Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
21269

2017. 39. Lubelska Piesza Pielgrzymka z Lublina na Jasną Górę

 

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę to wydarzenie, które od 39 lat mobilizuje tych, którzy chcą przeżyć szczególne rekolekcje w drodze, gdzie można połączyć trudy marszu z modlitwą w niezliczonych intencjach.

Wyjście z Lublina zaplanowano 3 sierpnia po Mszy św. na placu przed archikatedrą o godzinie 8.30.

Samochody bagażowe będą ustawione na parkingu przy ul. Unii Lubelskiej w dniu 3 sierpnia od godz. 7.00.

Trasa. Lubelska Pielgrzymka przez kilka dni pójdzie w trzech kolumnach, wszyscy pielgrzymi połączą się w połowie drogi na Świętym Krzyżu. Wcześniej, bo już 1 sierpnia, wyjdą w trasę pątnicy z Chełma. Z główną kolumną Pielgrzymki połączą się 6 sierpnia w Annopolu. Wędrówka potrwa 12 dni. Do Częstochowy dotrzemy 14 sierpnia. Pielgrzymka liczy w sumie 19 grup. Pątnicy mają do przejścia około 320 kilometrów.

Hasło Pielgrzymki i konferencje

 

W szkole Matki Bożej Fatimskiej- to słowa, które będą towarzyszyć uczestnikom tegorocznej 39. Pieszej Pielgrzymki z Lublina na Jasną Górę. Hasło Pielgrzymki nawiązuje do 100-lecia objawień MB Fatimskiej, które przeżywamy obecnie w Kościele. Partnerem Pielgrzymki będzie Radio Plus Lublin. W tym roku w sposób szczególny będziemy się modlićw intencji dziękczynnej z okazji 30-lecia pobytu Jana Pawła II w Lublinie oraz 25-lecia powołania Archidiecezji Lubelskiej.

Pielgrzymka jest aktem religijnym o charakterze pokutnym. Sąto rekolekcje w drodze. Cechuje ją duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej, mężne znoszenie trudów i przestrzeganie porządku.

Konferencje w czasie rekolekcji w drodze wygłosi o. Piotr Koźlak CSsR (redemptorysta) redaktor naczelny kwrtalnika Homo Dei.

Kto może wziąć udział w Pielgrzymce?

 

W Pielgrzymce może wziąć udział ten, kto akceptuje ideę Pielgrzymki, przyjmuje religijno-pokutny charakter pielgrzymowania oraz zobowiązuje się przestrzegać następujące zasady:

1. Zgłosić udział w Pielgrzymce w kancelarii swojej parafii lub w Sekretariacie Pielgrzymki.

2. Uważnie słuchać głoszonych konferencji i włączać się we wspólną modlitwę oraz codziennie uczestniczyć we Mszy św.

3. Być zdyscyplinowanym (wykonywać polecenia służb porządkowych) i z cierpliwością znosić niewygody na trasie i noclegach.

4. Na czas trwania Pielgrzymki powstrzymać się od picia alkoholu i palenia tytoniu.

5. Nosić znaczek – legitymację pielgrzyma.

6. Nie opuszczać swojej grupy pielgrzymkowej bez pozwolenia przewodnika (samowolne opuszczenie grupy może spowodować wyłączenie ze wspólnoty pielgrzymkowej. W przypadku niedyspozycji fizycznej można uzyskać zgodę od księdza przewodnika lub lekarza na skorzystanie z transportu pielgrzymkowego). Sankcją za umyślne łamanie zasad pielgrzymowania jest wykluczenie z Pielgrzymki, zaś w wypadku poważnego naruszenia porządku – powiadomienie policji.

7. Nosić skromny strój, właściwy dla religijno-pokutnego charakteru Pielgrzymki.

Zapisy i opłaty

 

Zapisy. Chętni mogą się zapisywać w swoich parafiach do 24 lipca. Od 25 lipca, do czasu wyjścia pielgrzymki, przed Archikatedrą Lubelską czynny będzie sekretariat pielgrzymkowy. Zapisy odbywać się będą codziennie do wyjścia pielgrzymki w godz. 10.00-17.00.

Koszt uczestnictwa to 75 zł. Opłata uwzględnia m.in. transport bagaży, kupno lekarstw i materiałów opatrunkowych, tzw. gadżety pielgrzymkowe, informatory oraz ubezpieczenie NW. Jak co roku przewidziane są zniżki.

Mniej zamożni pątnicy. Dla mniej zamożnych pątników przewidziana jest prawie 35% zniżka, czyli kwota wpisowa dla pątnika wynosi 50 zł - zniżka jest możliwa tylko za zgodą Księdza Proboszcza, który dla potrzeb pielgrzymki wydaje specjalne zaświadczenie.

Promocja dla rodzin. Pielgrzymka posiada specjalną promocję dla rodzin:

2 osoby z rodziny - wpisowe 120 zł.

