Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
9854

Legion Maryi. Foto 05-05-2002.

LEGION MARYI


Legion Maryi (Legio Marie) jest to międzynarodowy rzymskokatolicki ruch apostolstwa świeckich, działający za zgodą hierarchii kościelnej, pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej. Już św. Klemens, współpracownik św. Pawła, proponował armię rzymską za model do naśladowania w Kościele. Legion Maryi jest uformowany właśnie jak armia. Jego wzorem jest armia starożytnego Rzymu, od którego wziął nazwę i podział organizacyjny. Legion Maryi musi posiadać tę sama sprawność, lecz podniesioną na poziom nadprzyrodzony. Pozostaje do dyspozycji biskupa i proboszcza w podejmowaniu każdej formy służby społeczeństwu oraz każdej pracy duszpasterskiej, które oni uważają za właściwą i pożyteczną dla dobra Kościoła. Legioniści nigdy nie podejmują jakichkolwiek działań w parafii bez zgody kapłana. Podstawy działalności Legionu określone są w Oficjalnym Podręczniku Legionu Maryi.

HISTORIA LEGIONU MARYI

Powstał 7 września 1921 r., w przeddzień święta Narodzenia NMP, w Dublinie, w Irlandii, założony i prowadzony przez wiele dziesięcioleci przez Irlandczyka, Franka Duffa (7 VI 1889 - 7 XI 1980). Przez siedem pierwszych lat Legion rozwijał się wyłącznie w Irlandii, później zaczął rozprzestrzeniać się na cały świat. Grupy legionu Maryi powstają: 1928 r. - w Szkocji, Londynie, Indiach; 1933 - w Nigerii i Zachodniej Afryce; 1936 we wschodniej Afryce, gdzie specjalnym wysłannikiem była Sługa Boża Edel Quinn; 1946 w Chinach; 1950 - w Korei i Ameryce Łacińskiej, gdzie specjalnym wysłannikiem był Sługa Boży Alfie Lambe. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszędzie utrzymuje ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie. Pięciu papieży, od Piusa XI do obecnego Ojca Św. Jana Pawła II, udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem. Pius XI w r. 1933; Pius XII w r. 1953; Jan XXIII w r. 1960; Paweł VI w r. 1965 oraz Jan Paweł II wielokrotnie.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa "geniuszem apostolatu". Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

1928 r. - w Szkocji, Londynie, Indiach; 1933 - w Nigerii i Zachodniej Afryce; 1936 we wschodniej Afryce, gdzie specjalnym wysłannikiem była Sługa Boża Edel Quinn; 1946 w Chinach; 1950 - w Korei i Ameryce Łacińskiej, gdzie specjalnym wysłannikiem był Sługa Boży Alfie Lambe. Dzisiaj jest obecny w 163 krajach na wszystkich kontynentach świata, a liczbę członków aktywnych szacuje się na około 3 mln osób, zaś członków pomocniczych na około 7 mln (2001 r.). Wszędzie utrzymuje ścisły kontakt z siedzibą w Dublinie. Pięciu papieży, od Piusa XI do obecnego Ojca Św. Jana Pawła II, udzieliło poparcia Legionowi Maryi swoim Apostolskim Błogosławieństwem. Pius XI w r.1933; Pius XII w r. 1953; Jan XXIII w r. 1960; Paweł VI w r. 1965, oraz Jan Paweł II wielokrotnie.

W 1965 roku Frank Duff został zaproszony i uczestniczył jako specjalny obserwator świecki w pracach Soboru Watykańskiego II. Kardynał Leo Suenens nazwał Duffa "geniuszem apostolatu". Obecnie Legion na całym świecie trwa na modlitwie o beatyfikację sługi Bożego Franka Duffa.

LEGION MARYI W POLSCE

Do Polski Legion Maryi przywiózł Anatol Kaszczuk, więzień obozu w Kozielsku, oficer artylerii, później lotnictwa, który po wyprowadzeniu polskich żołnierzy z Rosji przez gen. Andersa walczył w Polskich siłach zbrojnych na Zachodzie. Po zakończeniu wojny wstąpił do nowicjatu dominikanów w Cork w Irlandii, gdzie poprzez indywidualną lekturę zapoznał się z ideą Legionu Maryi. Odkrył nowe powołanie - działalność w Legionie Maryi. Opuścił nowicjat, aby szerzyć Legion w Polsce. Latem 1946 roku udał się do Dublina, gdzie poprzez osobisty kontakt z Frankiem Duffem, udział w pracach legionowych oraz dokładne szkolenie przygotowywał się do misji w Polsce. W tym roku, decyzją Concilium, został delegatem LM do Polski. Po powrocie do kraju, w 1948 r. założył pierwsze prezydium w Ostródzie, następne w Lublinie. Wówczas powstały dwa prezydia: męskie przy Katedrze Lubelskiej, którego kierownikiem duchowym był ks. Józef Frankowski oraz żeńskie - przy klasztorze OO. Kapucynów. Za pozwoleniem ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego, w 1949 roku powstało prezydium w Warszawie przy kościele p.w. św. Augustyna na Nalewkach. Niedługo potem, w 1950 r. Legion Maryi, jak wszystkie stowarzyszenia katolickie, musiał zawiesić swoją działalność ze względu na represje władz.

REAKTYWOWANIE

Dopiero na początku lat 80-tych Legion Maryi mógł wrócić do Polski. Jeszcze przed powstaniem pierwszych struktur Legionu kilkakrotnie przyjeżdżał do Polski ks. Sean Moriarty z Irlandii, który szerzył ideę Stowarzyszenia w naszym kraju, zwłaszcza wśród kapłanów. Od 1975 roku przyjeżdżali również, w ramach Peregrinatio pro Christo (Katowice, Poznań, Kraków, Wrocław, Opole, Racibórz, Warszawa) legioniści z Austrii, Irlandii i Anglii; zwerbowali wielu członków pomocniczych.

Na południu Polski grupy LM były zakładane przez przedstawicieli Senatu Legionu z Wiednia, głównie przez Annę Coreth. Próby rozpoczęto już w 1958 r., jednak dopiero w 1979 roku przy poparciu ks. bpa Herberta Bednorza i proboszcza ks. Damiana Zimonia (obecnego Metropolity katowickiego) powstało pierwsze prezydium przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach. Powoli zaczęły powstawać wspólnoty LM w sąsiednich diecezjach. Pierwsza Kuria LM w Katowicach powstała 31 VIII 1984 roku.

W 1983 r. przedstawiciele LM z Irlandii przybyli do Warszawy, nawiązując współpracę z kościołem parafialnym dzielnicy Solec i tam założyli I Prezydium LM, które było początkiem Legionu na terenie stolicy.

Na przełomie maja i czerwca 1986 r. powstało pierwsze prezydium w Lublinie przy Katedrze Lubelskiej. Opiekunem duchowym został ks. kanonik Ryszard Wieczorek. 13 września tego roku powstało drugie Prezydium w kościele św. Wojciecha. Legioniści regularnie odbywali cotygodniowe spotkania, studiując systematycznie podręcznik. Brali udział w całonocnych czuwaniach podczas pielgrzymek Ojca świętego, roznosili opłatki wigilijne na terenie swoich parafii i w szczególny sposób angażowali się do prac związanych ze zbliżającą się koronacją Cudownego Obrazu Maryi (1988). W roku 1987 działa już grupa patrycjuszy skupiająca legionistów z terenu całego Lublina. Zebrania odbywają się w Domu Rekolekcyjnym na Podwalu pod doskonałym przewodnictwem ks. Zdzisława Ciżmińskiego.

Delegatem Konsylium do spraw LM w Polsce w latach 1987-1990 została Clair (Klara) Connoly, która założyła liczne grupy i ośrodki dzieła w archidiecezjach warszawskiej, lubelskiej oraz pojedyncze grupy i ośrodki dzieła w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.. W lutym 1988 r. przyjechała do Lublina . Czuwała nad całokształtem rozwoju Legionu. 2 kwietnia 1989 r. odbyło się pierwsze ACIES w Katedrze Lubelskiej. Uroczystą Eucharystię celebrował wówczas ks. biskup Bolesław Pylak wraz z opiekunami duchowymi istniejących już Prezydiów.

