Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
22434


Konferencje przedmałżeńskie 2020

Parafie pw. MB Fatimskiej i pw. Najświętszego Serca Jezusowego

 

 

Katechezy przedmałżeńskie odbywają się w grupach zamkniętych, w niedziele o godz. 17.00. Spotkania odbywają się przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego.

 

W I półroczu 2020 roku, planowane są dwie serie, pierwsze spotkania:

     I seria - 02 lutego i kolejne niedziele

    II seria - 19 kwietnia i kolejne niedziele

 

    

 


W związku z wprowadzeniem w życie Konkordatu pomiędzy Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską, od dnia 15 listopada 1998 r. sakrament małżeństwa może być zawarty według jednej z następujących form:

A) według dotychczasowej praktyki, tzn. małżonkowie zawarli już ze sobą wcześniej kontrakt cywilny lub zawierają go tego samego dnia, ale przed zawarciem małżeństwa sakramentalnego;

B) nupturienci zawierają małżeństwo sakramentalne wyłącznie ze skutkami religijnymi (bez skutków cywilnych);

C) nupturienci zawierają małżeństwo według ceremonii religijnej z równoczesnym (tzn. w czasie tej samej ceremonii) zawarciem małżeństwa wywołującym skutki cywilne według polskiego prawa świeckiego.

Małżeństwo powinno być zawierane w parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt. (kan. 1115)

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu rozważnego i spokojnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności związanych z sakramentem małżeństwa.

Dokumenty, które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej przy pierwszym spotkaniu z duszpasterzem:

1. Dowód osobistylub inny urzędowy dokument, np. legitymacja służbowa.

2. Metryka chrztu świeżej daty, tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka winna zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego Bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu.

3. Ostatnie świadectwo z nauki religii.

Przy pierwszym spotkaniu w kancelarii parafialnej zostaje przeprowadzona rozmowa duszpasterska i spisany protokół przedślubny.

Potem dołączamy następujące dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie (3 egz.) z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (w wypadku małżeństwa sakramentalnego zawieranego ze skutkami cywilnymi - forma C)

2. Świadectwo zawarcia związku cywilnego z USC(w wypadku gdy przed małżeństwem sakramentalnym był zawarty kontrakt cywilny - forma A).

3. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi.

4. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

W tygodniu ślubu:

W dniach od poniedziałku do piątku narzeczeni zgłaszają się ze świadkami do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Do protokołu przedślubnego dołączają brakujące dokumenty.

Świadkowie winni być pełnoletni (ukończone 18 lat) i mają przedłożyć w kancelarii parafialne dowód osobisty lub inny urzędowy dokument.

Bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa.

- Spowiedź przedślubna.Po spisanym protokole przedślubnym należy jak najszybciej odbyć spowiedź przedślubną. Dając spowiednikowi do podpisania indeks należy zaznaczyć, że jest to pierwsza spowiedź przedślubna. Tak samo postępujemy przy drugiej spowiedzi, którą narzeczeni odbywają w tygodniu ślubu. Oczywiście, gorąco zachęcamy do częstego korzystania z sakramentów świętych.

- Narzeczeni są zobowiązani przed ślubem wysłuchać 10 konferencji przedmałżeńskich, odbyć konsultację w Parafialnej Poradni Życia Rodzinnego oraz uczestniczyć w Dniu Skupienia dla narzeczonych.

- Konferencje przedmałżeńskie dla narzeczonych z naszej parafii odbywają się w poniedziałki o godz. 17.00 w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

- Dzień Skupienia przedślubnego odbywa się w parafii św. Jana Pawła II w IV niedzielę miesiąca o godz. 15.00.

- O ile narzeczonym z ważnych powodów nie odpowiadają podane wyżej terminy spotkań przedmałżeńskich wtedy mogą uczestniczyć w konferencjach i dniu skupienia w innych parafiach. (informacja o miejscu i czasie podana dalej)

- Parafialna Poradnia Życia Rodzinnego dla narzeczonych prowadzona jest wspólnie z Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa. Na spotkania przedmałżeńskie w poradni narzeczeni umawiają się indywidualnie.

Uwagi do liturgii.

- Fotograf. Zgodnie z zarządzeniem Arcybiskupa Bolesława Pylaka z dn. 02.03.1995 r. w czasie ślubu może fotografować i filmować tylko jeden fotograf i jeden operator kamery. Zawsze obowiązuje ich godny i świąteczny ubiór. Warunkiem otrzymania zezwolenia na wykonywanie zdjęć i filmów jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu liturgicznego organizowanego przez AKL.

- Narzeczeni mogą sobie wybrać czytania na swój ślub. Mogą także podczas liturgii sakramentu małżeństwa wykonać czytanie, psalm, modlitwę wiernych.

- Obrączki przed Mszą św. zostawiamy u kościelnego.

- Przed rozpoczęciem Mszy św. narzeczeni wraz ze świadkami czekają w przedsionku kościoła. Kapłan wychodzi do nich i po powitaniu za kapłanem powoli zbliżają się do swoich klęczników.

Na waszą małżeńską drogę, piękną ale i trudną błogosławimy wam i życzymy - szczęść Boże!

                                                                                     Duszpasterze parafii

 


 

 KONFERENCJE PRZEDMAŁŻEŃSKIE W PARAFIACH LUBLINA

                                                                                  (stan na dzień 1 stycznia 2014 r.)

Poniedziałek

1. Św. Agnieszki godz. 16.00

ul. Kalinowszczyzna 62

tel. 81 747 01 36

2. Najśw. Serca Pana Jezusa godz. 17.00

ul. Kunickiego 128/130

tel. 81 74438 78

3. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.30

ul. Al. Warszawska 48

tel. 81 533 30 24

4. Przem. Pańskiego godz. 19.00

ul. Nadbystrzycka 40

tel 81 525 44 97

 

Wtorek

1. Matki Bożej Królowej Polski godz. 19.00

ul. Gospodarcza 7

81 746 31 16

2. Św. Andrzeja Boboli godz. 18.30

ul. Paderewskiego 20

tel. 81 742 07 84

3. Miłosierdzia Bożego godz. 19.00

ul. Nałkowskich 80b

tel. 81 744 65 23

 

Środa

1. Św. Krzyża godz. 18.45

ul. Pogodna 7

tel. 81 744 83 84

2. Matki Bożej Różańcowej godz. 19.00

ul. Bursztynowa 20

tel. 81 527 10 57

3. Św. Rodziny godz. 19.00

ul. Jana Pawła II 11

tel. 81 526 51 31

4. Dobrego Pasterza godz. 19.00

ul. Radzyńska 3

tel. 81 741 50 95

5. Św. Jadwigi godz. 19.00

u. Koncertowa 15

tel. 81 740 41 54

6. Archikatedra godz. 20.00

ul. Królewska 10

tel. 81532 11 96

Czwartek

1. Św. Michała godz. 10.00 i 18.00

ul. Fabryczna 15

tel. 81 532 26 58 

2. Św. Mikołaja godz. 18.30

ul. Krzywa 1

tel. 81 747 66 45

3. Św. Antoniego godz. 19.00

ul. Kasztanowa 1

tel. 81 747 70 75

4. Św. Urszuli Ledóchowskiej godz. 19.00

ul. Roztocze 1

tel. 81 526 70 65

5. Św. Józefa godz. 19.00

ul. Filaretów 7

tel. 81 444 74 41

6. Najświętszego Zbawiciela godz. 19.00

ul. Ponigwoda 32

tel. 81 747 97 30

7. Św. Stanisław BM godz. 19.00

ul. Zbożowa 75

tel. 81 746 68 33

8. Św. Pawła godz. 19.15

ul. Bernardyńska 5

tel. 81 532 40 62

Sobota

1. Niep. S. Maryi i św. Franciszka godz. 19.00

ul. Al. Kraśnickie 76

tel. 81 525 25 58

 

Niedziela

1. Wspomożenia Wiernych godz. 19.00

ul. Kalinowszczyzna 3

tel. 81 747 50 91

2. Garnizonowa godz. 17.00

ul. Racławicka 20

tel. 81 718 36 00

 

 DNI SKUPIENIA DLA NARZECZONYCH W PARAFIACH LUBLINA

I Niedziela miesiąca

1. Św. Wojciecha godz. 15.00

ul. Podwale 15

tel. 81 532 41 38

II Niedziela miesiąca

1. Wspomożenia Wiernych godz. 15.00

ul. Kalinowszczyzna 3

tel, 81 747 50 91

2. Matki Bożej Różańcowejj godz. 15.30

ul. Bursztynowa 20

tel. 81 527 10 57

III Niedziela miesiąca

1. Św. Jadwigi godz. 15.00

 Al. Koncertowa 15

tel. 81 740 41 54

IV Niedziela miesiąca

1. Św. Jana Pawła II godz. 15.00

ul. Bpa Fulmana 9

tel. 603 198 214

 


 

 Przygotowanie do przyjęcia sakramentu małżeństwa w sytuacjach nadzwyczajnych

Program obejmuje:

- spotkania w sobotę i niedzielę (jeden weekend), w godz. 9.00 – 17.00;

- dziesięć konferencji dla narzeczonych, które są realizowane w naszej archidiecezji;

- jedno spotkania indywidualne w Poradni Rodzinnej;

- w niedziele udział we Mszy św.

 

Ponadto uczestnicy weekendowej formy przygotowania zobowiązani są do wzięcia udziału w dniu skupienia dla narzeczonych oraz w indywidualnym spotkaniu z doradcą życia rodzinnego w dogodnym dla nich terminie.

Chętni do uczestnictwa w tej formie powinni uzyskać pisemną zgodę od swojego duszpasterza.

 

Realizacja programu:

- duszpasterz prowadzi 6 konferencji i doradcy życia rodzinnego prowadzą 4 konferencje oraz 1 spotkanie indywidualne

 Z racji ograniczonej liczby miejsc należy wcześniej zapisać

Kontakt:

(prosimy nie dzwonić w niedzielę)

- ks. Paweł Jędrzejewski, tel. 512 479 032; e-mail: p.jedrzej@wp.pl

- ks. Łukasz Pyda, tel. 608 426 248; e-mail: lukaszpyda@poczta.fm 

 

Kalendarz przygotowania do sakramentu małżeństwa w roku 2016:

 

 9-10 stycznia

23-24 stycznia

30-31 stycznia

6-7 lutego

13-14 lutego

20-21 lutego

27-28 lutego

5-6 marca

12-13 marca

19-20 marca