3 osoby i więcej - wpisowe 160 zł.

Udział nieletnich w pielgrzymce jest możliwy według zasad:

dzieci do lat 15 - w towarzystwie osoby dorosłej wskazanej na liście

w wieku 16-18 lat - na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców albo prawnych opiekunów, złożonego u księdza proboszcza.

Fundusz "Idę z Tobą"

 

Również i w tym roku będzie można wesprzeć fundusz "Idę z Tobą". Jest wiele osób, które nie mogą wybrać się na pątniczy szlak, gdyż sytuacja finansowa nie pozwala im na pokrycie kosztów pielgrzymki. Dlatego zapraszamy chętnych, by wsparli nasz Fundusz. W ten sposób pielgrzym, który będzie korzystał z takiej pomocy poniesie intencję ofiarodawcy przed tron Matki Bożej.

W 2016 roku Fundusz wsparło ponad 1000 osób.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl.

Ekwipunek

 

Wychodząc na szlak pielgrzymkowy trzeba przygotować ekwipunek na dwa tygodnie, być przygotowanym na różne temperatury, warunki atmosferyczne, zadbać o higienę i wygodę.

Na pielgrzymkę należy zabrać ze sobą:

1. Dokumenty tożsamości, różaniec, modlitewnik, śpiewnik, zeszyt i długopis oraz pieniądze na zakup żywności. Nie należy zabierać żadnych cennych rzeczy.

2. Ubiór: przynajmniej dwie pary wypróbowanego obuwia, kilka par wełnianych lub bawełnianych skarpet, bieliznę bawełnianą, ciepły sweter, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy. Zapobiegając uczuleniom (tzw. chorobie asfaltowej) należy nosić spodnie zakrywające całe nogi.

3. Mały plecak lub torba noszona przez ramię (nie teczka, ani siatka) z prowiantem na cały dzień, bidon lub termos (nie szkło), nóż, łyżka, widelec, kubek metalowy lub plastikowy. Ponadto śpiwór i materac; wskazany jest namiot i latarka elektryczna. Można zabrać również powerbank i ładowarkę.

4. Bagaż: każda sztuka bagażu musi być dobrze zabezpieczona przed deszczem i kurzem oraz zaopatrzona w wodoodporną wizytówkę (naszywkę) przypiętą w widocznym miejscu, zawierającą imię, nazwisko, adres, nr grupy i nr karty uczestnika.

5. Własna mini-apteczka: najbardziej potrzebne leki każdy pielgrzym nosi przy sobie w miarę możliwości, opatruje sam siebie i pomaga najbliższym. W ciężkich przypadkach należy zgłosić się do punktu sanitarnego z własnym materiałem opatrunkowym.

Noclegi

 

1. Nocujemy w domach prywatnych, stodołach lub we własnych namiotach. Nie wolno zajmować noclegów indywidualnie. Kobiety i mężczyźni nocują oddzielnie (nie dotyczy małżeństw). Należy dbać o czystość i porządek (zabiegi higieniczne w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy).

2. Nie wolno zostawiać na noclegach i postojach żadnych rzeczy (szczególnie odpadów i śmieci). Rzeczy znalezione oddajemy do samochodu służby czystości.

3. Za bezinteresowną gościnność wypada okazać szczególną wdzięczność.

Wyżywienie

 

1. Często pielgrzymi są podejmowani posiłkami przez witających ich na trasie gospodarzy – należy okazać im za to wdzięczność (wszelkie grymasy są niedopuszczalne).

2. Nie wolno nabywać żywności z przypadkowych, niepewnych źródeł i pić wody bez upewnienia się o jej zdatności. Obowiązuje zakaz spożywania lodów, bowiem są one najczęstszą przyczyną groźnych zatruć.

Wskazania ogólne

 

1. Śmieci należy składać tylko w przeznaczonych do tego miejscach (na odpoczynkach są to porozstawiane kosze), stosując się do poleceń służb czystości.

2. Na trasie Pielgrzymki obowiązuje zakaz kąpieli w rzekach, jeziorach, stawach itp.

3. Nie wolno palić ognisk lub używać otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, stodół, obejść gospodarczych i w lasach.

4. Nie wolno palić ognisk lub używać otwartego ognia w sąsiedztwie zabudowań, stodół, obejść gospodarczych i w lasach.

5. Nie wolno deptać pól uprawnych lub pastwisk.

Ubezpieczenie

 

Każdy uczestnik Pielgrzymki jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Pozostałe informacje

 

Organizatorem 39. Lubelskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę jest Duszpasterstwo Pielgrzymka Archidiecezji Lubelskiej.

Przewodnikiem jest ks. Mirosław Ładniak, ul. Podwale 15, 20-117 Lublin, tel. 507 032 028.

Wszystkie szczegóły można znaleźć na stronie www.pielgrzymka.lublin.pl. (początek)

Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - 2001-2003. Grupa 4.

Powrót