Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
21041

OBJAWIENIA W FATIMIE

         W Środkowej części Portugalii, około 50 kilometrów od Oceanu Atlantyckiego, w powiecie Ourem, znajduje się miejscowość Fatima. Te obie nazwy, tak jak wiele innych w Portugalii, pochodzą z epoki podboju arabskiego. Wiadomo, że Fatima to imię córki Mahometa, wielkiego proroka islamu. Obecnie Fatima oznacza całą część środkową powiatu, która obejmuje również parafię o tej samej nazwie. W odległości jednego kilometra od Fatimy znajduje się Aljustrel, niewielka wioska, w której przyszło na świat troje małych pastuszków, którym objawiła się Najświętsza Dziewica w 1917 r. Na zachód, w pobliżu Aljustrel, na wzgórzu pokrytym drzewami oliwnymi, wznosi się niewielka skała zwana Loca do Cabeco, miejsce w którym w 1916 r. Dwukrotnie objawił się dzieciom Anioł.

        Dwa kilometry na zachód od Fatimy biegnie jedna z wielu małych dolin, które upiększają ten region, dolina Cova da Iria: tu Najświętsza Dziewica objawiła się pięciokrotnie małym jasnowidzącym. W innej niewielkiej dolinie, pomiędzy Aljustrel i Loca do Cabeco, zwanej Valinhos, znajduje się miejsce, w którym także objawiła się Najświętsza Dziewica.

Nadzieja przychodzi z Fatimy

WOJNA, ATEIZM, NIENAWIŚĆ DO RELIGII

Lata 1916-1917 to jeden z najczarniejszych okresów, o jakich będą pamiętać narody Europy.

Najpotężniejsze państwa zmagały się w ludobójczej wojnie, Pierwszej Wojnie Światowej, która pochłonęła miliony ofiar. W 1917 r. wybuchła rewolucja bolszewicka w Rosji, która z czasem przekazała i narzuciła dużej części ludzkości zasady ateizmu wraz z prześladowaniami religijnymi i zaprzeczeniem wartości duchowych człowieka.

Jednak w tych samych latach w Fatimie (Portugalia), Anioł Pokoju i Najświętsza Matka Boga i wszystkich ludzi przynosili trójce pastuszków orędzie pokoju, nadziei i miłości dla całej ludzkości.

Portugalia, mały kraj o powierzchni zaledwie 90 tysięcy kilometrów kwadratowych, o ośmiu i pół milionach ludności, znajduje się na zachód od Hiszpanii, w tej części Półwyspu Iberyjskiego, która wysuwa się ku Oceanowi Atlantyckiemu. Uzyskała niepodległość w 1139 r., kiedy to zdołała się całkowicie uwolnić od dominacji arabskiej. Kraj żeglarzy i odkrywców, który jako jeden z pierwszych otworzył drogi na Oceanie ku odkryciom nowych lądów, niosąc ze sobą wszystkie zalety i wady ówczesnej cywilizacji europejskiej.

W 1917 r. naród portugalski znajdował się w tragicznej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej. Zmieniały się kolejne rządy, a problemy kraju pozostawały nie rozwiązane; częste były rozruchy, a zaufanie ludności do rządzących znikome. Gospodarka znajdowała się w stanie całkowitego bankructwa. Prowadzono działania wojenne na dwóch frontach: europejskim, we Francji i kolonialnym, w Afryce.

Ludność Portugalii składała się w większej części z prostych wieśniaków, uczciwych i pracowitych lecz pod względem materialnym ubogich. W sprawach religii, bogaci siali nienawiść i nakłaniali do prześladowań Kościoła. Już w 1911 r. Alfonso Costa, szef rządu, zatwierdzając ustawę o całkowitym rozdzieleniu Kościoła i Paóstwa, powiedział: "Dzięki tej ustawie, kiedy przeminą dwa następne pokolenia, w Portugalii katolicyzm będzie już całkowicie wyeliminowany". Dzieciom w szkołach kazano maszerować z napisami: "Ani Boga, ani religii".

TRÓJKA PASTUSZKÓW

W wielu ustępach Ewangelii, pokora jest przedstawiana jako zaleta, która jest niezbędna by zadowolić Pana Boga. Najświętsza Dziewica z Fatimy potwierdziła to wybierając troje skromnych pastuszków, by przekazać im swoje orędzie dla współczesnego świata. Trójka zwyczajnych dzieci, niczym nie różniących się od swych rówieśników, których jedynym obowiązkiem było pasienie trzódek należących do ich rodzin.

Łucja: najstarsza z nich. Urodziła się 22-go marca 1907 r. O śniadej cerze, czarnych, błyszczących oczach, lekko spłaszczonym nosku, gęstych brwiach, wydłużonych i pełnych ustach. Wspaniały charakter: żywa i przyjemna dla innych. Bardzo lubiła dzieci, a one wszystkie ją kochały.

Franciszek: kuzyn Łucji. Urodził się 11-go czerwca 1908 r. O okrągłej twarzy, małych ustach i dobrze zbudowany. Przyjazny, pokojowo usposobiony i uległy. Lubił bawić się i spędzał całe godziny grając na małej fujarce. Uwielbiał naturę.

Hiacynta: siostra Franciszka. Urodziła się 11-go marca 1910 r. Zgrabnie zbudowana, o okrągłej twarzy, żywych oczach, delikatnych ustach, małej bródce i pięknej twarzy. Miała wyjątkowo wrażliwą duszę. Była silnie związana uczuciowo z Łucją, z którą łączyła ją głęboka przyjaźń.

Niezdolna do kłamstwa, także w przypadku rzeczy błahych, uważała że należy mówić prawdę zawsze, nawet kosztem poniesienia ofiar. Kochała owieczki, baranki, kwiaty, gwiazdy, księżyc, który nazywała latarnią Matki Boskiej i całą przyrodę. Jej pasją był taniec i czasami bywała uparta. Lubiła modlić się.

Te dzieci, nie różniące się od innych, ale wychowane w zdrowej wierze chrześcijańskiej ich rodziców, zostały wybrane na małych posłanników wielkiego objawienia w Fatimie, dla świata pozbawionego miłości, nadziei i pokoju.

OBJAWIENIA ANIOŁA,
"WYSŁANNIKA NAJŚWIĘTSZEJ DZIEWICY"

Na przestrzeni historii narodu wybranego przez Boga, Izraela, oraz historii Kościoła, Pan Bóg wysyłał swych aniołów, by przekazywali wezwania i polecenia mające na celu pomóc ludziom w zrozumieniu jego słowa i jego woli.

W Fatimie, w 1916 r., mniej więcej w rok przed objawieniami Matki Boskiej, Anioł trzykrotnie odwiedził trójkę pastuszków. Poprzednik Najświętszej Dziewicy, zapowiadał zdarzenia ważniejsze, przygotowywał dusze jasnowidzących do lepszego zrozumienia, przeżycia i przekazania orędzia Najświętszej Dziewicy, które było orędziem samej Ewangelii.