Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
21718

                    I Komunia Św. 

 

Uroczystość I Komunii św. dla dzieci z klas III Szkół Podstawowych Nr 2 i 40 w 2021 r.  w naszej parafii odbędzie się 9 maja w czasie Mszy św. o godz. 12.oo.

 

 

 

 

 


"Zwracam się teraz do was, drogie dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do waszych serc Pana Jezusa jako Pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dziecięce usta rozchylą się, aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: "Ciało Chrystusa", a każdy i każda z was odpowie: "Amen". - "Amen" to znaczy: "wierzę", "przyjmuję z wiarą". Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę wiary. I oto wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia święta - to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła. Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym także celu, aby być naszym duchowym pokarmem" (Jan Paweł II, Homilia, Msza św. z I Komunia św., Łódź 13 czerwca 1987).

 

Odpowiedzialność za przygotowanie do I Komunii św. spoczywa na rodzicach dziecka. Obowiązek ten wynika z przyrzeczenia składanego w chwili zawarcia sakramentu małżeństwa i przy chrzcie dziecka. Już od najmłodszych lat powinni modlić się wspólnie w domu rodzinnym z dzieckiem i tym samym wyrabiać w nim nawyk codziennej, pobożnej modlitwy. Gdy dziecko jest starsze rodzice powinni przychodzić z nim do kościoła w każdą niedzielę i święta, by uczestniczyć we Mszy św. Ponadto już od najmłodszych lat powinni brać udział z dzieckiem w nabożeństwach paraliturgicznych np. w oktawie Bożego Ciała, w nabożeństwach majowych, różańcowych, Drodze Krzyżowej dla dzieci, itp. Gdy dziecko rozpoczyna naukę w szkole juz w I klasie maja obowiązek interesować się jego postępami w nauce.

W III klasie bardzo intensywnie pod kierunkiem Ks. Katechety uczą dziecko w domu prawd wiary, prowadza coraz żywsze życie religijne. Uczestniczą w obowiązkowych spotkaniach z Ks. Katechetą, jak również indywidualnie spotykają się z nim w celu jak najlepszego przygotowania dziecka.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci do I spowiedzi i Komunii św. w naszej parafii jest: ks.  Tomasz Ślusarczyk, który uczy dzieci klas III  w Szkole Podstawowej nr 2 i spotykając się przy parafii przygotowuje dzieci z Szkoły Podstawowej nr 40.

Dzieci, które przystępują do I Komunii św. mają obowiązek nauczyć się podstawowych modlitw: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży, Wierzę w Boga Ojca, Pod Twoja obronę, 10 Przykazań Bożych, Głównych prawd wiary, 5 Przykazań kościelnych, 5 warunków dobrej spowiedzi, przykazania miłości Boga i bliźniego, 7 sakramentów św., 7 grzechów głównych oraz przyswoić sobie znajomość materiału z katechizmowego z podręcznika i zestawu pytań.

Rodzice dzieci ochrzczonych poza nasza parafia maja obowiązek do końca listopada złożyć u ks. katechety świadectwo chrztu św. Szczegółowe informacje o przygotowaniu do I Komunii św. podaje dzieciom i rodzicom Ks. Katecheta na religii oraz w czasie Mszy św. i nabożeństw przy parafii.

 

 


 

 Cud Eucharystyczny w Guadalajara – Meksyk

Paść na kolana przed Bogiem obecnym w Eucharystii oznacza wyznanie miłości. Kto składa hołd Jezusowi, ten nie musi kłaniać się żadnej ziemskiej potędze, choćby była największa. My, chrześcijanie, klękamy tylko przed Najświętszym Sakramentem, bo wiemy i wierzymy, że jest w nim obecny jedyny prawdziwy Bóg, który ten świat stworzył i tak bardzo umiłował, że dał nam swego Syna Jednorodzonego. (papież Benedykt XVI)      W środę 24 lipca 2013 r. w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Jardines de la Paz (Guadalajara, Meksyk) wydarzył się cud Eucharystyczny. O godz. 15.00 na konsekrowanej Hostii pojawiła się Krew.      Wcześniej, o godz. 12:00 proboszcz parafii, o. José Dolores Castellanos Gudiño odmawiał swoje codzienne modlitwy klęcząc przed Najświętszym Sakramentem. W pewnym momencie zobaczył błysk i usłyszał głos, który polecił mu: „Zadzwoń w dzwony, aby wszyscy się zebrali. Wyleję błogosławieństwo na tych, którzy będą obecni oraz w ciągu całego dnia. Weź małe tabernakulum do prywatnej adoracji i postaw je na ołtarzu w kościele, a obok umieść monstrancję. Nie otwieraj tabernakulum aż do godziny trzeciej po południu, nie wcześniej. Wtedy uczynię cud Eucharystyczny. Cud który nastąpi, będzie nazwany „Cudem Eucharystii Wcielenia Miłości wraz z naszą Matką i Panią”. Weźmiesz obraz o którym ci teraz mówię i ukażesz go.”      Po czym „głos” powiedział mu by przekazał to „apostołom” (kapłanom), aby to służyło im w ich nawróceniu i by napełniło wszystkie dusze błogosławieństwem.      Proboszcz, słysząc głos, nie mógł powiedzieć ani słowa, jedynie odpowiedział: „Panie mój, jestem Twoim sługą, niech się stanie Twoja wola.”      W kościele zebrali się wierni, którzy modlili się i adorowali Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a kiedy o godzinie trzeciej po południu o. José otworzył małe tabernakulum do prywatnej adoracji, zobaczył konsekrowane Hostie we krwi. Tak mówił o tym wydarzeniu: „Zrobiłem, jak mi nakazał głos, poprosiłem aby otworzyć drzwi świątyni, było około godziny 14:30, także nakazałem, by zabrzmiały dzwony jak było powiedziane. Przyniosłem małe prywatne tabernakulum, ten skromny drewniany przybytek, postawiłem na ołtarzu, jak również monstrancję jak było nakazane i około trzeciej po południu, ludzie zgromadzili się i modlili do Najświętszego Sakramentu. Wtedy zapytałem, czy minęła już trzecia po południu, a wszyscy odpowiedzieli mi, że tak. Podszedłem by otworzyć tabernakulum i Przenajświętsza Hostia konsekrowana przez Pana Naszego Jezusa Chrystusa, była skąpana we krwi.”      Pośród pieśni, oklasków, łez, długich kolejek i telefonów komórkowych chcących uchwycić wygląd cudownej Hostii, tysiące wiernych katolików, a także niewierzących przybywało do kościoła, aby być świadkami tego boskiego wydarzenia.      Proboszcz parafii powiedział, że pragnieniem Pana Jezusa jest, by adorowano i czczono Jego Ciało i Krew, a także Matkę Bożą każdego 24 lipca.      Teraz badana jest autentyczność cudu eucharystycznego przez specjalną komisję powołaną przez archidiecezję. Wikariusz generalny archidiecezji ks. abp Ramiro Valdés Sánchez poinformował, że aktualnie gromadzone są świadectwa proboszcza i osób, które były obecne w momencie cudu. Zaś zespół ekspertów, m.in. lekarzy, chemików, biologów, prowadzi szczegółowe badania próbek konsekrowanych Hostii. Arcybiskup miejsca ks. kard. José Francisco Roblem Ortega na czas badania zakazał publicznego okazywania cudownej Hostii. Przechowywana jest Ona w bezpiecznym miejscu w tabernakulum.


Cud Eucharystyczny w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Jardines de la Paz. Przemieniona Hostia.