Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13678

1. Pierwsze Soboty Miesiąca – nabożeństwo wynagradzające.

a. Pierwsze Soboty Miesiąca - ciągle niespełnione żądanie!

b. Jan Paweł II i Pierwsze Soboty Miesiąca.

c. Dlaczego pięć sobót?

d. Intencja wynagradzająca.

e. Jak poprawnie odprawić Pierwsze Soboty Miesiąca?

1. Spowiedź wynagradzająca.

2. Komunia św. wynagradzająca.

3. Cząstka Różańca.

4. Rozmyślanie.

5. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

2. Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

a. Dziewięć pierwszych sobót miesiąca.

b. Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Nowenny.

c. Litania do Niepokalanego Serca Maryi.

d. Obietnice Jezusa dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

e. Obietnica Matki Najświętszej.

Pierwsze Soboty Miesiąca - nabożeństwo wynagradzające.

 

Nabożeństwo wynagradzające Pierwszych Sobót Miesiąca uzyskało aprobatę kościelną 13 września 1939 r. i odtąd rozwija się na całym świecie.

Pierwsze Soboty Miesiąca - ciągle niespełnione żądanie! Prośba o poświęcenie świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi została spełniona. Ale nabożeństwo Pierwszych Sobót jeszcze nie jest należycie rozpowszechnione.

Czy nabożeństwo pierwszych sobót jest jeszcze dziś aktualne? Ojciec Święty Benedykt XVI odpowiada: Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. (…) W tym sensie posłanie nie jest zakończone, chociaż obydwie wielkie dyktatury zniknęły. Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom.

Dopóki ostatnia prośba Matki Najświętszej nie zostanie przez nas spełniona, świat nie otrzyma przygotowanych dla niego łask. Sistra Łucja powiedziała kiedyś: Co się tyczy złych czasów, przez które przechodzimy, tylko Bóg nas ocali, a uczyni to za pomocą Niepokalanego Serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra. Ufności! Ale, jak wiecie, obietnica jest warunkowa: Jeśli przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, jeśli oddadzą się modlitwie. Patrząc na nas jako społeczność, patrząc na naród jako całość, mamy wiele powodów do obaw. Czy przestaliśmy obrażać Boga? Czy w miejsce grzesznego życia, jakie dotąd prowadziliśmy, rozpoczęliśmy życie pokuty, jakiego domaga się prawdziwe zadośćuczynienie?

20 czerwca 1939 r. Łucja pisała do jezuity, o. Josego Aparicio da Silva, swego dawnego spowiednika i kierownika duchowego: Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na czas późniejszy, jeśli to nabożeństwo (pierwszych sobót) będzie propagowane i praktykowane. Możemy spodziewać się odroczenia przez Nią kary proporcjonalnie do wysiłków, jakie zostaną podjęte, by promować nabożeństwo, ale obawiam się bardzo, że mogliśmy uczynić więcej, niż czynimy, i że Bóg, mniej niż zadowolony, może odsunąć ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, by świat został spustoszony przez to oczyszczenie, które będzie jak nigdy dotąd straszliwe, straszliwe. Podkreślenie ostatnich słów wyszło spod pióra samej s. Łucji.

Pamiętajmy o II wojnie światowej, o tym straszliwym doświadczeniu ludzkości, które faktycznie zasłużyło na określenie "piekła na ziemi". Mogłoby tej wojny nie być, gdyby sława Matki Bożej zostały wprowadzone w życie, zgodnie z wolą Bożą!

Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót miesiąca jest wciąż wezwaniem dla Kościoła i każdego z nas; nadal możemy twierdzić, iż moglibyśmy więcej uczynić, by było ono znane i praktykowane.

Rodzi się jednak pytanie: po cóż nam dziś to nabożeństwo? Nie zapominajmy jednak, iż to Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Zatem sam Stwórca Nieba i Ziemi wyciąga pomocną dłoń człowiekowi przez Maryję, a to zupełnie zmienia postać rzeczy. Siostra Łucja z wielką prostotą poucza wszystkich wątpiących w sens tego nabożeństwa, iż Bóg jest Ojcem i lepiej od nas rozumie potrzeby swoich dzieci i pragnie ułatwić nam drogę dostępu do Siebie.

