Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10285

GRUPA RÓŻAŃCOWO-MISYJNA


"Prawdziwki Matki Bożej"

Jest takie opowiadanie, w którym Matka Boża przechadzała się z koszyczkiem w dłoniach po lesie. Szukała prawdziwków. Gdy jakiegoś znalazła, wkładała do tego koszyczka i cieszyła się nim, jak największym skarbem.

Matka Boża nieustannie przechadza się po lesie, którym jest cały świat. I wciąż szuka prawdziwków - prawdziwych uczniów Swego Syna. A gdy któregoś znajdzie, cieszy się nim bardzo i nie wypuszcza ze Swej opieki.

Aby stać się prawdziwkiem, skarbem Matki Bożej, aby znaleźć się w Jej koszyczku, trzeba spełnić Jej prośbę: ZACZĄĆ ODMAWIAĆ RÓŻANIEC !

Tak też zaczęła się historia Grupy Różańcowo - Misyjnej, istniejącej w naszej parafii. Dzieci gromadziły się na modlitwie różańcowej w kościele i zawsze było im żal, gdy październik już się kończył. Propozycja założenia Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, spotkała się z wielkim entuzjazmem z ich strony. Zaczęły więc powstawać PKRD w klasach i poza nimi. Część z tych dzieci, nadal brała aktywny udział w nabożeństwach różańcowych w kościele, w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w przygotowaniu oprawy liturgicznej niedzielnych Mszy Świętych, rekolekcji, uroczystości parafialnych. Te wydarzenia zaczęły nas gromadzić. Dzieci w różny sposób wyrażały pragnienie umacniania i pogłębiania swojej więzi z Panem Jezusem i Matką Najświętszą oraz dalszego zaangażowania na rzecz parafii. Właśnie wtedy zrodził się pomysł, aby utworzyć grupę, która odpowiadając na prośbę Matki Bożej: .Dzieci, pomóżcie Memu Niepokalanemu Sercu Zwyciężyć., będzie, poprzez własny rozwój, budować cywilizację życia, pokoju i miłości w swoich rodzinach, w szkole, w parafii, w Ojczyźnie.

Chcemy być prawdziwkami Matki Bożej. Chcemy być prawdziwymi uczniami Jej Syna. Ufamy, że to właśnie Ona - Niepokalana, Pani Fatimska, Królowa Pokoju i Królowa Polski oraz Matka Pięknej Miłości - zaprosiła nas, zgromadziła i prowadzi. Ona jest główną patronką naszej grupy. Towarzyszą nam także nasi Święci Przyjaciele, szczególnie błogosławieni Hiacynta i Franciszek, Matka Teresa z Kalkuty, o. Jan Beyzym - misjonarz trędowatych, św. Maksymilian, św. Królowa Jadwiga, św. Joanna Beretta Molla i wielu innych. Z ich życia i świętości próbujemy czerpać światło i wzór dla siebie. Szczególne miejsce w naszej grupie zajmuje św. Tereska od Dzieciątka Jezus. To właśnie jej .małą drogę. do świętości zgłębiamy i staramy się naśladować. Ważnym .drogowskazem. na tej .małej drodze. jest dla nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Wsłuchujemy się w jego słowa skierowane do dzieci, wpatrujemy się w jego postawę pełną wiary, miłości do Boga i ludzi, bezgranicznego zaufania Maryi. Jego „Totus Tubus” - to nasz ideał.

Obecnie Grupa liczy 38 osób. Są to dziewczynki z klas 3-6 oraz kilka gimnazjalistek, które wcześniej należały do naszej Grupy. Spotkania odbywają się każdą sobotę, w sali przy naszym kościele. Nasza formacja opiera się na czterech filarach. Są nimi: modlitwa różańcowa, Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego oraz nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, szczególnie skierowane do dzieci.

Swoim istnieniem, spotkaniami, modlitwą i ofiarą, duchowym rozwojem i obecnością w parafii, chcemy odpowiadać na wezwanie Matki Bożej z Fatimy, do nawrócenia, modlitwy różańcowej, modlitwy za grzeszników i niewierzących, modlitwy o pokój, do składania Bogu w ofierze swoich cierpień i trudności dnia codziennego. Zgodnie z prośbą Maryi, ogarniamy naszą modlitwą cały Kościół, biskupów, kapłanów, szczególnie posługujących w naszej parafii. Polecamy Miłosierdziu Bożemu nasze rodziny, szkołę, Ojczyznę. Pamiętamy o misjonarzach, misjonarkach i ludziach, wśród których pracują, zwłaszcza o naszych rówieśnikach z krajów misyjnych. Utrzymujemy kontakt listowny z dwoma misjonarzami . z Paragwaju oraz Papui Nowej Gwinei. Misjonarza z Paragwaju gościłyśmy dwukrotnie w naszej Grupie . w 2003 i 2007 roku. Odwiedzałyśmy również Siostry Białe Misjonarki Afryki, uczestniczyłyśmy w Archidiecezjalnym Spotkaniu Misyjnym a w październiku 2007 roku odwiedziły nas Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, pochodzące z Zambii, które przybliżyły nam sytuację Kościoła i jego pracy misyjnej w Afryce.

