowego na ziemi,

Wyznawcy heroicznego życia w prawdzie,

Pocieszyciele Jezusa Chrystusa,

Wzory miłosierdzia chrześcijańskiego,

Służący chorym i ubogim,

Wynagradzający za zniewagi grzeszników,

Orędownicy ludzkości u tronu Dziewicy Maryi,

Lilie niewinności rozsiewające woń świętości,

Perły lśniące szczęśliwością,

Serafini miłości u stóp Pana,

Pocieszyciele Boga, ofiarujący siebie w aktach zadośćuczynienia,

Wspomagający ubogich,

Niestrudzeni w ponoszeniu ofiar za nawrócenie grzeszników,

Mężni w czasach przeciwności,

Rozmiłowani w Bogu przez Jezusa,

Pastuszkowie prowadzący nas do Baranka,

Uczniowie w szkole Maryi,

Apelujący do ludzkości,

Owoce drzewa świętości,

Dary dla Kościoła powszechnego,

Boże znaki dla Ludu Bożego,

Świadkowie łaski Bożej,

Zachęcający do zachowania łaski chrztu świętego,

Doświadczający przepełnionej miłością obecności Boga,

Śmiali w bliskiej relacji z Bogiem,

Wstawiający się u Boga za grzeszników,

Budowniczowie Cywilizacji Miłości i Pokoju,

Lampy oświecające ludzkość,

Przyjazne światła oświetlające wielu,

Luminarze na drogach ludzkości,

Płomienie gorejące w mrocznych i niespokojnych czasach,

Świece, które Bóg zapalił,

Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Módlmy się. Boże nieskończenie dobry, który miłujesz niewinność i wywyższasz pokornych spraw, abyśmy za wstawiennictwem Niepokalanej Matki Twojego Syna, naśladując błogosławionych Franciszka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i weszli do królestwa niebieskiego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

2012.02.20. W 92. rocznicę śmierci błogosławionej Hiacynty Marto, bp António Marto nadał imprimatur oficjalnej modlitwie do błogosławionych pastuszków z Fatimy – Franciszka i Hiacynty Marto. Do skomponowania litanii użyto różnych tekstów liturgicznych, a także cytatów z: homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonej podczas ceremonii beatyfikacji Czcigodnych Franciszka i Hiacynty, Listu Duszpasterskiego Konferencji Episkopatu Portugalii poświęconego beatyfikacji pastuszków fatimskich Franciszka i Hiacynty Marto oraz "Wspomnień Siostry Łucji".

Litanię odmówiono po raz pierwszy publicznie wieczorem 19 lutego w Bazylice Matki Boskiej Różańcowej z Fatimy, podczas obchodów wigilii uroczystości błogosławionych pastuszków. Wiernym rozdano obrazek z tekstem modlitwy.

2017.05.13. W dniu kanonizacji błogosławionych Franciszka i Hiacynty Marto słowo "błogosławieni" zostało zastąpione słowem "święci". (spis treści)

Litania do św. Franciszka Marto

 

Kyrie, eleison,

Chryste, eleison,

Kyrie, eleison.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Franciszku, módl się za nami.

Pastuszku, grający w górach Bogu na fujarce i śpiewający Mu własne pieśni,

Zachwycający się "latarnią Pana Jezusa" - wschodzącym i zachodzącym słońcem,

Litościwy dla ptaków, z którymi dzieliłeś się chlebem,

Bardzo współczujący cierpiącym i chorym,

Zawsze uśmiechnięty i uprzejmy dla wszystkich,

Sprawiający innym radość, także własnym kosztem,

Umiejący bawić się ze wszystkimi, którzy tego potrzebowali,

Ustępliwy i posłuszny dorosłym, a nawet dzieciom,

Unikający złego i gorszącego towarzystwa,

Szukający samotności, by lepiej się modlić i rozmyślać o Bogu,

Pełen zachwytu i szczęścia płynącego ze spotkań z Aniołem Pokoju,

Umocniony Krwią z kielicha Anioła,

Rozradowany widokiem Pani z nieba,

Poznający Trójcę Świętą w świetle wychodzącym z rąk Maryi,

Kochający Boga bardziej, niż własnych rodziców,

Bardzo kochający Jezusa, widzianego w świetle we własnym sercu,

Posłuszny słowom Pani z nieba, słyszanym i przekazanym ci przez dziewczynki,

Szczęśliwy z wiadomości, że wiele Różańców może zaprowadzić cię do nieba,

Wstrząśnięty wizją męki grzeszników w piekle,

Cierpiący na widok smutku Pana Jezusa i Maryi z powodu grzechów ludzkich,

Pocieszycielu zasmuconego Boga oraz Matki Bożej,

Ofiarujący modlitwy i umartwienia za grzechy popełnione przeciwko Maryi,

Ponoszący ofiary za Ojca Świętego,

Cierpliwie znoszący wszelkie cierpienia dopuszczone przez Boga,

W duchu ofiary nigdy nie grymaszący przy jedzeniu,

Z miłości do Jezusa oraz do grzeszników cierpiący samotność w więzieniu,

Wyrzekający się jedzenia, by złożyć z tego ofiarę Bogu,

W strasznym upale wyrzekający się wody za nawrócenie grzeszników,

Z miłości do Boga rezygnujący się śpiewania piosenek,

Straszony w jaskini przez szatana, który cię nienawidził za twoje modlitwy,

Modlący się o odwagę dla Hiacynty w więzieniu,

Wypraszający ludziom łaski przez cichą samotną modlitwę w kościele,

Otoczony w chorobie ludźmi, którzy czuli się przy tobie "jak w kościele",

Otrzymujący od Boga łaski poprawy życia, zgody i zdrowia dla proszących o nie,

Pełen radości płynącej z przyjścia do ciebie Jezusa w Komunii świętej,

Spragniony oglądania Pana Jezusa w niebie,

Tęskniący za Matką Bożą,

Z wielką pogodą ducha, a nawet zadowoleniem znoszący ostatnią chorobę,

Gotów wszystko wycierpieć, by osiągnąć niebo,

Pragnący w niebie sprawiać radość Bogu,

Żegnający się słowami: "Do widzenia w niebie!",

Wypraszający nam w niebie łaskę świętości,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święty Franciszku,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, który wybrałeś sobie, jak niegdyś w Betlejem, prostego i pokornego pastuszka, świetego Franciszka, na powiernika tajemnic nieba, daj nam, prosimy, jak on uświęcić się szybko w szkole Maryi. Niech i nasze serca, przeniknięte Twoim światłem i łaską, staną się wrażliwe na najmniejsze zło i spragnione prawdziwego dobra. Tego dobra, które - nieraz za wielką cenę cierpień, wyrzeczeń i modlitw - trzeba zdobywać dla siebie i dla innych, byśmy wspólnie cieszyli się jego pełnią w niebie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.(spis treści)

 

Litania do św. Hiacynty Marto

 

Kyrie, eleison,

Chryste, eleison,

Kyrie, eleison.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Hiacynto, módl się za nami.

Wierna przyjaciółko dzieci na ziemi i w niebie,

Przewodniczko dzieci w ich zabawach,

Ucząca dzieci o Bogu i modlitw do Niego,

Ciesząca się miłością i szacunkiem dzieci i dorosłych,

Roztaczająca wokół siebie atmosferę niewinności i szczerości,

Mała tancerko, tańcząca nawet w więzieniu,

Zachwycona pięknem księżyca - "lampy Matki Boskiej", słońca - "lampy Jezusa" oraz gwiazd - "lamp aniołów",

Pieśniami na pastwisku czcząca Maryję,

Naśladująca Jezusa z obrazka przez noszenie owieczek na rękach,

Pilnie ucząca się wszystkiego, co dotyczy Boga,

Unikająca brzydkich rzeczy, których nie lubi,

Dzieciątko Jezus Pokonująca w sobie wady dąsania się i chciwości,

Pokorna w przyznawaniu się do winy,

Ze łzami i pocałunkami współczująca Jezusowi cierpiącemu na krzyżu,

Naśladująca aniołki w rzucaniu kwiatów przed Jezusem,

Z czołem przy ziemi, aż do zmęczenia powtarzająca modlitwę Anioła,

Zachwycona pięknem i dobrocią Pani z nieba,

W wyjątkowy sposób kochająca Matkę Boską i Jej Niepokalane Serce,

Ciesząca się obietnicą Maryi, że wkrótce weźmie cię do nieba,

Przerażona wizją piekła i płonących w nim grzeszników,

Często zamyślona nad tajemnicą cierpienia bez końca za grzechy,

Pomysłowa w szukaniu okazji do składania Bogu ofiar z cierpień i wyrzeczeń,

Która oddawałaś jedzenie biednym, by głód ofiarować za nawrócenie grzeszników,

Która za nawrócenie ludzi nie piłaś wody w wielkim upale, mimo bólu głowy,

Która ofiarowałaś Jezusowi swój pobyt w więzieniu i inne cierpienia za Ojca Świętego,

Która umiałaś zrezygnować z tańców i zabaw z miłości do Jezusa,

Która ofiarowałaś Bogu bolesne noszenie w pasie sznura z węzłami,

Która znosiłaś za grzeszników ból od parzących pokrzyw i gorzki smak żołędzi,

Która przyjmowałaś w duchu ofiary trud długich przesłuchiwań przez księży,

Która wyrzekałaś się słodkich owoców nawet w chorobie,

Która ofiarowałaś za nawrócenie ludzi jedzenie i picie tego, czego nie lubiłaś,

Która znosiłaś cierpliwie za grzeszników straszne bóle w płucach,

Która potrafiłaś ofiarować Bogu bezsenne noce, znosząc ból w jednej pozycji ciała,

Która bardzo cierpiałaś z powodu odejścia do nieba ukochanego Franciszka,

Która zgodziłaś się na propozycję Matki Boskiej pójścia do dwóch szpitali,

Która znosiłaś bez skargi bolesne opatrunki,

Która ofiarowałaś Bogu męczące odwiedziny ludzi,

Która przyjęłaś samotną śmierć za nawrócenie grzeszników,

Pocieszycielko Łucji oraz innych smutnych i płaczących,

Umiejąca rozwiązywać kłopoty ufną modlitwą, nieraz złączoną ze łzami,

Niezwykle gorliwa w odmawianiu Różańca,

Wypraszająca u Boga wyzdrowienie chorym,

Rozmiłowana w długich rozmowach z ukrytym w Hostii Jezusem,

Kochająca Jezusa za tak wiele udzielonych ci łask,

Często modląca się z "ogniem" w sercu słowami: ,,O mój Jezu, kocham Cię!"

Tak bardzo tęskniąca za przyjściem Jezusa w Komunii świętej,

Lubiąca rozmyślać samotnie o Bogu i Jego tajemnicach,

Pouczona przez Matkę Bożą o strasznych grzechach nieczystych i o karze za nie,

Modląca się o czystość zwłaszcza księży i zakonników,

Upominająca grzeszników,

Od czasu objawień przeniknięta wielką tęsknotą za niebem,

Pragnąca wszystkich ludzi wprowadzić do nieba,

Pragnąca śpiewać w niebie ulubione pieśni i modlitwy,

Pocieszona odwiedzinami Matki Boskiej w szpitalu,

Znająca godzinę swojej śmierci i dobrze do niej przygotowana,

Za dobre życie wzięta do nieba przez Maryję,

Orędowniczko przed tronem Boga w naszym życiu i przy śmierci,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Hiacynto,

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święta Hiacynta w szkole Maryi szybko dojrzała do nieba, stając się lilią czystości i apostołką grzeszników, za których potrafiła ofiarować Tobie nawet wielkie cierpienia i wyrzeczenia. Daj nam, za jej wstawiennictwem, dobrze wypełnić nasze powołanie, osiągając niebo i innym dopomagając wejść do niego. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.(spis treści)

 

Jubileuszowa modlitwa poświęcenia Fatimskiej Pani Różańcowej

 

Witaj, Matko Pana,

Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca!