Jan Paweł II i Pierwsze Soboty Miesiąca. Papież Jan Paweł II praktykuje nabożeństwo Pierwszych Sobót. Świadczy o tym zdarzenie z jego pobytu w Zakopanem w 1997 r, kiedy odwiedził sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Była to pierwsza sobota miesiąca… Jan Paweł II przybył do sanktuarium na długo przed rozpoczęciem liturgii Mszy św., aby cały kwadrans spędzić przed cudowną figurą Matki Bożej Fatimskiej. Zgodnie z prośbą Maryi "towarzyszył Jej przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi w intencji zadośćuczynienia". Na Krzeptówkach przyjął Komunię św., wieczorem zaś w Ludźmierzu odmówił Różaniec. W ten sposób uczynił nas świadkami swej maryjnej pobożności i pokazał, jaką rolę przywiązuje on do wypełnienia próśb Matki Bożej Fatimskiej. (spis treści)

Dlaczego pięć sobót? W 1930 roku o. J. B. Concalves SJ poprosił Łucję, aby wyjaśniła dokładniej sposób praktykowania tego nabożeństwa. W odpowiedzi siostra Łucja relacjonuje: Pozostając w kaplicy z naszym Panem przez część nocy z 29 na 30 marca 1930 roku poczułam nagle, że przenika mnie intensywniej obecność Boga i, jeśli się nie mylę, objawione mi zostało, co następuje:

Moja córko, powód jest prosty: jest pięć rodzajów zniewag i bluźnierstw przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi:

1. Bluźnierstwa przeciwko Niepokalanemu Poczęciu.

2. Bluźnierstwa przeciwko Jej Dziewictwu.

3. Bluźnierstwa przeciwko Boskiemu Macierzyństwu, kiedy jednocześnie nie chce się uznać Jej za Matkę ludzi.

4. Starania ludzi, którzy usiłują publicznie wpoić w serca dzieci obojętność, a nawet pogardę i odrazę wobec Niepokalanej Matki.

5. Bezpośrednie znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach.

Niepokalane Serce Maryi nakazuje żądać tego małego zadośćuczynienia. To zdośćuczynienie ma poruszyć Jezusowe Miłosierdzie i odpuszczenie win temu, kto miał nieszczęście Maryję znieważyć. Poprzez swoje modlitwy i ofiary bez ustanku skłaniać Jezusa do Miłosierdzia wobec tych nieszczęsnych dusz.

Pan Jezus tym, którzy odprawią nabożeństwo Dziewięciu Pierwszych Piątków między innymi obiecał, że nie umrą bez sakramentów świętych. Podobnie Matka Boża obiecała tym, którzy podejmą wynagrodzenie w pierwsze soboty, że będzie obecna w godzinie ich śmierci: Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Dlatego żądanie to nazywamy wielką obietnicą Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo to jednak wymaga wolnej decyzji każdego serca.

Intencja wynagradzająca. Jak ważna jest intencja zadośćuczynienia, przypomina sam Jezus, który mówił siostrze Łucji, że wartość nabożeństwa uzależniona jest od tego, czy ludzie mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi. Dlatego siostra Łucja rozpoczyna swe zapiski uwagą: Nie zapomnieć o intencji wynagradzania, która jest bardzo ważnym elementem pierwszych sobót. (spis treści)

Jak poprawnie odprawić Pierwsze Soboty Miesiąca?

Na początku nabożeństwa trzeba wzbudzić intencję, a więc ofiarować czas modlitwy i każdy jej element w intencji – wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi. Wielu ludzi zapomina o tym ofiarowaniu i dlatego nie wypełniają oni tego, o co prosiła Matka Boża.

1. Spowiedź wynagradzająca.

15 lutego 1926 r. podczas widzenia Jezusa siostra Łucja przedstawiła Mu trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź św. mogła być 8 dni ważna.

Pan Jezus odpowiedział: Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski w pierwszą sobotę, gdy Mnie przyjmują; i że podczas tej wcześniejszej spowiedzi wyrazili intencję zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.

Łucja jeszcze zapytała: Mój Jezu, a jeśli zapomną, żeby wyrazić tę intencję?

Jezus odpowiedział: Mogą ją wyrazić podczas następnej spowiedzi, wykorzystując pierwszą nadarzającą się okazję, aby się wyspowiadać.

W tych słowach Jezus uczy nas, że powinniśmy raz jeszcze się wyspowiadać i wzbudzić intencję ofiarowania. Bez intencji spowiedź jest ważna jako spowiedź, ale nie jako forma wynagrodzenia. To samo dotyczy Komunii św. i innych elementów nabożeństwa.

Spowiedź zatem należy odbyć w intencji wynagradzającej w samą pierwszą sobotę, przed nią, lub nawet po niej, aby tylko przyjąć Komunię św. w stanie łaski uświęcającej. Spowiedź może być dokonana nawet tydzień przed lub po pierwszej sobocie.

Dobrze przygotuj się do spowiedzi, najlepiej z książeczką do nabożeństwa. Solidnie wypełnij pięć warunków sakramentu pokuty.

Bądź oskarżycielem siebie. Nigdy nie zatajaj żadnego grzechu! Świadomie zatajony grzech jest wielkim nieszczęściem dla duszy człowieka. Kto zataił grzech ten popełnił spowiedź świętokradzką i bardzo obraził Boga. Pamiętaj, nigdy tego nie rób!

