Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
25689

 BIERZMOWANIE


"Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, ze Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego" (Dz 8, 14-17).

Młodzież naszej parafii przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej od chwili przystąpienia do I spowiedzi i Komunii św. Bezpośrednie przygotowanie dokonuje się w gimnazjum, w ciągu trzech lat nauki na katechezie i pracy nad własnym charakterem.

W III klasie gimnazjum młodzież uczestniczy w bezpośrednim, duchowym przygotowaniu do bierzmowania. W każdy I czwartek miesiąca kandydaci do bierzmowania przystępują do spowiedzi a w I piątek miesiąca uczestniczą we Mszy św.

Osoby spoza parafii, pragnące przystąpić do Sakramentu Bierzmowania w naszej parafii, musza przedstawić już we wrześniu pisemna zgodę Proboszcza parafii, do której należą, metrykę chrztu oraz - po pierwszym półroczu nauki w klasie III zaświadczenie od Ks. Katechety informujące o ocenie z religii i o postawie religijno-moralnej na katechezie. Metrykę czyli świadectwo chrztu św. musza przedstawić także kandydaci z naszej parafii, jeśli byli ochrzczeni w innej parafii.

Osoby starsze pragnące przyjąć Sakrament bierzmowania proszone są o osobisty kontakt z Ks. Proboszczem lub kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania.

Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje dary Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić nasza więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzysza czyny (KKK 1316).

Odpowiedzialnym za bezpośrednie przygotowanie młodzieży do bierzmowania w naszej parafii jest wikariusz ks. Krzysztof Bożym.