Z inicjatywy Klary Connoly powołana została 19.09.1989 r. pierwsza Kuria LM w Lublinie. Opiekunem duchowym został ks. Zdzisław Ciżmiński. Legion liczył wówczas 13 Prezydiów, tj. około 100 członków czynnych, którzy podjęli trud rozkrzewiania tego mało znanego jeszcze wtedy ruchu świeckiego. Spotykali się w Prezydiach każdego tygodnia, zaś w Kurii raz w miesiącu. Na swoich zebraniach wspólnie umacniali się modlitwą, wymieniali doświadczenia związane pracą w Legionie i niesieniem pomocy duchowej bliźnim.

Po kilku miesiącach pracy Pierwszej Kurii jej kierownik duchowy został powołany na placówkę do Zamościa, a na prośbę legionistów Jego Ekscelencja ks. Biskup Bolesław Pylak mianował nowego opiekuna ks. Stanisława Zająca, który wcześniej pracował już z grupą legionistów w Lubartowie. Ksiądz Stanisław ożywił ruch, nastąpił znaczny wzrost liczebny. Nie szczędząc własnych sił i czasu dla legionu prowadził rekolekcje, dni skupienia, niedziele informacyjne o LM na terenie całej Archidiecezji Lubelskiej, uczestniczył w spotkaniach Komicjum, podległych Kurii.

W maju 1991 r. ze względu na zwiększającą się liczbę Prezydiów powstały 3 Kurie w Lublinie (w par. Najświętszego Serca Jezusowego, przy Katedrze, w par. MB Królowej Polski na Tatarach) oraz w Lubartowie i Zamościu. Działające w tym okresie 63 Prezydia skupiały 644 członków czynnych i około 1000 członków wspierających.

Dynamiczny rozwój LM w naszym regionie spowodował, że 17.10.1993 r. Konsylium w Dublinie zatwierdziło I Kurię w par. Najświętszego Serca Jezusowego w Lublinie jako Komicjum. Do Komicjum w tym okresie należało już 9 Kurii, tj. 94 Prezydia, a liczba legionistów sięgała trzech tysięcy.

Dużą wagę LM w Polsce przykłada do publikacji materiałów legionowych. Od września 1991 r. wydawany jest biuletyn informacyjny Legio Mariae, od 2001 r. z wkładkami diecezjalnymi.

Polscy legioniści od 1991 r. aktywnie włączają się w dzieło Peregrinatio pro Christo (PPC) - wakacyjny apostolat grupy legionistów poza granicami własnego kraju, organizowany przez Senat LM w Wiedniu. W roku 2001 po raz pierwszy LM w Polsce (Kuria w Chorzowie) zorganizował samodzielnie PPC do Ostrawy w Czechach. W lipcu 2004 r. z archidiecezji lubelskiej w PPC brało udział 8 legionistów, w tym 1 osoba z naszej parafii MB Fatimskiej.

8 grudnia 1994 r. w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie powstało jako pierwsze w Polsce kleryckie prezydium dla przygotowania przyszłych kierowników duchowych.

W wyniku rozwoju Kurii zamojskiej wiosną 1994 r. powstało Komicjum, skupiające w 3 Kuriach 1400 legionistów.

8 grudnia 1996 r. została przeprowadzona akcja informacyjna o LM dla seminarzystów Kościoła Zamojskiego, mieszczącego się w Lublinie. Prezydium to należy do Komicjum zamojsko-lubaczowskiego.

W dniu 16 września 1995 r. Legion zorganizował po raz pierwszy ogólnopolską pielgrzymkę na Jasną Górę. Stało się coroczną tradycją pielgrzymowanie legionistów, ich rodzin i sympatyków do tronu Królowej Polski w drugą sobotę września .

W 1997 r. w związku z przyjęciem nominacji na proboszcza w Łęcznej przez ks. Stanisława Zająca, nowym opiekunem duchowym Komicjum został ks. Józef Sarzyński.