Do spowiedzi - co istotne - należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. Intencję można wzbudzić podczas przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia, np. Tę spowiedź odbywam w intencji zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas.

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po spowiedzi podejdź jak najbliżej tabernakulum. W nim prawdziwie obecny jest Pan Jezus. On na ciebie patrzy i bardzo cię kocha. Cieszy się, że pojednałeś się z Nim w konfesjonale. Może ci teraz udzielić wielu łask. Podziękuj Jezusowi za spowiedź i uwielbij Go w modlitwie, Słowie i Komunii Świętej.

Według wyjaśnienia s. Łucji następne trzy elementy tego nabożeństwa powinny być spełnione w pierwszą sobotę miesiąca, choć dla słusznych powodów, spowiednik może udzielić pozwolenia na wypełnienie ich w następującą po pierwszej sobocie niedzielę.

Aby uzyskać dla siebie obiecane przez Maryję łaski, nie można pierwszych sobót miesiąca przerwać. Jeżeli się je przerwie, trzeba zacząć odprawiać Nabożeństwo od nowa. (spis treści)

2. Komunia św. wynagradzająca.

Trzeba przynajmniej przez pięć z rzędu pierwszych sobót miesiąca przyjąć w stanie łaski uświęcającej Komunię Świętą w intencji zadośćuczynienia za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Po przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję wynagradzającą np. tak: Boże, tę Komunię św. ofiaruję jako wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.

Można też odmówić taką lub inną modlitwę:

Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen. (spis treści)

3. Cząstka Różańca.

W pierwszą sobotę miesiąca należy rozważyć cząstkę Różańca świętego (5 tajemnic) w intencji wynagradzającej. W modlitwie różańcowej Bóg zawarł ogromną moc, dlatego Maryja nieustannie prosi o codzienne odmawianie Różańca. Podczas każdego objawienia w Fatimie, Maryja trzymała różaniec w ręku, a przy ostatnim objawieniu powiedziała, że jest Królową Różańca Świętego. Nabożeństwo to, dane jest przez Matkę Najświętszą na ratunek ludzkości.

Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję wynagradzającą, powiedzieć Matce Najświętszej, że będziemy się modlić, by ratować grzeszników i okazać Jej dowód miłości.

Jeśli modlimy się prywatnie, spróbujmy zrobić to własnymi słowami. Jeżeli odmawiamy różaniec we wspólnocie, można odmówić następującą modlitwę:

Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.

Po każdej tajemnicy różańca należy odmówić Modlitwę:

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. (spis treści)

4. Rozmyślanie.

Przez 15 minut rozmyślać jedną lub kilka tajemnic Różańca św. Maryja obiecała, że będzie nam towarzyszyć w czasie tej medytacji. Można w tym celu przeczytać uważnie odpowiadającą danej tajemnicy część Pisma św. lub książki, wysłuchać konferencji lub kazania.

Te 15 minut są prawdziwą szkołą modlitwy, w której nauczycielką jest sama Królowa Nieba. Doświadczają tego wszyscy, którzy już praktykują to nabożeństwo. Przez wypełnianie woli Matki Bożej możesz uratować wiele dusz od wiecznego potępienia.

Podejmujemy piętnaście minut rozmyślania o ściśle określonej przez niebo tematyce: mamy pochylić się nad jedną (lub kilkoma) z tajemnic różańca. Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również nowymi tajemnicami: tajemnicami światła. Maryja prosi ponadto nie tylko o różaniec, ale również o rozmyślanie, zatem zwróćmy uwagę, by nie utożsamiać rozważań w czasie różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych. Pamiętajmy: medytacja, niezależna od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i nie możemy jej pomijać.

Tej modlitwie powinna również towarzyszyć intencja wynagradzająca. Wzbudźmy intencję wynagradzającą za grzeszników, którzy nie chcą słuchać Matki Najświętszej ani być Jej dziećmi, którzy okazują Maryi obojętność, a nawet Ją nienawidzą i wiele czynią, by pomniejszyć Jej chwałę.

Możemy w tym celu odmówić następującą modlitwę:

Matko Najświętsza, Niepokalana Maryjo!

