Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9439

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA


Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które maja kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach miedzy biskupami, kapłanami i diakonami, miedzy duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, miedzy duchowieństwem i zakonnikami, miedzy stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej z 3.09.1997 r. zatwierdzony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

W dniu 30 listopada 1997 r. odbyły się po raz pierwszy wybory według wspomnianego statutu.

W grudniu 2012 r. upłynął okres pięcioletniej kadencji Rady Duszpasterskiej i w związku z tym zostały przeprowadzone wybory do nowej Rad. W naszej parafii wybory odbyły się 21 października 2012 r. Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej w skład Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

ks. Józef Łukasz - przewodniczący

ks. Grzegorz Boguta

Chabros Jadwiga

Cieślak Łukasz - sekretarz

Gałan Małgorzata

Jabłoński Lucjan

Łazarski Marek

Mysłowski Tadeusz

Niedźwiedź Krystyna

Sławiński Paweł

Sławek Jan

Sobstyl Helena

Stuce Małgorzata - wiceprzewodniczący

Szafranek Michał

Szewczyk Anna

Szokaluk Cezary

Trochimowicz Anna

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.

Dzisiaj jest

sobota,
21 lipca 2018

(202. dzień roku)

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika