XXXVI Lubelska Piesza Pielgrzymka
     z Lublina na Jasną Górę

     Lubelska Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę to wydarzenie, które od 36 lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach.
     Wyjście z Lublina zaplanowano 3 sierpnia po Mszy św. na placu przed archikatedrą o godzinie 8.30.
     Samochody bagażowe będą ustawione na parkingu przy ul. Unii Lubelskiej w dniu 3 sierpnia od godz. 7.00.
     Trasa. Lubelska Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyjdą w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną Pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrzemy 14 sierpnia. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

     
    Hasło Pielgrzymki
    
W blasku świętości- to słowa, które będą towarzyszyć uczestnikom tegorocznej XXXVI Pieszej Pielgrzymki z Lublina na Jasną Górę.
     Konferencje w czasie rekolekcji w drodze wygłosi ks. Przemysław Kawecki salezjanin. Działa w ramach Salezjańskiego Ruchu Ewangelizacyjnego „SARUEL”. Na portalu dla młodzieży www.bosko.pl redaguje serwis muzyczny.
     Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Są to rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.

          Kto może wziąć udział w Pielgrzymce?
    
W Pielgrzymce może wziąć udział ten, kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:
    
- zgłosić udział w Pielgrzymce w kancelarii swojej parafii lub w Sekretariacie Pielgrzymki;
    
- uważnie słuchać głoszonych konferencji i włączać się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczyć we mszy św.;
    
- być zdyscyplinowanym (wykonywać polecenia służb porządkowych) i z cierpliwością znosić niewygody na trasie i noclegach;
    
- na czas trwania Pielgrzymki powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu;
    
- nosić znaczek – legitymację pielgrzyma;
    
- nie opuszczać swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika (samowolne opuszczenie grupy może spowodować wyłączenie ze wspólnoty pielgrzymkowej; w przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę od księdza przewodnika lub lekarza na skorzystanie z transportu pielgrzymkowego); sankcją za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z Pielgrzymki, zaś w wypadku poważnego naruszenia porządku – powiadomienie policji;
    
- nosić skromny strój, właściwy dla religijno-pokutnego charakteru Pielgrzymki.

          
Zapisy i opłaty
    
Zapisy. Chętni mogą się zapisywać w swoich parafiach do 23 lipca. Od 24 lipca, do czasu wyjścia pielgrzymki, przed Archikatedrą Lubelską czynny będzie sekretariat pielgrzymkowy. Zapisy odbywać się będą w godz. 10.00-17.00.
     Koszt uczestnictwa to 75 zł. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, prom przez Wisłę, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, tzw. gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie NW. Jak co roku przewidziane są zniżki.
     Mniej zamożni pątnicy. Dla mniej zamożnych pątników przewidziana jest prawie 35% zniżka, czyli kwota wpisowa dla pątnika wynosi 50 zł - zniżka jest możliwa tylko za zgodą Księdza Proboszcza, który dla potrzeb pielgrzymki wydaje specjalne zaświadczenie.
     Promocja dla rodzin. Pielgrzymka posiada specjalną promocję dla rodzin:
      2 osoby z rodziny - wpisowe 120 zl
      3 osoby i więcej - wpisowe 160 zł.
     Udział nieletnich w pielgrzymce jest możliwy wg zasad:
      dzieci do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej wskazanej na liście
      w wieku 16-18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców albo prawnych opiekunów, złożonego u księdza proboszcza.
     Sankcją za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z Pielgrzymki, zaś w wypadku poważnego naruszenia porządku – powiadomienie policji.

          
Fundusz „Idę z Tobą”
    
Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz Idę z Tobą. Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej. Zainteresowani mogą zgłaszać swoją pomoc u księży proboszczów, w Sekretariacie Pielgrzymki, bądź bezpośrednio wpłacać kwotę na konto:
     20 1240 1503 1111 0010 1057 3012
     Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej, ul. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
     Tytułem: darowizna na fundusz solidarnościowy

          Ekwipunek
    
Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą:
     -
dokumenty tożsamości, różaniec, modlitewnik, śpiewnik, zeszyt i długopis oraz pieniądze na zakup żywności. Nie należy zabierać żadnych cennych rzeczy;
    
- ubiór: przynajmniej dwie pary wypróbowanego obuwia, kilka par wełnianych lub bawełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą, ciepły sweter, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy. Zapobiegając uczuleniom (tzw. chorobie asfaltowej) należy nosić spodnie zakrywające całe nogi;
    
- mały plecak lub torba noszona przez ramię (nie teczka, ani siatka) z prowiantem na cały dzień, bidon lub termos (nie szkło), nóż, łyżka, widelec, kubek metalowy lub plastikowy. Ponadto śpiwór i materac; wskazany jest namiot i latarka elektryczna;
    
- bagaż – każda sztuka bagażu musi być dobrze zabezpieczona przed deszczem i kurzem oraz zaopatrzona w wodoodporną wizytówkę (naszywkę) przypiętą w widocznym miejscu, zawierającą imię, nazwisko, adres, nr grupy i nr karty uczestnika;
    
- własna mini-apteczka: najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym nosi przy sobie w miarę możliwości, opatruje sam siebie i pomaga najbliższym. W ciężkich przypadkach należy zgłosić się do punktu sanitarnego z własnym materiałem opatrunkowym.

   
     Noclegi
     
- w domach prywatnych, stodołach lub we własnych namiotach. Nie wolno zajmować noclegów indywidualnie. Kobiety i mężczyźni nocują oddzielnie (nie dotyczy małżeństw). Należy dbać o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy);
    
- nie wolno zostawiać na noclegach i postojach żadnych rzeczy (szczególnie odpadów i śmieci). Rzeczy znalezione oddajemy do samochodu służby czystości;
    
- za bezinteresowną gościnność wypada okazać szczególną wdzięczność.

          Wyżywienie
    
-często pielgrzymi są podejmowani posiłkami przez witających ich na trasie gospodarzy – należy okazać im za to wdzięczność (wszelkie grymasy są niedopuszczalne);
    
-nie wolno nabywać żywności z przypadkowych, niepewnych źródeł i pić wody bez upewnienia się o jej zdatności. Obowiązuje zakaz spożywania lodów, bowiem są one najczęstszą przyczyną groźnych zatruć.

          Wskazania ogólne
     
- śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach (na odpoczynkach są to porozstawiane kosze), stosując się do poleceń służb czystości;
    
- na trasie Pielgrzymki obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, stawach itp.;
    
- nie wolno palić ognisk lub używać otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, stodół, obejść gospodarczych i w lasach;

          Ubezpieczenie
    
Każdy uczestnik Pielgrzymki jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., Lublin ul. Królewska 8/1, nr polisy 903240034545. Kontakt: Barbara Derlatka, tel. 81 534 79 76.

          
Pozostałe informacje
     
Organizatorem 36. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Duszpasterstwo Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej.
     Przewodnikiem jest ks. Mirosław Ładniak, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 507 032 028.
     Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - 2001-2003. Grupa 4.

Powrót

Dzisiaj jest

wtorek,
27 czerwca 2017

(178. dzień roku)

Święta

Wtorek, XII Tydzień zwykły Rok A, I Dzień powszedn

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: