Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
11754

GRUPA RÓŻAŃCOWO-MISYJNA


"Prawdziwki Matki Bożej"

Jest takie opowiadanie, w którym Matka Boża przechadzała się z koszyczkiem w dłoniach po lesie. Szukała prawdziwków. Gdy jakiegoś znalazła, wkładała do tego koszyczka i cieszyła się nim, jak największym skarbem.

Matka Boża nieustannie przechadza się po lesie, którym jest cały świat. I wciąż szuka prawdziwków - prawdziwych uczniów Swego Syna. A gdy któregoś znajdzie, cieszy się nim bardzo i nie wypuszcza ze Swej opieki.

Aby stać się prawdziwkiem, skarbem Matki Bożej, aby znaleźć się w Jej koszyczku, trzeba spełnić Jej prośbę: ZACZĄĆ ODMAWIAĆ RÓŻANIEC !

Tak też zaczęła się historia Grupy Różańcowo - Misyjnej, istniejącej w naszej parafii. Dzieci gromadziły się na modlitwie różańcowej w kościele i zawsze było im żal, gdy październik już się kończył. Propozycja założenia Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, spotkała się z wielkim entuzjazmem z ich strony. Zaczęły więc powstawać PKRD w klasach i poza nimi. Część z tych dzieci, nadal brała aktywny udział w nabożeństwach różańcowych w kościele, w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, w przygotowaniu oprawy liturgicznej niedzielnych Mszy Świętych, rekolekcji, uroczystości parafialnych. Te wydarzenia zaczęły nas gromadzić. Dzieci w różny sposób wyrażały pragnienie umacniania i pogłębiania swojej więzi z Panem Jezusem i Matką Najświętszą oraz dalszego zaangażowania na rzecz parafii. Właśnie wtedy zrodził się pomysł, aby utworzyć grupę, która odpowiadając na prośbę Matki Bożej: .Dzieci, pomóżcie Memu Niepokalanemu Sercu Zwyciężyć., będzie, poprzez własny rozwój, budować cywilizację życia, pokoju i miłości w swoich rodzinach, w szkole, w parafii, w Ojczyźnie.

Chcemy być prawdziwkami Matki Bożej. Chcemy być prawdziwymi uczniami Jej Syna. Ufamy, że to właśnie Ona - Niepokalana, Pani Fatimska, Królowa Pokoju i Królowa Polski oraz Matka Pięknej Miłości - zaprosiła nas, zgromadziła i prowadzi. Ona jest główną patronką naszej grupy. Towarzyszą nam także nasi Święci Przyjaciele, szczególnie błogosławieni Hiacynta i Franciszek, Matka Teresa z Kalkuty, o. Jan Beyzym - misjonarz trędowatych, św. Maksymilian, św. Królowa Jadwiga, św. Joanna Beretta Molla i wielu innych. Z ich życia i świętości próbujemy czerpać światło i wzór dla siebie. Szczególne miejsce w naszej grupie zajmuje św. Tereska od Dzieciątka Jezus. To właśnie jej .małą drogę. do świętości zgłębiamy i staramy się naśladować. Ważnym .drogowskazem. na tej .małej drodze. jest dla nas Ojciec Święty Jan Paweł II. Wsłuchujemy się w jego słowa skierowane do dzieci, wpatrujemy się w jego postawę pełną wiary, miłości do Boga i ludzi, bezgranicznego zaufania Maryi. Jego „Totus Tubus” - to nasz ideał.

Obecnie Grupa liczy 38 osób. Są to dziewczynki z klas 3-6 oraz kilka gimnazjalistek, które wcześniej należały do naszej Grupy. Spotkania odbywają się każdą sobotę, w sali przy naszym kościele. Nasza formacja opiera się na czterech filarach. Są nimi: modlitwa różańcowa, Eucharystia, rozważanie Słowa Bożego oraz nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, szczególnie skierowane do dzieci.

Swoim istnieniem, spotkaniami, modlitwą i ofiarą, duchowym rozwojem i obecnością w parafii, chcemy odpowiadać na wezwanie Matki Bożej z Fatimy, do nawrócenia, modlitwy różańcowej, modlitwy za grzeszników i niewierzących, modlitwy o pokój, do składania Bogu w ofierze swoich cierpień i trudności dnia codziennego. Zgodnie z prośbą Maryi, ogarniamy naszą modlitwą cały Kościół, biskupów, kapłanów, szczególnie posługujących w naszej parafii. Polecamy Miłosierdziu Bożemu nasze rodziny, szkołę, Ojczyznę. Pamiętamy o misjonarzach, misjonarkach i ludziach, wśród których pracują, zwłaszcza o naszych rówieśnikach z krajów misyjnych. Utrzymujemy kontakt listowny z dwoma misjonarzami . z Paragwaju oraz Papui Nowej Gwinei. Misjonarza z Paragwaju gościłyśmy dwukrotnie w naszej Grupie . w 2003 i 2007 roku. Odwiedzałyśmy również Siostry Białe Misjonarki Afryki, uczestniczyłyśmy w Archidiecezjalnym Spotkaniu Misyjnym a w październiku 2007 roku odwiedziły nas Siostry ze Zgromadzenia Misjonarek Świętej Rodziny, pochodzące z Zambii, które przybliżyły nam sytuację Kościoła i jego pracy misyjnej w Afryce.

Część naszych sobotnich spotkań jest poświęcona właśnie problematyce misyjnej. Od października 2003 roku, oficjalnie należymy do Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Ofiarami duchowymi i materialnymi staramy się je wspierać, w myśl słów Pana Jezusa : „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. 6 stycznia, co roku, w Uroczystość Trzech Króli, chodzimy - jako Kolędnicy Misyjni - po naszej szkole (Szkoła Podstawowa nr 2), śpiewając kolędy i zbierając ofiary na rzecz ludzi Misji. Dotychczas zebrałyśmy ponad 650 złotych, które przekazywałyśmy na rzecz najbardziej potrzebujących terenów misyjnych na świecie. W ten sposób również staramy się podtrzymywać polską, chrześcijańską tradycję kolędowania.

Naszą gorącą modlitwą i ofiarą obejmowałyśmy w sposób szczególny każdego dnia naszego ukochanego Ojca Świętego Jana Pawła II. Od początku miał on zupełnie wyjątkowe miejsce w naszych sercach, w modlitwie. W trudnym dla niego i dla nas wszystkich czasie odchodzenia do Domu Ojca, podjęłyśmy wiele postanowień i wyrzeczeń w jego intencji. Zostały wysłane do Watykanu, jako znak naszej obecności i miłości, ku pokrzepieniu papieskiego serca. Nasza korespondencja z Ojcem Świętym trwała od początku istnienia Grupy i była dla nas źródłem wielkiej radości, nadziei i sił. Obecnie nadal pamiętamy o naszym Wielkim Rodaku, modląc się o jak najszybsze wyniesienie go na ołtarze.

Grupa stara się dzielić swoją wiarą i radością z przyjaźni z Panem Jezusem i Jego Matką z innymi. Czyni to, poprzez dalszy, aktywny udział w życiu parafii oraz poprzez przygotowywanie uroczystości i wydarzeń o charakterze religijnym w szkole. Co roku, urządzamy wystawy prac plastycznych dzieci z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, z okazji kolejnych rocznic pontyfikatu Jana Pawła II oraz jego odejścia do Domu Ojca. Z tych samych okazji nadajemy audycje przez szkolny radiowęzeł. Co roku wystawiamy Misteria Bożonarodzeniowe . w szkole i naszym kościele.

W specyfikę naszej grupy wpisane jest również pielgrzymowanie. Jest ono w sposób szczególny związane z osobą Ojca Świętego Jana Pawła II. Staramy się pielgrzymować jego śladami . zarówno duchowo, poprzez naszą formację, jak i materialnie, odwiedzając miejsca uświęcone jego obecnością. I tak, każdy nowy rok szkolny rozpoczynamy od pielgrzymki do naszej lubelskiej Archikatedry, aby tam, przed cudownym obrazem Matki Bożej Płaczącej, zawierzać kolejny rok nauki i wzrastania w przyjaźni z Jezusem. Wędrujemy też do Bazyliki Ojców Dominikanów na Starym Mieście, aby tam, wzorem Karola Wojtyły modlić się przed Relikwiami Krzyża Świętego. Wiosną odwiedzamy Katolicki Uniwersytet Lubelski. Co jakiś czas gościmy również w kościele Ojców Karmelitów, ponieważ tam, idąc za przykładem naszego papieża przyjęłyśmy Szkaplerz Święty. To szczególny wyraz naszego duchowego kroczenia jego śladami. Grupa pielgrzymowała do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy, na Święty Krzyż, do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowskich Łagiewnik i Katedry na Wawelu. Od 2006 roku organizujemy również .Wakacje z Bogiem., które łączą odpoczynek z pielgrzymowaniem śladami Jana Pawła II. Trzykrotnie miały one miejsce w ulubionych górach Ojca Świętego, Tatrach. Górskie wędrówki połączone z modlitwą, pomagają nam znajdować Bożą obecność w otaczającym, pięknym świecie, hartują, uczą troski o innych, umacniają wspólnotę.

Pragnąc być prawdziwkami Matki Bożej, czyli prawdziwymi uczniami (uczennicami) Jej syna, staramy się, aby to On był w centrum naszych spotkań, naszej modlitwy, naszych działań, aby coraz bardziej stawał się naszą „Drogą, Prawdą i Życiem”. Ojciec Święty zwracając się do dzieci w Łowiczu, 14 czerwca 1999 roku, prosił, abyśmy kierowali nasz wzrok i nasze serca ku Panu Jezusowi, abyśmy z Nim przeżywali naszą codzienność, aby On był obecny w naszych myślach, rozmowach, w nauce, zabawie, przyjaźni. Jako pomoc w tym budowaniu więzi z Chrystusem, Jan Paweł II wskazywał nieustannie grupy duszpasterskie istniejące w parafii. Wypełniając przesłanie papieża, spotykamy się w soboty (z wyjątkiem wakacji i ferii), w godz. 10.30 - 12.00. W październiku, ze względu na nasz udział w nabożeństwach różańcowych, spotkania odbywają się w godz. 16.30 - 17. 20 w sali, 17.30 - 18.00 w kościele. Wszystkie dziewczynki, zainteresowane naszą Grupą, serdecznie zapraszamy.

Galeria zdjęć.