Konferencja Episkopatu Polski, podczas 302 Zebrania Plenarnego, obradującego 25 - 26 listo-pada 1999 r. w Częstochowie wybrała na Opiekuna Legionu Maryi w Polsce ks. bp. Romana Marcinkowskiego (biskupa pomocniczego z diecezji płockiej). Jednocześnie na Kierownika Duchowego LM w Polsce powołała ks. dr Janusza Węgrzeckiego z Warszawy.

Decyzją Konsylium w Dublinie Komicjum z dn. 17 III 2002 r. Komicjum MB Gietrzwałdzkiej w Lublinie zostało podniesione do rangi Regii. Obejmuje 4 Komicja (w Lublinie, Katowicach, Jastrzębiu i Zamościu), 12 Kurii i 8 Prezydiów.

We wrześniu 2004 r. łącznie w 11 Kuriach należących do Komicjum w Lublinie jest 123 Prezydiów dorosłych, w tym jedno kleryckie, oraz 1 młodzieżowe i 1 dziecięce. Skupiają one 1370 członków czynnych oraz 1943 wspierających. Oprócz Komicjum w 13 Kuriach należących do Regii jest 124 Prezydia dorosłe, w tym 2 młodzieżowe. Skupiają one 1.312 członków czynnych oraz 2.100 członków wspierających. Tak więc w Archidiecezji Lubelskiej jest aktualnie 247 Prezydiów, w ty 1 kleryckie, 3 młodzieżowe i 1 dziecięce. Skupiają 2682 członków czynnych oraz 4043 wspierających.

Działalność Legionu Maryi w Polsce, zgodnie z jego charyzmatem nastawiona jest na pracę ewangelizacyjną w parafii: odwiedzanie mieszkańców "od drzwi do drzwi", apostolat uliczny ( w tym apostolat Cudownego Medalika) oraz podejmowanie przez każde prezydium troski o rozwój LM w sąsiedniej parafii czy diecezji. Do cennych inicjatyw należy zaliczyć: odwiedzanie więźniów, bezdomnych, wychowanków domów opiekuńczych, chorych w szpitalach (w tym i psychiatrycznych, zakaźnych), ludzi obojętnych i uzależnionych, opiekę nad pensjonariuszami Domów Opieki Społecznej i hospicjów, przygotowanie dorosłych do sakramentów, zaniedbanych dzieci do Komunii św. i bierzmowania, prowadzenie czuwań modlitewnych, katechizacja osób żyjących w związkach niesakramentalnych, kolportaż prasy religijnej, opieka nad kaplicami, krzyżami, zakładanie róż różańcowych.

LEGION MARYI W PARAFII  MB  FATIMSKIEJ W LUBLINIE

 

W parafii MB Fatimskiej w Lublinie jest obecnie jedno Prezydium p.w. MB Fatimskiej,  natomiast w latach 2000 - 2006 pracowało jeszcze  Prezydium p.w. MB Trzykroć Przedziwnej.
Prezydium p.w. MB Fatimskiej powstało w maju 1991. Inicjatorem powołania wspólnoty, pierwszym i wieloletnim kierownikiem duchowym (do lutego 1997 r.) był ks. Tadeusz Pajurek. Prezydium liczyło wtedy 16 członków czynnych. Do zarządu wybrani zostali:   
      Prezydent - br. Stanisław Szokaluk 
      Wiceprezydent - s. Anna Janiszewska       
      Sekretarz - s. Halina Lenartowicz     
      Skarbnik - s. Elżbieta Frant.   
Legion Maryi rozwijał się prężnie skupiając w swoich szeregach również liczne grono członków pomocniczych, trwających na codziennej modlitwie legionowej.

Po Ks. T. Pajurku w lutym 1997 r. kierownikiem duchowym zostaje ks. Wiesław
Podlodowski. W latach 1998-1999 kierownikiem duchowym byli ks. Zdzisław Torba i ks. Andrzej Maleszyk. Od października 1999 r. do października 2000 r. kierownikiem duchowym był ks. Józef Łukasz. W październiku 2000 r. kierownictwo duchowe naszego Prezydium objął ks. Mirosław Matuszny do czerwca 2005 r. Od  września 2005 kierownikiem duchowym do czerwca 2006 r. był  ks. Grzegorz Bzdyrak, od września 2006 r. był ks. Marek Grzesiak, od lutego 2007 r. ks. Andrzej Wołoszyn, od IX 2009 ks. Dariusz Maciejewski, a od IX 2010 r. jest ks. Grzegorz Boguta.

        W maju 2001 r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 10-lecia powstania naszego Prezydium. W uroczystej koncelebrowanej Mszy świętej uczestniczyli księża naszej parafii oraz pierwszy kierownik duchowy ks. Prałat Tadeusz Pajurek, który wygłosił okolicznościowe słowo Boże, podkreślając znaczenie Legionu Maryi w działalności istniejących wspólnot katolickich w  Kościele.

        W dn. 8.10.2006 r. obchodziliśmy 15-lecie powstania naszego Prezydium uczestnicząc w uroczystej Eucharystii oraz organizując spotkanie wszystkich legionistów czynnych, wspierających oraz sympatyków.

        W dniu 22 V 2011 r. obchodziliśmy 20-lecie powstania grupy Legionu Maryi
w naszej parafii. Spotkanie rozpoczął kierownik duchowy Prezydium ks. Grzegorz Boguta o godz.11.30 odmówieniem części różańca świętego. Uroczysta Eucharystia  o godz. 12.00 sprawowana była pod przewodnictwemks. Prałata Józefa Łukasza, proboszcza parafii ks. Grzegorza Boguty, obecnego kierownika duchowego; ks. Józefa Sarzyńskiego, moderatora LM w Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Bogdana Staszczuka, delegata ks. Tadeusza Pajurka pierwszego kierownika naszego Prezydium. Słowo Boże wygłosił ks. Józef Sarzyński przybliżając zasady funkcjonowania Legionu Maryi i zachęcając do wstąpienia w jego szeregi. W czasie agapy była okazja do przypomnienia historii naszego Prezydium, zaprezentowania kroniki, prowadzonej od początku powstania Legionu. Był to też czas dzielenia się wspomnieniami, wspólnego śpiewu, jak i przedstawienia najbliższych planów naszego Prezydium radowania się swoją obecnością.

      W czasie 20-letniej działalności Prezydium zmieniały się osoby pełniące poszczególne funkcje.  W dn.22 IV 1994 r. zgodnie z obowiązującymi regułami odbyły się wybory. Do zarządu wybrani zostali:           
      Prezydent - br. Stanisław Szokaluk 
      Wiceprezydent - s. Elżbieta Frant     
      Sekretarz - s. Maria Lisiak      
      Skarbnik -.s. Anna Wątroba

 W dn. 15 V 1997 do Zarządu wybrani zostali:
      Prezydent -  s. Elżbieta Frant     
      Wiceprezydent - s. Róża Snopek     
      Sekretarz - s. Anna Wątroba  (po jej śmierci w XII 1997 została wybrana s. Maria Lisiak)   
      Skarbnik - s. Stanisława Lalka

Od 12 czerwca 2003 r. zarząd Prezydium tworzyli następujący oficerowie:         
      Prezydent - s. Urszula Toporowska 
      Wiceprezydent - s. Teresa Tryk         
      Sekretarz - s. Elżbieta Frant

      Skarbnik – s. Helena Morska
Wszyscy oficerowie zostali wybrani w dn. 24.05.2006 r. na swoją druga kadencję po zakończonej I kadencji.

Od maja 2009 r. Zarząd Prezydium tworzą następujący oficerowie:

Prezydent -     s. Elżbieta Frant     
Wiceprezydent - s. Urszula Toporowska 
Sekretarz - s. Teresa Tryk

Skarbnik – s. Ewa Dziublińska

Obecnie (IX 2011 r.) Prezydium liczy 8 członków czynnych oraz 30 pomocniczych, wspierających swoją modlitwą apostolat LM.  