Część naszych sobotnich spotkań jest poświęcona właśnie problematyce misyjnej. Od października 2003 roku, oficjalnie należymy do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ofiarami duchowymi i materialnymi staramy się je wspierać, w myśl słów Pana Jezusa : „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 6 stycznia, co roku, w Uroczystość Trzech Króli, chodzimy - jako Kolędnicy Misyjni - po naszej szkole (Szkoła Podstawowa nr 2), śpiewając kolędy i zbierając ofiary na rzecz ludzi Misji. Dotychczas zebrałyśmy ponad 650 złotych, które przekazywałyśmy na rzecz najbardziej potrzebujących terenów misyjnych na świecie. W ten sposób również staramy się podtrzymywać polską, chrześcijańską tradycję kolędowania.

Naszą gorącą modlitwą i ofiarą obejmowałyśmy w sposób szczególny każdego dnia naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Od początku miał on zupełnie wyjątkowe miejsce w naszych sercach, w modlitwie. W trudnym dla niego i dla nas wszystkich czasie odchodzenia do Domu Ojca, podjęłyśmy wiele postanowień i wyrzeczeń w jego intencji. Zostały wysłane do Watykanu, jako znak naszej obecności i miłości, ku pokrzepieniu papieskiego serca. Nasza korespondencja z Ojcem Świętym trwała od początku istnienia Grupy i była dla nas źródłem wielkiej radości, nadziei i sił. Obecnie nadal pamiętamy o naszym Wielkim Rodaku, modląc się o jak najszybsze wyniesienie go na ołtarze.

Grupa stara się dzielić swoją wiarą i radością z przyjaźni z Panem Jezusem i Jego Matką z innymi. Czyni to, poprzez dalszy, aktywny udział w życiu parafii oraz poprzez przygotowywanie uroczystości i wydarzeń o charakterze religijnym w szkole. Co roku, urządzamy wystawy prac plastycznych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego odejścia do Domu Ojca. Z tych samych okazji nadajemy audycje przez szkolny radiowęzeł. Co roku wystawiamy Misteria Bożonarodzeniowe . w szkole i naszym kościele.

W specyfikę naszej grupy wpisane jest również pielgrzymowanie. Jest ono w sposób szczególny związane z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Staramy się pielgrzymować jego śladami . zarówno duchowo, poprzez naszą formację, jak i materialnie, odwiedzając miejsca uświęcone jego obecnością. I tak, każdy nowy rok szkolny rozpoczynamy od pielgrzymki do naszej lubelskiej Archikatedry, aby tam, przed cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej, zawierzać kolejny rok nauki i wzrastania w przyjaźni z Jezusem. Wędrujemy też do Bazyliki Ojców Dominikanów na Starym Mieście, aby tam, wzorem Karola Wojtyły modlić się przed Relikwiami Krzyża Świętego. Wiosną odwiedzamy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Co jakiś czas gościmy również w kościele Ojców Karmelitów, ponieważ tam, idąc za przykładem naszego papieża przyjęłyśmy Szkaplerz Święty. To szczególny wyraz naszego duchowego kroczenia jego śladami. Grupa pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, na Święty Krzyż, do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowskich Łagiewnik i Katedry na Wawelu. Od 2006 roku organizujemy również .Wakacje z Bogiem., które łączą odpoczynek z pielgrzymowaniem śladami Jana Pawła II. Trzykrotnie miały one miejsce w ulubionych górach Ojca Świętego, Tatrach. Górskie wędrówki połączone z modlitwą, pomagają nam znajdować Bożą obecność w otaczającym, pięknym świecie, hartują, uczą troski o innych, umacniają wspólnotę.

Pragnąc być prawdziwkami Matki Bożej, czyli prawdziwymi uczniami (uczennicami) Jej syna, staramy się, aby to On był w centrum naszych spotkań, naszej modlitwy, naszych działań, aby coraz bardziej stawał się naszą „Drogą, Prawdą i Życiem”. Ojciec Święty zwracając się do dzieci w Łowiczu, 14 czerwca 1999 roku, prosił, abyśmy kierowali nasz wzrok i nasze serca ku Panu Jezusowi, abyśmy z Nim przeżywali naszą codzienność, aby On był obecny w naszych myślach, rozmowach, w nauce, zabawie, przyjaźni. Jako pomoc w tym budowaniu więzi z Chrystusem, Jan Paweł II wskazywał nieustannie grupy duszpasterskie istniejące w parafii. Wypełniając przesłanie papieża, spotykamy się w soboty (z wyjątkiem wakacji i ferii), w godz. 10.30 - 12.00. W październiku, ze względu na nasz udział w nabożeństwach różańcowych, spotkania odbywają się w godz. 16.30 - 17. 20 w sali, 17.30 - 18.00 w kościele. Wszystkie dziewczynki, zainteresowane naszą Grupą, serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć.


Dzisiaj jest

środa,
25 listopada 2020

(330. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męcz.