Z radością przyjmuję Twe zaproszenie do udziału w Twoim rozmyślaniu. W pierwsze soboty otwierasz Swe Niepokalane Serce dla każdego, kto pragnie wlać we własne serce te najważniejsze znaki, jakie Bóg ukazał nam we Fatimie. Proszę, otwórz przede mną Swoje Serce. Ośmielam się prosić o to z całą pokorą, ale i z dziecięcą śmiałością, ponieważ chcę Cię naśladować, ponieważ chcę żyć miłością do Twego Syna, ponieważ pragnę zawsze trwać w stanie łaski i miłować Twój święty Różaniec, wreszcie – ponieważ pragnę wszystkiego, co tylko mogę ofiarowywać w duchu zadośćuczynienia za grzeszników. Daj mi uczestniczyć w Twym rozmyślaniu, a ja obiecuję wprowadzać w życie Słowo, które wlejesz do mego małego serca, by stawało się coraz milsze Tobie, bliższe Tobie, podobniejsze do Twego Niepokalanego Serca. A jeśli chcesz, zawsze możesz zabrać me serce, a dać mi Swoje – jak uczyniłaś to z tyloma swoimi dziećmi. Będę wtedy duszą najszczęśliwszą na świecie!

Pamiętaj - módl się sercem. Maryja widzi cię i słucha. (spis treści)

5. Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi.

Akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi należy do praktyki Pierwszych Sobót Miesiąca. Oprócz poszczególnych osób, poświęca się Niepokalanemu Sercu Maryi rodziny, parafie, diecezje, zakłady pracy itd. Naturalnie chodzi tu o decyzję poważną i odpowiedzialną, nie zaś o wyrecytowanie formułki.

Papież Paweł VI w dokumencie "Signum Magnum", wydanym z okazji swego przyjazdu do Fatimy (13.05.1967) napisał: Wzywamy wszystkie dzieci Kościoła do odnowienia swego osobistego poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Matki Kościoła i do życia według tego najszlachetniejszego aktu kultu, świadczonego życiem coraz bardziej zgodnym z wolą Bożą i w duchu synowskiej służby i pobożnego naśladowania swej Niebieskiej Królowej.

Na zakończenie nabożeństwa odmów akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Jeżeli ma to miejsce podczas nabożeństwa w kościele, w ciszy serca, z całym wewnętrznym zaangażowaniem powtarzaj słowa aktu zawierzenia za prowadzącym nabożeństwo.

Matko Zbawiciela, na nowo poświęcam się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Poświęcam Ci moją wolę, rozum i uczucia, wszystkie myśli, słowa i uczynki, moje ciało i duszę. Całe życie moje składam w Twoje Serce. Rozporządzaj mną według Swojej świętej woli. Bądź Mistrzynią mego życia i gwiazdą przewodnią na drodze do zbawienia.

Niech w promieniach Twego Niepokalanego Serca kwitnie we mnie wiara, nadzieja i miłość, albowiem chcę odtąd być Twoim prawdziwym apostołem. Chcę dla Ciebie walczyć ze złem i wydzierać dusze z przepaści grzechu. Chcę walczyć na chwałę Twojego Serca, aby Je znano, kochano i służono Mu.

Moją modlitwę, Komunię świętą, moje prace, trudy i cierpienia składam przed tron Twego Syna jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Twoje Serce Niepokalane.

Przyjmij, o dobra Matko, tę moją ofiarę z siebie samego i wyjednaj mi łaskę pozostania wiernym aż do śmierci, bym mógł przez całą wieczność wysławiać miłosierdzie Serca Twego.

O Maryjo, króluj zawsze w sercu moim i prowadź mnie do Twego Syna. Amen. (spis treści)

Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi.

 

Węgierska zakonnica, Maria Natalia (ur. 1901, zm. kwiecień 1992) otrzymała ważne objawienia na temat przyszłości świata. W języku francuskim jej książka nosi tytuł "Maryja, zwycięska Królowa Świata". Opisała w niej swe życie i główne orędzia. W języku polskim ukazała się "Nowenna wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi" na pierwsze soboty miesiąca, w której znajduje się też kilka znaczących wizji i orędzi.

1. Dziewięć pierwszych sobót miesiąca.

Siostra Maria Natalia urodziła się w 1901 r. niedaleko Bratysławy. Od najmłodszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru. Pragnienie to zrealizowała w wieku 17 lat. Od 1936 r. przebywała w klasztorze Dobrego Pasterza w Budapeszcie. W latach 1936-1943 otrzymywała przesłania ważne dla całego świata. Spisała je w książce "Maryja - Zwycięska Królowa świata". Jezus prosił ją szczególnie o rozpowszechnienie dzieł wynagradzających za grzechy świata i wzniesienie również w tym celu kaplicy. Prosił o modlitwy, ofiary i post w duchu wynagrodzenia dla uśmierzenia sprawiedliwego gniewu Ojca. Dał liczne obietnice tym, którzy czczą Maryję w sposób szczególny przez Nowennę, odprawianą gorliwie przez 9 kolejnych pierwszych sobót w intencji wynagrodzenia za zniewagi doznawane przez Jej Niepokalane Serce.

Siostrze Marii Natalii nie zostały oszczędzone ciężkie doświadczenia: niedowiarstwo otoczenia wobec otrzymywanych objawień, w 1950 r. likwidacja wszystkich klasztorów na Węgrzech. Zamieszkała na wsi, samotna i nieznana, żyła w duchu pokuty. Była bardzo wątłego zdrowia. Już w młodości przełożeni sądzili, że wkrótce umrze. Sama pragnęła szybko odejść do Pana. W wieku 33 lat ukazał się jej Jezus mówiąc:

- Prosiłaś mnie, abym przyszedł po ciebie, kiedy będziesz mieć 33 lata, ponieważ chciałaś się we wszystkim upodobnić do Mnie. Teraz nadeszła godzina: wzywam cię! Jednak jeśli jesteś gotowa dla zbawienia dusz wziąć na siebie różne cierpienia na ziemi, przedłużę twoje życie.

Siostra Maria Natalia pisze: Byłam gotowa chcieć zbawić jeszcze wiele dusz od wiecznego potępienia i wziąć na siebie wiele cierpień. Jezus udzielił mi łaski sposobności wynagradzania na ziemi aż do sędziwego wieku i do prowadzenia po śmierci i aż do skończenia świata wielu dusz na drodze do nieba. Jezus zapytał, co chciałabym od Niego otrzymać, gdybym musiała żyć 33 lata. Cóż jeszcze mógłbyś mi dać, Ty, który dałeś się już cały? - powiedziałam. Jezus odrzekł:

- To prawda. Nikt nie może otrzymać ode mnie więcej niż Mnie samego. Jednak proś mimo to, ponieważ źródło Moich łask jest niewyczerpane!

Mój Jezu, proszę Cię, z powodu 33 lat, które przeżyłeś tu na ziemi, abyś nam dał 33 prezenty!

Jezus: - Moje łaski przywiązuję do oddawania czci Mojej Niepokalanej Matce. Te obietnice zostaną wypełnione we wszystkich, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Jej Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

Siostra Maria Natalia nie wiedziała, że Matka Boża w Fatimie prosiła o pięć pierwszych sobót. Kiedy więc przekazała prośbę, kazano jej zapytać, dlaczego Jezus prosi o dziewięć sobót, skoro Maryja nie prosiła o tak wiele.

Jezus odpowiedział: - Prośba o pięć pierwszych sobót jest znakiem pokory Mojej Matki. Ponieważ w niebie nigdy nie wyzbyła się Swej pokory, uważała, że nie jest godna posiadania prawa do takiego samego nabożeństwa jak Ja. Moja prośba z kolei jest znakiem Mej miłości, która nie zniosłaby tego, że Moja cześć jest większa niż Jej, ponieważ Ona i Ja żyjemy tą samą miłością.

15 sierpnia 1942 r. Jezus dał s. Natalii wizję, podczas której dusze wypełniające z gorliwością Nowennę otrzymały różne obietnice. Zaprowadził ją do Swej Niepokalanej Matki i powiedział: Moje dziecko, popatrz na twoją Matkę, Królową świata i Królową królowych. Kochaj Ją i oddawaj Jej dziecięcą cześć, jakiej pragnę od każdego.

Jezus rozchylił płaszcz Najświętszej Dziewicy, aby pokazać Serce Swej Matki i powiedział: Jak rodząc się przyszedłem na świat przez Niepokalane Serce Mojej Matki, tak samo przez to Serce dusze przyjdą do Mojego Najświętszego Serca.

Potem w cudowny sposób wziął do ręki Niepokalane Serce Maryi i powiedział światu zwracając się w jego stronę: Oto Niepokalane Serce, które uczyniłem siedzibą łaski dla świata i dla dusz! To Serce jest pewnym źródłem Moich łask, które wytryskują z niego dla życia i uświęcenia świata. Jak Ojciec dał mi wszelką moc na niebie i na ziemi, tak Ja złożyłem w Niepokalanym Sercu Matki moc, która zwycięży grzech i świat. Moja córko, dałem całemu światu, przez pośrednictwo Małgorzaty Alacoque wielkie obietnice. Jednak będąc nieskończony w dobroci i niewyczerpany w łasce, obiecuję teraz jeszcze więcej. Jeśli dusze pragną, aby Moje obietnice wypełniły się, niech kochają i oddają hołd Niepokalanemu Sercu Mojej Matki. Doświadczą tego przyjmując Mnie w Komunii Świętej, po przygotowaniu pełnym nawrócenia (spowiedź święta), przez kolejnych 9 pierwszych sobót, jak przez 9 pierwszych piątków miesiąca, z intencją przedstawienia Mojemu Boskiemu Sercu aktów wynagrodzenia w jedności z Niepokalanym Sercem Mojej Matki. (spis treści)

2. Modlitwa wprowadzająca na każdy dzień Nowenny.

Modlitwa wprowadzająca.

Niebieska Matko i Pani! Uciekamy się do Twego Matczynego Niepokalanego Serca ożywieni dziecięcą ufnością i porywem miłości, aby Je uwielbiać i chwalić, i aby wzywać Jego potężnego wstawiennictwa. Tę pokorną cześć, jaką Tobie oddajemy, łączymy ze wspaniałością uwielbienia, które bez przerwy i z niewyczerpaną gorliwością składają Ci błogosławione chóry anielskie, święci w niebie i wszyscy słudzy na ziemi. W szczególności łączymy tę cześć z nieprzemijającą chwałą jaką otacza Cię Przenajświętsza Trójca, Ciebie, którą Ona wybrała sobie za Córkę, Oblubienicę i Matkę. Wspomnij na nas, o Maryjo, na nas, którzy wzdychamy na tym padole łez, błagając Cię pełni ufności. Racz nam wyprosić u Boga łaski, o które prosimy przez tę nowennę. Amen.

Pierwsza sobota pierwszego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, jaśniejące czystością! Ty jesteś najpiękniejszym kwiatem Bożego ogrodu. Ty jesteś tym cudownym rajem, którego nie splamił żaden grzech. Udziel nam łaski, by za Twoim przykładem służyć Bogu sercem czystym i niesplamionym oraz unikać ze wszystkich naszych sił najmniejszych cierpień, które moglibyśmy zadać Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania do Niepokalanego Serca Maryi...

Pierwsza sobota drugiego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, które powierzyło swe dziewictwo Bogu Najwyższego Majestatu! Ty jesteś nienaruszoną lilią, zieloną i kwitnącą oazą na pustyni świata, Tą, która przyciągnęła spojrzenie Boga. Przyciągnij śladem Twojego dziewictwa wielką liczbę dusz, które oparłyby się pokusom ziemskim, by oddać się bezgranicznie Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota trzeciego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, gorejące Bożą miłością! Ty jesteś płomieniem rozpalonym przez samego Ducha Świętego, podsycanym oliwą Jego Miłości. W Twym Sercu ten święty płomień nigdy nie gaśnie. Uproś nam łaskę miłowania Boga z całego serca, z całej duszy, a bliźnich tak, jak ich kocha sam Bóg i Twe Niepokalane Matczyne Serce. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota czwartego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, pogrążone w nabożnej kontemplacji! Twoje myśli i umysł pozostają złączone, zjednoczone z Bogiem. Właśnie w ciszy Twojej świętości rozważałaś słowa Twego Syna i tajemnice Odkupienia. Odrzuć roztargnienia, które przeszkadzają naszemu skupieniu i skieruj nasz umysł ku Bogu. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota piątego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, wzorze pokory! Bogactwo Twoich łask i Twoich cnót pozwoliło Ci zstąpić w dolinę pokory. To właśnie Twój duch skromności i pokory znalazł łaskę przed Bogiem i umożliwił Synowi zamieszkanie w Twoim Sercu. Naucz nas tej pokory, która pozwala nam się podporządkować we wszystkim woli Bożej. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota szóstego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, doświadczone tyloma cierpieniami! Jako Matka Chrystusa i współdziałająca z Nim w Odkupieniu, wypiłaś aż do dna kielich cierpienia. Pomóż nam znosić z odwagą cierpienia, które Mądrość Boża przeznaczyła nam, aby były najcenniejszą częścią naszego ziemskiego życia. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota siódmego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, któremu tak bardzo zależy na wiecznym zbawieniu dusz! Wspomnij na biednych grzeszników narażonych na życie w oddaleniu od Boga, ponieważ są splątani siecią namiętności. Pomóż im przerwać pęta sieci, które ich trzymają z dala od wolności dzieci Bożych i oddają w niewolę szatana. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota ósmego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, z miłością troszczące się o Kościół Chrystusa! U stóp krzyża stałaś się Matką ludzkości i Kościoła Świętego. Wstawiaj się bezustannie u Twego Syna za Jego Umiłowaną Oblubienicą, Kościołem na ziemi. Chroń papieża, biskupów i kapłanów oraz cały lud Boży od grzechu i od wpływu szatana. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Pierwsza sobota dziewiątego miesiąca.

O Niepokalane Serce Maryi, Serce naszej Pani. U kresu Twego bolesnego pobytu na tej ziemi, Pan przyszedł po Ciebie, aby Cię wprowadzić do niebiańskiego szczęścia. Z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba, by tam otrzymać królewską koronę. Posługuj się potęgą, którą obdarzył Cię Pan, aby w każdej chwili przyjść nam z pomocą. Niech Twe czułe błaganie uczyni nas któregoś dnia godnymi otrzymania korony nieśmiertelności. Zdrowaś Maryjo... Litania...

Modlitwa w każdym dniu Nowenny w czasie Mszy Świętej.

