Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13034

        TRIDUUM  PASCHALNE

 W WIELKI CZWARTEK - sprawujemy pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Po Mszy św. przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, Gorzkie Żale i adoracja do godz., 21.oo, którą poprowadzi Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea. 

W WIELKI PIĄTEK - w dniu śmierci Chrystusa, Kościół powstrzymuje się od sprawowania Mszy św. Droga Krzyżowa o godz. 17.00. Nabożeństwo wielkopiątkowe z adoracją Krzyża o godz. 18.00. Po nabożeństwie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu, Gorzkie Żale i adoracja Pana Jezusa w Grobie do godz. 24.oo.

      Adoracja przy grobie:

20.00 - 21.00 – Młodzież z KSM-u

21.00 - 22.00 - Kółka Różańcowe

22.00 - 23.00 - Legion Maryi

23.00 - 24.00 - Rada Duszpasterska i Akcja Katolica

 

W Wielki Piątek obowiązuje nas post ścisły.

W Wielki Piątek w czasie adoracji przy grobie Pana Jezusa rozpocznie się Nowenna do Miłosierdzia Bożego. W pozostałe dni Nowenna odmawiana będzie po Mszy św. wieczorowej.

W WIELKĄ SOBOTĘ - poświęcenia ognia i wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Świętego. Na nabożeństwo o godz. 18.00 przynosimy świece.

    Zapraszamy na nabożeństwa Wielkiego Tygodnia i adorację Pana Jezusa w ciemnicy i w grobie.

    Adoracja przy grobie:

21.00 - 22.00 - Legion Maryi

22.00 - 23.00 - Akcja Katolicka, Rada Duszpasterska

23.00 - 24.00 - Kółka Różańcowe

W Wielką Sobotę, zgodnie z tradycją, poświęcenie pokarmów od godz. 8.oo do 14.oo co pół godziny i o godz. 17.oo. Od godz. 8.oo przy wejściu do kościoła będzie do wzięcia woda święcona.

Ogłoszony przez Benedykta XVI Rok Wiary potrwa od 11 października 2012 r. do uroczystości Chrystusa Króla, 24 listopada 2013 r. W liście apostolskim „Porta fidei” Papież podkreślił, że od początku swojej posługi Następcy Piotra przypomina o potrzebie odnalezienia drogi wiary. „Nie możemy zgodzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16). Także współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by — jak Samarytanka — pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14)” – podkreślił Benedykt XVI.


Komunikat Metropolity Lubelskiego
na rozpoczęcie Roku Wiary w katedrze lubelskiej

      Umiłowani w Chrystusie Panu!
     
W dniu 11 października br. rozpocznie się w całym Kościele – zgodnie z inicjatywą duszpasterską i ewangelizacyjną papieża Benedykta XVI – Rok Wiary. Jest on zaproszeniem skierowanym do wszystkich chrześcijan, aby przez nawrócenie ożywili swoją więź z Chrystusem, jedynym Zbawicielem świata. Jest wezwaniem do wierzących, aby swoją wiarą jak skarbem dzielili się z innymi podejmując dzieło Nowej Ewangelizacji.
      Serdecznie zapraszam na centralną uroczystość otwarcia Roku Wiary do naszej Archikatedry w dniu 11 października o godz. 19.00. Zaproszenie to kieruję do kapłanów, osób życia konsekrowanego oraz wiernych świeckich. Ufam, że przedstawiciele wszystkich wspólnot parafialnych wezmą udział w tym święcie wiary naszego Kościoła lokalnego. Chcemy w ten sposób podkreślić jedność w wierze z całym Kościołem i jednocześnie otworzyć Rok Wiary w naszej archidiecezji.
      Do świątyni wniesiemy uroczyście księgę Pisma Świętego, dokumenty II Soboru Watykańskiego oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Niech pochylenie się nad Słowem Bożym i głosem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła pomoże nam przyjąć dar wiary czystym sercem, wyznawać wiarę z radością i dawać o niej świadectwo życiem.
      Tematyce wiary chcemy poświęcić kazania katechizmowe głoszone w pierwsze niedzielę miesiąca, wieczory ewangelizacyjne dla młodzieży połączone z pytaniami o wiarę oraz formacyjne spotkania kapłanów. W tym duchu przeżywać będziemy planowany Kongres ruchów i stowarzyszeń archidiecezji lubelskiej oraz inne uroczystości diecezjalne i parafialne.
      Na odkrywanie „siły i piękna wiary” (Porta fidei 4) w codziennym życiu udzielam wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz Biskup Stanisław

      Lublin, 3 października 2012 r.