       Drugie w Parafii Prezydium p.w. MB Trzykroć Przedziwnej powstało we IX 2000 r. i liczyło 6 osób. Pierwszym kierownikiem duchowym był ks. Józef Łukasz. Kapłani jednocześnie byli kierownikami duchowymi obu Prezydiów.        
Pierwszy zarząd stanowili następujący oficerowie:   
      Prezydent - s. Irena Batyra     
      Wiceprezydent - s. Halina Rubaj      
      Sekretarz - s. Bożena Czech 
      Skarbnik - s. Barbara Gadzała          
Po trzech latach, w czerwcu 2004 r. zgodnie z obowiązującymi regułami odbyły się wybory. Nowy zarząd utworzyli następujący oficerowie:          
      Prezydent - s. Irena Batyra     
      Wiceprezydent - s. Maria Artystko    
      Sekretarz - s. Bożena Czech 
      Skarbnik - s. Janina Piechnik           
W 2004 r. w prezydium było 7 członków czynnych oraz 2 wspierających.

W grudniu 2006 roku, po upływie kadencji zarządu została zawieszona działalność  tego Prezydium  do czasu napływu nowych członków aktywnych. Jedna legionistka przeszła jako czynna, pozostałe jako członkowie wspierający do Prezydium MB Fatimskiej.

W czasie funkcjonowania dwóch Prezydiów  legioniści podejmowali wspólnie wszystkie prace. Od powstania prezydiów w naszej parafii stałą pracą legionową jest apostolat modlitwy wśród chorych w Szpitalu Psychiatrycznym w Lublinie. Regularnie co tydzień legioniści spotykają się na wspólnej modlitwie z chorymi na poszczególnych oddziałach, w tym przez wiele lat również i na oddziale dziecięcym. Część czasu poświęcają na rozmowy indywidualne z chorymi, obdarowują różańcami, Cudownymi Medalikami, obrazkami. Przygotowują spotkania opłatkowe przed świętami Bożego Narodzenia, oraz dzielą się święconym jajkiem w święta wielkanocne.

Z inicjatywy Legionu Maryi od 25 III 1997 r. w Święto Zwiastowania NMP (Dzień Świętości Życia) legioniści i chętni parafianie składają podczas Mszy św. uroczyste przyrzeczeniei podejmują duchową adopcję dziecka poczętego         
        Od wielu lat legioniści prowadzili codziennie w świątyni Różaniec św. przed Mszą św. o godz.18.oo, a od trzech lat prowadzą wspólnie z kółkami różańcowymi. Prowadzimy także  nowenny do Bożego Miłosierdzia przed świętem Miłosierdzia Bożego, oraz przed odpustem parafialnym 13 V i 13 X.      
          Od grudnia 2000 r. w każdy pierwszy czwartek miesiąca legioniści prowadzą czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem w intencji kapłanów oraz powołań kapłańskich i zakonnych.    
          Legioniści czynnie uczestniczą w posłudze dla parafii, dbają o wystrój świątyni kwiatami, dbają o bieliznę kielichową, biorą udział w roznoszeniu opłatków przed świętami Bożego Narodzenia.        
         27 XI każdego roku (27 XI 1830 r. Maryja ukazała się s. Katarzynie Laboure, nowicjuszce w klasztorze ss. Szarytek w Paryżu, przekazując wizję Medalika, który później nazwano Cudownym) legioniści podejmują apostolat zarówno przy naszej świątyni, jak i apostolat uliczny rozdając Cudowny Medalik wraz z informacją. Ofiarowane są CM również chorym w szpitalu Psychiatrycznym.

Legioniści naszych prezydiów brali także udział w formacji pięciu nowych Prezydiów LM (Głusk, Jabłonna, Ćmiłów, Giełczew, Leśna Podlaska).         

       Od II 2005 r. siedmiu legionistów Prezydium podjęło apostolat ,,Margaretkę" w intencji Ojca św. Jana Pawła II.

       W III 2007 r. ks. Józef Sarzyński został mianowany archidiecezjalnym egzorcystą. Legionistki z naszego Prezydium trwają na modlitwie w Kościele rektoralnym św. Jozafata, w czasie gdy odbywa się w zakrystii egzorcyzm. Również każdego dnia modlitwą wspieramy posługę egzorcysty.

            Uczestniczymy również każdego roku w Jerychu Różańcowym prowadzonym w Kościele rektoralnym św. Jozafata. 