Ojcze Niebieski, ofiaruję Tobie - przez Niepokalane Serce Maryi Jezusa, Twojego umiłowanego Syna, który ofiarował się niegdyś na krzyżu i nadal bez przerwy ofiarowuje się na ołtarzach. Przez Niepokalane Serce Maryi przyjmij łaskawie tę ofiarę nieskalaną, czystą i świętą, i zmiłuj się nad nami. Nie pozwól, aby krew Twego Syna na próżno była rozlewana na ołtarzach, nie dozwól, by błagania Serca Maryi o zbawienie świata pozostały daremne. Przez tę ofiarę i to błaganie wzywam Twoją Ojcowską dobroć. Udziel przebaczenia grzesznikom, ostatnich łask zbawczych umierającym, pokoju narodom i jedności oraz triumfu Twojemu Kościołowi. Amen.

Modlitwa po Komunii Świętej.

Boskie Serce Jezusa, przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę świętą Hostię jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za wszystkie przewinienia, którymi ludzkość nie przestaje Cię obrażać. (spis treści)

3. Litania do Niepokalanego Serca Maryi.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami.

Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

Jezu Chryste, usłysz nas. Jezu Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze wieczny, który jesteś w niebie, zmiłuj się nad nami.

Boże, Synu, Zbawicielu Świata,

Boże, Duchu Święty,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Serce Maryi, módl się za nami.

Serce Maryi, stworzone na wzór Serca Bożego, módl się za nami.

Matko Boża z Góry Karmel,

Serce Maryi, Serce Niepokalanie Poczętej,

Serce Maryi, godny przybytku Ducha Świętego,

Serce Maryi, Serce Matki Bożej Mądrości,

Serce Maryi, Serce Matki Słowa Bożego,

Serce Maryi, Serce Matki pięknej Miłości,

Serce Maryi, której miłość jest mocniejsza niż śmierć,

Serce Maryi przeszyte mieczem boleści,

Serce Maryi ofiarowane wraz z Chrystusem u stóp krzyża,

Serce Maryi, obrazie Serca Jezusowego,

Serce Maryi, rozkoszy Serca Jezusowego,

Serce Maryi, przybytku świętości,

Serce Maryi, Serce Szafarki wszelkich łask,

Serce Maryi, wybawienie grzeszników,

Serce Maryi, pociecho utrapionych,

Serce Maryi, umocnienie opuszczonych,

Serce Maryi, ucieczko zrozpaczonych,

Serce Maryi, schronienie dla prześladowanych i przygnębionych,

Serce Maryi, nadziejo umierających,

Serce Maryi, obrono dla ludów w ich troskach,

Serce Maryi, mocy Kościoła w jego walce z potęgami ciemności,

Serce Maryi, Serce Królowej zwyciężającej błędy całego świata,

Serce Maryi, Serce chwalebnej Królowej Wszechświata,

Serce Maryi, Serce naszej Matki,

Serce Maryi, Serce godne największej chwały,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Módl się za nami, Święta Matko Boża, aby nasze serca rozpaliły się w kontakcie z Boskim płomieniem, którym Twoje Serce jest w niewypowiedziany sposób objęte. Boże wieczny i wszechmocny! Ty przygotowałeś, w Sercu Błogosławionej Dziewicy Maryi godne mieszkanie dla Ducha Świętego. Udziel nam i tym wszystkim, którzy czczą Jej Niepokalane Serce, łaski coraz większego upodabniania się do Niego. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Przyjdź Duchu Święty, przyjdź dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy. Amen.

O Najświętsza Matko, wynagrodzę zniewagi zadane Twemu Niepokalanemu Sercu, przyjmując bycie ofiarą miłości dla Miłości. Amen. (spis treści)

4. Obietnice Jezusa dla czcicieli Niepokalanego Serca Maryi.

Łaski, które obiecał Jezus otrzymają wierni, którzy z czystego serca, z prawą intencją i z gorliwą miłością spędzą dzień wynagradzający ku czci Niepokalanego Serca przez kolejnych dziewięć pierwszych sobót.

1. Wszystkiego, o co dusze proszą Moje Serce przez Serce Mojej Matki, o ile jest to zgodne z Bożymi pragnieniami i jeśli proszą z ufnością, udzielę im już w czasie odprawiania Nowenny.

2. We wszystkich okolicznościach życia będą cieszyć się obecnością Mojej Matki i Moim błogosławieństwem.

3. W nich i w ich rodzinach zapanuje pokój, harmonia i miłość.

4. W ich rodzinach nie będzie skandali ani niesprawiedliwości.

5. Małżonkowie nie rozwiodą się, a rozwiedzeni powrócą do domu.

6. Rodziny będą żyć w harmonii i wytrwają w prawdziwej wierze.

7. Matki, które są w stanie błogosławionym, będą się cieszyć specjalną opieką Mojej Matki i otrzymają wszystko, o co poproszą dla siebie i dla dziecka.