Błogosławionaś Ty między niewiastami!

Ty jesteś obrazem Kościoła napełnionego blaskiem paschalnego światła.

Ty jesteś dumą naszego ludu i znakiem zwycięstwa nad złem.

Obietnico miłosiernej miłości Ojca,

Nauczycielko głoszenia Dobrej Nowiny,

Znaku płonącego ognia Ducha Świętego!

W tej dolinie radości i smutków,

naucz nas odwiecznych prawd,

które Ojciec objawia maluczkim.

Okaż nam siłę Twej matczynej opieki.

Niech Twoje Niepokalane Serce,

będzie ucieczką grzeszników

i drogą, która prowadzi do Boga.

O, Fatimska Pani Różańcowa!

Zjednoczony/a z braćmi i siostrami w wierze, nadziei i miłości,

Tobie się oddaję.

Zjednoczony/a z braćmi i siostrami, przez Ciebie, Bogu się poświęcam.

Zanurzony/a w blasku światła, które z Twoich rąk wypływa,

oddaję cześć Bogu na wieki wieków. Amen. (spis treści)

 

Modlitwa o Pokój

 

Boże, Ojcze Wszechmogący!

Ty, w Jezusie, dałeś nam Twój pokój

i przez Niego prowadzisz nas do Twego serca.

W miejscu, w którym Dziewica Maryja zaprasza nas

do modlitwy o pokój na świecie,

a Anioł Pokoju wzywa do adoracji Boga Jedynego, prosimy Cię:

niech zapanuje zgoda między narodami;

niech rządzący znajdą drogi sprawiedliwego rozwiązywania konfliktów,

abyśmy wszyscy osiągnęli pokój serca

i za wstawiennictwem Królowej Pokoju,

stali się budowniczymi mocnych więzi braterstwa na świecie.

Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. (spis treści)

 

Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożej Siostry Łucji od Jezusa i Niepokalanego Serca

 

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, wielbię Ciebie w najgłębszej pokorze. Z głębi serca i mojej duszy dzięki Ci składam za objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie, które ukazały światu bogactwa Jej Niepokalanego Serca. Boże, jeśli to przyczyni się do większej chwały Twojej i dobra dusz naszych, przez zasługi Najświętszego Serca Jezusa i przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, błagam Cię, byś raczył wsławić w Kościele Świętym siostrę Łucję, pasterkę z Fatimy, udzielając nam za jej wstawiennictwem łask, o które Cię pokornie prosimy. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. (spis treści)

 

Fatima miejscem wielkiej modlitwy

 

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie jest miejscem wielkiej modlitwy i wielkiej nadziei na pomoc ze stro-ny Matki Bożej.

W 2016 roku do sanktuarium w Fatimie wpłynęło ponad 250 tys. próśb o modlitwę, z czego blisko połowa napisana była w języku włoskim. Wśród nich większość to prośby pozostawione przez pielgrzymów w rektoracie sanktuarium, w Kapliczce Objawień oraz przy grobach trójki pochowanych w Fatimie małych wizjonerów: świętych Franciszka i Hiacynty Marto, a także Sługi Bożej Łucji dos Santos.

W roku 2017 od stycznia do kwietnia wpłynęło ponad 71 tys. próśb o modlitwę z całego świata, podczas gdy w takim samym okresie 2016 roku było ich 34 tys. Wśród proszących przeważają Włosi, następnie Hiszpanie i Portugalczycy. (spis treści)