Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
23747

 BIERZMOWANIE


"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, ze Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8, 14-17).

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej od chwili przystąpienia do I spowiedzi i Komunii św. Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w gimnazjum, w ciągu trzech lat nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem.

W III klasie gimnazjum młodzież uczestniczy w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania. W każdy I czwartek miesiąca kandydaci do bierzmowania przystępują do spowiedzi a w I piątek miesiąca uczestniczą we Mszy św.

Osoby spoza parafii, pragnące przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii, musza przedstawić już we wrześniu pisemna zgodę Proboszcza parafii, do której należą, metrykę chrztu oraz - po pierwszym półroczu nauki w klasie III zaświadczenie od Ks. Katechety informujące o ocenie z religii i o postawie religijno-moralnej na katechezie. Metrykę czyli świadectwo chrztu św. musza przedstawić także kandydaci z naszej parafii, jeśli byli ochrzczeni w innej parafii.

Osoby starsze pragnące przyjąć Sakrament bierzmowania proszone są o osobisty kontakt z Ks. Proboszczem lub kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje dary Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzysza czyny (KKK 1316).

Odpowiedzialnym za bezpośrednie przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii jest wikariusz ks. Krzysztof Bożym.

 

 


 

Dzisiaj jest

środa,
25 listopada 2020

(330. dzień roku)

Święta

Środa, XXXIV Tydzień zwykły
Rok A, II
Dzień Powszedni albo wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męcz.