8. Biedni znajdą mieszkanie i pożywienie.

9. Dusze znajdą umocnienie w trudach na modlitwie i nauczą się kochać Boga, bliźniego i swych nieprzyjaciół.

10. Grzesznicy nawrócą się bez wahania, nawet jeśli Nowenna jest odprawiana za nich przez inną osobę.

11. Grzesznicy nie wpadną ponownie w grzechy i znajdą nie tylko przebaczenie, lecz także niewinność daną przez Chrzest, przez doskonały żal i miłość.

12. Kto odprawia tę Nowennę w stanie łaski, nie obrazi potem Mojego Serca żadną ciężką winą aż do śmierci (ważne szczególnie dla dzieci).

13. Dusza, która się szczerze nawraca uniknie nie tylko ognia piekielnego, lecz i kary czyśćcowej.

14. Dusze letnie staną się gorliwe i trwając w gorliwości dojdą do największej doskonałości i świętości.

15. Jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny odprawią Nowennę, żadne z ich dzieci, ani inny członek rodziny nie będzie potępiony.

16. Wielu młodych znajdzie dzięki Nowennie wezwanie do kapłaństwa i życia zakonnego.

17. Ci, którzy utracili wiarę odzyskają ją, a zabłąkani powrócą do prawdziwego Kościoła.

18. Duchowni i członkowie zakonów pozostaną wierni swojemu powołaniu, niewierni otrzymają łaskę nawrócenia i powrotu.

19. Rodzice i przełożeni będą wspierani w ich troskach nie tylko duchowych, lecz i materialnych.

20. Dusze oprą się pokusom ciała, świata i szatana.

21. Pyszni staną się szybko pokorni, a pogrążeni w nienawiści pozwolą się zwyciężyć miłości.

22. Dusze gorliwe będą cieszyć się słodyczą modlitwy i ofiary. Nie będą nękane ani przez niepokój i strach, ani przez zwątpienie.

23. Umierający nie będą musieli walczyć ze śmiercią ani przeciwko ostatnim zasadzkom szatana. Śmierć nagła i nieprzewidziana nie zaskoczy ich.

24. Umierający zaznają głębokiego pragnienia życia wiecznego i zdadzą się na Moją wolę, umierając w ramionach Mojej Matki.

25. Na sądzie zaznają specjalnej opieki Mojej Matki.

26. Dusze otrzymają łaskę odczuwania współczucia i miłości w czasie rozważania Mej Męki i cierpień Mojej Matki.

27. Dusze, które dążą do doskonałości dostąpią zaszczytu otrzymania głównych cnót Mojej Matki: pokory, czystości i miłości.

28. Czy to w chorobie, czy w pełni zdrowia będzie im towarzyszyć pewna radość wewnętrzna i zewnętrzna, jak również uspokojenie.

29. Dusze spragnione duchowości otrzymają łaskę cieszenia się bez większych trudności stałą obecnością Mojej Matki, a nawet Moją.

30. Dusze, które zrobiły postępy w zjednoczeniu mistycznym otrzymają łaskę odczuwania, że to żyją już nie one same, lecz Ja żyję w nich. To znaczy, że to Ja kocham w ich sercu, modlę się w ich duszy, mówię przez ich usta i że posługuję się w Moim działaniu całym ich bytem. Przeżyją cudowne doświadczenie polegające na odczuciu, że każde poruszenie w nich dobra, piękna, świętości, pokory, łagodności, posłuszeństwa, szczęścia, cudowności, to we wszystkim i zawsze JA SAM JESTEM: Bóg wszechmocny, nieskończony, jedyny Pan i Bóg, jedyna Miłość.

31. Dusze, które odprawiają tę Nowennę rozkwitną na całą wieczność jak czyste lilie wokół Niepokalanego Serca Mej Matki.

32. Ja, Boski Baranek, w Moim Ojcu z Duchem Świętym rozraduję się wiecznie tymi duszami, które rozbłyskują na Niepokalanym Sercu Mojej Matki jak lilie i które dzięki Mojemu Najświętszemu Sercu dochodzą do chwały.

33. Dusze spragnione tego, co duchowe, będą postępować szybko naprzód w praktykowaniu wiary i cnotliwego życia. (spis treści)

5. Obietnica Matki Najświętszej.

Matka Boża: W każdą pierwszą sobotę miesiąca bramy piekielne będą zamknięte i nikt w tym dniu nie zostanie potępiony. Czyściec otworzy się i wiele dusz będzie przyjętych do Nieba. Oto skutek miłości pełnej miłosierdzia Mojego Syna, który się nią posłuży, aby wynagrodzić dusze, które czczą Moje Niepokalane Serce. (spis treści)