         Od wielu lat raz w roku jedna legionistka uczestniczy w ewangelizacji na terenie Czech.

        Legioniści dla formacji własnej uczestniczą w świętach legionowych Acies
(organizowanych raz w roku w okolicy święta Zwiastowania NMP - 25 III), Zlotach Generalnych (organizowanych raz w roku w okolicy święta Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 XII), corocznych pielgrzymkach do Częstochowy w drugą sobotę września, comiesięcznych dniach skupienia oraz rekolekcjach zamkniętych. Organizują też jednodniowe pielgrzymki do różnych sanktuariów.  Na wszystkie te uroczystości zapraszani są i uczestniczą także legioniśc wspierający i sympatycy.

Legion jest zawsze otwarty i zaprasza chętnych do włączenia się do modlitwy
i pracy legionowej. Jest to ruch dla wszystkich chętnych katolików z możliwością zaangażowania się w różnym stopniu. Legionista czynny uczestniczy w cotygodniowych zebraniach, a legionista wspierający włącza się tylko modlitwą. Pod opieką kapłana staramy się wzrastać w wierze. nadziei i miłości, poznawać naszą wiarę. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wstąpienia do Legionu, do rozeznania, czy i mnie Maryja nie powołuje do tej wspólnoty i  odważnego kroczenia drogą swojego powołania.

Zebrania prezydium odbywają się w środy każdego tygodnia po Mszy św. wieczornej, a z członkami wspierającymi w ostatni wtorek każdego miesiąca.       

Papież Pius XI do Legionu Maryi 16-09-1933 r.         
"Udzielamy specjalnego błogosławieństwa wspaniałemu i świętemu dziełu - Legionowi Maryi. Nazwa tego dzieła mówi sama za siebie. Obraz Maryi Niepokalanej na jego sztandarach, świadczy o wzniosłych i świętych rzeczach. Błogosławiona Dziewica jest Matką Zbawiciela a także nas wszystkich matką. Ona współdziała w dziele naszego zbawienia, gdyż stała się matką naszą pod Krzyżem. Modlę się za was, abyście z jeszcze większą gorliwością spełniali apostolat modlitwy i czynu, który przedsięwzięliście. Gdy tak będziecie postępowali, Bóg uczyni was współpracownikami dzieła zbawienia. Tą drogą najlepiej okażecie Zbawicielowi swoja wdzięczność."

Papież Pius XII do Legionu Maryi          
"Wyrażam słowa podziękowania i uznania dla legionistów Maryi ale też upominam, aby byli jeszcze bardziej gorliwi i współpracowali z boskim posłannictwem Kościoła. Wypraszam wstawiennictwo Maryi dla wszystkich legionistów na całym świecie, dla duchowych kierowników i wszystkich tak czynnych jak i pomocniczych legionistów ślę apostolskie błogosławieństwo."

Jan XXIII do Legionu Maryi na całym świecie:          
"Kierujemy nasze ojcowskie uczucia dla coraz bardziej obfitującego w owoce drogocennego dzieła, udzielamy z całego serca specjalnego błogosławieństwa apostolskiego."

Papież Paweł VI       
"Posyłam Legionowi Maryi swe orędzie pochwały i zachęty oraz swa głęboką wdzięczność. Upominam abyście w dalszym ciągu tak samo miłowali Kościół i trwali w ścisłej łączności z biskupami w pracy apostolskiej i pielęgnowali ducha aktywnej współpracy z innymi stowarzyszeniami katolickimi. Powierzając liczne szeregi waszych członków matczynej opiece naszej Najświętszej Pani, udzielam każdemu legioniście z osobna, waszym kierownikom duchowym i waszej pracy, swojego specjalnego ojcowskiego apostolskiego błogosławieństwa."

Jan Paweł II  
Watykan, 1996 r. Jan Paweł II  do Legionu Maryi Ruchu Apostolstwa Świeckich: "Z serca błogosławię jego członkom na drodze służby Kościołowi i własnego uświęcenia."

                                                                                     Lublin, 24. 09.2011 r.

Dzisiaj jest

sobota,
22 września 2018

(265. dzień roku)

Święta

Sobota, XXIV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę