Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
11596

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA


Ojciec Święty w "programowym" dokumencie Novo millennio ineunte, wytyczającym drogę Kościołowi na nowe tysiąclecie, odwołuje się do rad duszpasterskich, jako struktur, które maja kultywować i poszerzać przestrzenie komunii kościelnej. Komunia ta powinna być widoczna w relacjach miedzy biskupami, kapłanami i diakonami, miedzy duszpasterzami, a całym Ludem Bożym, miedzy duchowieństwem i zakonnikami, miedzy stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi.

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych   wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich.

Szczegółowe normy jej powołania, składu i funkcjonowania reguluje Statut Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej z 3.09.1997 r. zatwierdzony przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych.

W dniu 30 listopada 1997 r. odbyły się po raz pierwszy wybory według wspomnianego statutu.

W grudniu 2017 r. upłynął okres pięcioletniej kadencji Rady Duszpasterskiej i w związku z tym zostały przeprowadzone wybory do nowej Rad. W naszej parafii wybory odbyły się 3 grudnia 2017 r. Zgodnie ze Statutem Rad Duszpasterskich Archidiecezji Lubelskiej w skład Rady Duszpasterskiej weszły następujące osoby:

ks. Józef Łukasz - przewodniczący

ks. Tomasz Ślusarczyk

Bloch Karolina

Chabros Jadwiga

Fedor Maria

Gałan Małgorzata

Jabłoński Lucjan

Malec Piotr - sekretarz

Mysłowski Tadeusz

Niedźwiedź Krystyna

Sławiński Paweł

Szczepańska Krystyna

Szewczyk Anna

Stuce Małgorzata - wiceprzewodniczący

Ślęzak Ewa

Tatara Paweł

Rada Duszpasterska - 2017

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni eksperci i konsultanci, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania.

Do ważności uchwał Rady wymagany jest udział w jej posiedzeniu 50 % wszystkich członków. Kadencja Rady trwa 5 lat. Poszczególni członkowie dysponują możliwością wcześniejszej rezygnacji ze swego członkostwa. W przypadku śmierci lub zmiany miejsca zamieszkania członka Rady pochodzącego z wyboru, na jego miejsce pozostali członkowie Rady wybierają nową osobę zwykłą większością głosów.

Dzisiaj jest

środa,
25 listopada 2020

(330. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męcz.