Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
55501

Arcybiskup Stanisław Budzik - Metropolitą Lubelskim

 

Nuncjatura Apostolska w Polsce ogłosiła, że Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupa Stanisława Budzika Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.

Ks. dr hab. Stanisław Budzik, prof. PAT w Krakowie, urodził się dnia 25 kwietnia 1952 r. w Łękawicy k. Tarnowa. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w I LO w Tarnowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie w dniu 29 maja 1977 r. z rąk bpa Jerzego Ablewicza. Pracował jako wikariusz w parafiach Limanowa (1977-1980) i Tarnów-Katedra (1980-1982).

W 1982 r. został skierowany na studia specjalistyczne z dogmatyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, uwieńczone doktoratem obronionym w 1988 r. Po powrocie do diecezji w 1989 r. był przez kilka miesięcy wikariuszem w parafii pw. św. Maksymiliana w Tarnowie. Powierzone mu zostały ponadto obowiązki dyrektora nowo utworzonej Caritas Diecezji Tarnowskiej, którą kierował do 1990 r. Przez kilka lat (1990-1995, 1997-1998) kierował Wydawnictwem Diecezji Tarnowskiej "Biblos", którego był pierwszym dyrektorem, organizując od podstaw jego funkcjonowanie. Od 1989 r. jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, zaś w latach 1997-2004 wykładał na kursie licencjacko-doktorskim w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 1998 r., decyzją Rady Wydziału Teologicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk teologicznych. W roku 2002 powierzono mu stanowisko profesora nadzwyczajnego PAT w Krakowie. Jest autorem i redaktorem kilkunastu książek oraz stu kilkudziesięciu artykułów. Pod jego kierownictwem powstało kilka prac doktorskich oraz kilkadziesiąt magisterskich.

Przez pewien czas pełnił funkcję rzecznika prasowego biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego oraz był członkiem rady programowej Radia "Dobra Nowina". W latach 1998-2004 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 1999 r. został mianowany kanonikiem gremialnym Kapituły Katedralnej w Tarnowie a w 2001 r. wybrany został na jej prepozyta. W dniu 11 czerwca 2001 r. Ojciec Święty Jan Paweł II obdarzył go godnością kapelana Jego Świątobliwości.

Papież Jan Paweł II mianował go dnia 24 lutego 2004 r. biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej i biskupem tytularnym Hólar (Islandia). Święcenia biskupie przyjął w dniu 3 kwietnia 2004 r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie z rąk Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca. Współkonsekratorami byli abp metropolita lubelski Józef Życiński i nuncjusz apostolski w Polsce, abp Józef Kowalczyk.

W czerwcu 2007r. został mianowany Sekretarzem Generalnym Konferencji Episkopatu Polski.

W dniu 26 września 2011 r. został ogłoszony Arcybiskupem Metropolitą Lubelskim.

 


Zmarł o. Zbigniew Gospodarek

24 kwietnia 2011 roku, w szpitalu w Lublinie, zmarł w 47 roku życia o. Zbigniew Gospodarek – kapucyn, pochodzący z par. Matki Bożej Fatimskiej. Urodził się w Lublinie, w zakonie był 26 lat, w kapłaństwie 20 lat.
Posługiwał m.in. w Lubartowie, w Szwecji, w Rywałdzie, we Włoszech, w Bydgoszczy i z powodu choroby w Lublinie.

Pogrzeb odbył się 27 kwietnia 2011 roku w kościele OO. Kapucynów na Krakowskim Przedmieściu  w Lublinie. Ciało zostało złożone w grobie na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

                        Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie
                        a światłość wiekuista niechaj mu świeci.

                        Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen
 


Obłóczyny ks. Proboszcza

W niedzielę - 20 marca - w czasie Mszy św. o godz. 12.oo odbyła się uroczystość obłóczyn prałackich ks. proboszcza. Obłóczyn tych dokonał Administrator Archidiecezji Lubelskiej ks. bp Mieczysław Cisło. Gratulując ks. Prałatowi tego wyróżnienia serdecznie życzyny wielu łask Bożych i opieki Matki Bożej Fatimskiej w pracy duszpasterskiej i życiu osobistym.

 

Galeria zdjęć

Nominacja dla ks. Proboszcza


W dniu 22 grudnia 2010 roku Ks. Arcybiskup Józef Życiński ogłosił radosną wiadomość, że nasz proboszcz ks. Józef Łukasz został mianowany Kapelanem Ojca Świętego Benedykta XVI. Wyrażając radość serdecznie gratulujemy Ks. Proboszczowi wyróżnienia godnością Prałata i wraz z modlitwą życzymy wielu łask Bożych w dalszej pracy duszpasterskiej w posłudze Kościołowi Lubelskiemu i naszej Parafii oraz nieustannej opieki Matki Bożej Fatimskiej.