Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
68000

 

CHRZEST ŚW.


Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania. Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie? (KKK 1213)

 

Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.

1. Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w I i III niedzielę miesiąca oraz w uroczystości: Bożego Narodzenia, Św. Szczepana, Wielkanocy i Poniedziałku Wielkanocnego podczas Mszy św. o godz. 12.00.

2. Zgłoszenie dzieci do chrztu oraz konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w poniedziałki przed niedzielą chrztu o godz. 19.00.

3. Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania.

4. Chrzestni spoza parafii winni posiadać zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić funkcję rodziców chrzestnych.

5. Z funkcji rodziców chrzestnych wykluczone są osoby:

- niepraktykujące

- żyjące w cywilnych związkach małżeńskich

- uczniowie objęci obowiązkiem katechizacji, a nie uczestniczący w niej.

6. Akt chrztu jest spisywany i podpisywany w ciągu tygodnia przed niedzielą chrzcielną w godzinach pracy kancelarii. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpis w dniu chrztu.

7. Chrzest jest włączeniem dziecka do wspólnoty Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem jest modlitwa i przyjęcie Komunii św. w jego intencji.

8. W przypadkach uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony na późniejszy termin.

 


  

KONFERENCJE przed chrztem oraz zgłoszenie dzieci do chrztu:

 

          Poniedziałki - godz. 19:00

Terminy konferencji:

 

- 11 - styczeń 2021

- 1, 15 - luty 2021

- 1, 15, 29 - marzec 2021

- 12, 26 - kwiecień 2021

- 10, 31 - maj 2021

- 14, 28 - czerwiec 2021