Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
10042

W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu, Jezusowi Chrystusowi dziś nam narodzonemu?

Teraz śpij, Dziecino mała, teraz śpij, Dziecino miła.


Spis kolęd
1.
Ach, ubogi żłobie
2. Anioł pasterzom mówił
3. Bóg się rodzi
4. Bracia, patrzcie jeno
5. Cicha noc
6. Do szopy, hej, pasterze
7. Dzisiaj w Betlejem
8. Gdy się Chrystus rodzi
9. Gdy śliczna Panna
10. Jakaż światłość nad Betlejem
11. Jezus malusieńki
12. Jezusa Narodzonego
13. Lulajże, Jezuniu
14. Mędrcy świata
15. Mizerna cicha
16. Nie było miejsca
17. O gwiazdo Betlejemska
18. Pasterze mili
19. Pójdźmy wszyscy
20. Przybieżeli do Betlejem
21. Tryumfy Króla niebieskiego
22. Wesołą nowinę
23. Wśród nocnej
24. W żłobie leży
25. Z Narodzenia Pana

   
1. Ach, ubogi żłobie, + cóż ja widzę w tobie? + Ref. Droższy widok niż ma niebo, + w maleńkiej osobie.
2. Zbawicielu drogi, + takżeś to ubogi! + Ref. Opuściłeś śliczne niebo, + obrałeś barłogi.
3. Czyżeś nie mógł Sobie + w największej ozdobie + Ref. obrać pałacu drogiego, + nie w tym leżeć żłobie?
4. Gdy na świat przybywasz, + grzechy z niego zmywasz, + Ref. a na zmycie tej sprośności + gorzkie łzy wylewasz.
5. Któż tu nie struchleje, + wszystek nie zdrętwieje? + Ref. Któż Cię widząc płaczącego + łzą się nie zaleje? (spis kolęd)

    2. Anioł pasterzom mówił: + Chrystus się wam narodził + w Betlejem, nie bardzo podłym mieście, + narodził się w ubóstwie + Pan wszego stworzenia.
2. Chcąc się dowiedzieć tego + poselstwa wesołego, + bieżeli do Betlejem skwapliwie, + znaleźli Dziecię w żłobie, + Maryję z Józefem.
3. Taki Pan chwały wielkiej + uniżył się Wysoki; + pałacu kosztownego żadnego + nie miał zbudowanego + Pan wszego stworzenia! (spis kolęd)

   
3. Bóg się rodzi, moc truchleje, + Pan niebiosów obnażony! + Ogień krzepnie, blask ciemnieje, + ma granice Nieskończony; + wzgardzony okryty chwałą, + śmiertelny Król nad wiekami! + A Słowo Ciałem się stało + i mieszkało między nami.
2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany? + Bóg porzucił szczęście Twoje, + wszedł między lud ukochany, + dzieląc z nim trudy i znoje. + Niemało cierpiał, niemało, + żeśmy byli winni sami. + A Słowo…
3. W nędznej szopie urodzony, + żłób Mu za kolebkę dano! + Cóż jest, czym był otoczony? + Bydło, pasterze i siano. + Ubodzy was to spotkało + witać Go przed bogaczami! + A Słowo…
4. Potem i króle widziani + cisną się między prostotą, + niosąc dary Panu w dani: + mirrę, kadzidło i złoto. + Bóstwo to razem zmieszało + z wieśniaczymi ofiarami. + A Słowo…
5. Podnieś rękę, Boże Dziecię, + błogosław ojczyznę miłą, + w dobrych radach, w dobrym bycie + wspieraj jej siłę swą siłą, + dom nasz i majętność całą + i wszystkie wioski z miastami. + A Słowo… (spis kolęd)

   
4. Bracia, patrzcie jeno, jak niebo goreje! + Znać, że coś dziwnego w Betlejem się dzieje. + Ref. Rzućmy budy, warty, stada, + niechaj nimi Pan Bóg włada, + a my do Betlejem, + a my do Betlejem, + do Betlejem.
2. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga: + pewnie do uczczenia Pana swego ściga. + Ref. Krokiem śmiałym i wesołym + śpieszmy i uderzmy czołem + przed Panem w Betlejem, + przed Panem w Betlejem, + w Betlejem.
3. Wszakże powiedziałem, że cuda ujrzymy: + Dziecię, Boga świata, w żłobie zobaczymy. + Ref. Patrzcie, jak biednie okryte + w żłóbku Panię znakomite + w szopie przy Betlejem, + w szopie przy Betlejem, + przy Betlejem.
4. Jak prorok powiedział: Panna zrodzi Syna, + dla ludu całego szczęśliwa nowina; + Ref. Nam zaś radość w tej tu chwili, + gdyśmy Pana zobaczyli + w szopie przy Betlejem, + w szopie przy Betlejem, + przy Betlejem. (spis kolęd)

   
5.
Cicha noc, święta noc. + pokój niesie ludziom wszem, + a u żłóbka Matka Święta + czuwa sama uśmiechnięta + nad Dzieciątka snem, + nad Dzieciątka snem.
2. Cicha noc, święta noc. + Pastuszkowie od swych trzód + biegną wielce zadziwieni + za anielskich głosem pieni, + gdzie się spełnił cud, + gdzie się spełnił cud.
3. Cicha noc, święta noc. + Narodzony Boży Syn. + Pan Wielkiego Majestatu + niesie dziś całemu światu + odkupienie win, + odkupienie win. (spis kolęd)

   
6. Do szopy, hej, pasterze, do szopy, bo tam cud. + Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. + Ref. Śpiewajcie Aniołowie, pasterze grajcie Mu. + Kłaniajcie się Królowie, nie budźcie Go ze snu.
2. Padnijmy na kolana, to Dziecię to nasz Bóg. + Witajmy swego Pana, wdzięczności złóżmy dług. + Śpiewajcie…
3. O Boże niepojęty, kto pojmie miłość Twą? + Na sianie wśród bydlęty masz tron i służbę swą. + Śpiewajcie…
4. Jezuniu mój najsłodszy, Tobie oddaję się. + O skarbie mój najdroższy, racz wziąć na własność mię. + Śpiewajcie… (spis kolęd)

   
7. Dzisiaj w Betlejem (2x) wesoła nowina, + że Panna czysta (2x) porodziła Syna. + Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, + anieli grają, króle witają, + pasterze śpiewają, bydlęta klękają, + cuda, cuda ogłaszają.
2. Maryja Panna (2x) Dzieciątko piastuje + i Józef święty (2x) Ono pielęgnuje. + Chrystus się rodzi…
3. Choć w stajeneczce (2x) Panna Syna rodzi, + przecież On wkrótce (2x) ludzi oswobodzi. + Chrystus się rodzi…
4. I Trzej Królowie (2x) od wschodu przybyli + i dary Panu (2x) kosztowne złożyli. + Chrystus się rodzi…
5. Pójdźmy też i my (2x) przywitać Jezusa, + Króla nad króle (2x), uwielbić Chrystusa. + Chrystus się rodzi… (spis kolęd)

   
8. Gdy się Chrystus rodzi, i na świat przychodzi, + ciemna noc w jasności promienistej brodzi. + Aniołowie się radują, + pod niebiosy wyśpiewują: + Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
2. Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, + aby do Betlejem czym prędzej pobiegli, + bo się narodził Zbawiciel, + wszego świata Odkupiciel. + Gloria…
3. O niebieskie Duchy i posłowie nieba, + powiedzcież wyraźniej, co nam czynić trzeba; + bo my nic nie pojmujemy, + ledwo od strachu żyjemy. + Gloria…
4. “Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, + w pieluszki powite, w żłobie położone; + oddajcie Mu pokłon boski, + On osłodzi wasze troski.” + Gloria…
5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, + zaraz do Betlejem śpieszno pobieżeli, + i zupełnie tak zastali, + jak Anieli im zeznali. + Gloria… (spis kolęd)

   
9. Gdy śliczna Panna Syna kołysała, + z wielkim weselem tak Jemu śpiewała: + li li li li laj, moje Dzieciąteczko, + li li li li laj, śliczne Paniąteczko.
2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu, + pomóż radości wielkiej sercu memu: + li li li li laj, wielki królewiczu, + li li li li laj, niebieski dziedzicu.
3. Sypcie się z nieba liczni aniołowie, + śpiewajcie Panu niebiescy duchowie: + li li li li laj, mój wonny kwiateczku, + li li li li laj, w ubogim żłóbeczku.
4. Nic mi nie mówisz, o kochanie moje! + Przecież pojmuję w sercu słowa Twoje! + Li li li li laj, o Boże Wcielony! + Li li li li laj, nigdy nie zmierzony. (spis kolęd)

   
10. Jakaż światłość nad Betlejem się rozchodzi! + W środku nocy przerażony świat się budzi. + Dzisiaj Chrystus tutaj właśnie się narodził, + do nas przyszedł, bo ukochał wszystkich ludzi. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była.
2. Już pasterze, prości ludzie biegną z dala + oddać pokłon tobie, Panu nad panami. + Mówią sobie jakaż łaska nas spotkała, + że Bóg przyszedł, że chce zostać razem z nami. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była.
3. Z krain wschodnich przyszli jeszcze Trzej Królowie. + Każdy myślał: “coś wielkiego dziś zobaczę”, + lecz zdziwili się ci wielcy monarchowie, + że ich Król jest malusieńki i że płacze. + Ref. Teraz śpij, Dziecino mała, + teraz śpij, Dziecino miła. + Ziemia bogactw Ci nie dała, + bo bez Ciebie biedną była. + Nie płacz już, Dziecino mała, + nie płacz już, Dziecino miła. + Ziemia tym Cię zasmuciła, + że tak mocno w grzechu tkwiła. (spis kolęd)

   
11. Jezus malusieńki, leży nagusieńki, + płacze z zimna, nie dała Mu Matula sukienki.
2. Bo uboga była, rąbek z głowy zdjęła, + w który Dziecię owinąwszy, siankiem Je okryła.
3. Nie ma kolebeczki, ani poduszeczki, + we żłobie Mu położyła siana pod główeczki.
4. Dziecina się kwili, Matusieńka lili, + w nóżki zimno, żłóbek twardy, stajenka się chyli.
5. Matusia truchleje, serdeczne łzy leje: + “O mój Synu, wola Twoja, nie moja się dzieje”.
6. “Przestań płakać proszę, bo żalu nie zniosę, + dosyć go mam z męki Twojej, którą w sercu noszę”.
7. Pokłon oddawajmy, Bogiem Je wyznajmy, + to Dzieciątko ubożuchne ludziom ogłaszajmy. (spis kolęd)

   
12. Jezusa Narodzonego wszyscy witajmy, + Jemu po kolędzie dary wzajem oddajmy. + Oddajmy wesoło, skłaniajmy swe czoło, + skłaniajmy swe czoło Panu naszemu.
2. Oddajmy za złoto wiarę, czyniąc wyznanie, + że to Bóg i Człowiek prawy leży na sianie. + Oddajmy wesoło…
3. Oddajmy też za kadzidło Panu nadzieję, + że Go będziem widzieć w niebie, mówiąc to śmiele. + Oddajmy wesoło…
4. Oddajmy za mirrę miłość na dowód tego, + że Go nad wszystko kochamy, z serca całego. + Oddajmy wesoło… (spis kolęd)

   
13. Lulajże, Jezuniu, moja perełko, + lulaj, ulubione me pieścidełko. + Ref. Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj! + A ty Go, Matulu, w płaczu utulaj.
2. Zamknijże znużone płaczem powieczki, + utulże zemdlone łkaniem usteczka. + Lulajże…
3. Lulajże, piękniuchny nasz Aniołeczku, + lulajże, wdzięczniuchny świata Kwiateczku. + Lulajże…
4. Lulajże, Różyczko najozdobniejsza, + lulajże, Lilijko najprzyjemniejsza. + Lulajże…
5. Lulajże, przyjemna oczom Gwiazdeczko, + lulaj, najśliczniejsze świata Słoneczko. + Lulajże…
6. My z Tobą tam w niebie spocząć pragniemy, + Ciebie tu na ziemi, kochać będziemy. + Lulajże… (spis kolęd)

   
14. Mędrcy świata, monarchowie, + gdzie śpiesznie dążycie? + Powiedzcież nam, Trzej Królowie, + chcecie widzieć Dziecię? + Ono w żłobie nie ma tronu + i berła nie dzierży, + a proroctwo Jego zgonu + już się w świecie szerzy.
2. Mędrcy świata, złość okrutna + Dziecię prześladuje, + wieść okropna, wieść to smutna, + Herod spisek knuje. + Nic monarchów nie odstrasza, + do Betlejem śpieszą, + gwiazda Zbawcę im ogłasza, + nadzieją się cieszą.
3. Przed Maryją stają społem, + niosą Panu dary, + przed Jezusem biją czołem, + składają ofiary. + Trzykroć szczęśliwi królowie, + któż wam nie zazdrości? + Cóż my damy, kto nam powie, + pałając z miłości? (spis kolęd)

   
15. Mizerna cicha, stajenka licha, + pełna niebieskiej chwały. + Ref. Oto leżący przed nami, śpiący + w promieniach, Jezus mały.
2. Wielkie zdziwienie; wszelkie stworzenie; + cały świat orzeźwiony. + Ref. Mądrość Mądrości, Światłość Światłości, + Bóg-Człowiek tu wcielony!
3. I oto, mnodzy ludzie ubodzy +radzi oglądać Pana. + Ref. Pełni natchnienia, pewni zbawienia, + upadli na kolana.
4. Długo czekali, długo wzdychali, + aż niebo rozgorzało. + Ref. Piekło zawarte, niebo otwarte, + Słowo się ciałem stało. (spis kolęd)

   
16. Nie było miejsca dla Ciebie + w Betlejem w żadnej gospodzie. + I narodziłeś się, Jezu, + w stajni, w ubóstwie i chłodzie. + Nie było miejsca, choć zszedłeś + jako Zbawiciel na ziemię, + by wyrwać z czarta niewoli + nieszczęsne Adama plemię.
2. Gdy liszki mają swe jamy, + ptaszęta swoje gniazdeczka, + dla Ciebie brakło gospody, + Tyś musiał szukać żłóbeczka. + A dzisiaj czemu wśród ludzi + tyle łez, jęku, katuszy? + Bo nie ma miejsca dla Ciebie + w niejednej człowieczej duszy.
3. Nie było miejsca, choć chciałeś + ludzkość przytulić do łona, + i podać z krzyża grzesznikom, + zbawcze skrwawione ramiona. + Nie było miejsca, choć zszedłeś, + ogień miłości zapalić + i przez swą mękę najdroższą, + świat od zagłady wybawić. (spis kolęd)

   
17. O gwiazdo Betlejemska, zaświeć na niebie mym. + Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem Twym. + Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, + Bóg-Człowiek z Panny świętej, dany na okup win.
2. O nie masz Go już w szopce, nie masz Go w żłóbku tam! + Więc gdzie pójdziemy Chryste, gdzie się ukryłeś nam? + Pójdziemy przed ołtarze wzniecić miłości żar + i hołd ci niski oddać; to jest nasz wszystek dar. (spis kolęd)

   
18. Pasterze mili, + coście widzieli? + Widzieliśmy maleńkiego + Jezusa narodzonego, + Syna Bożego. (2x)
2. Co za pałac miał, + gdzie gospodą stał? + Szopa bydłu przyzwoita + i to jeszcze źle pokryta + pałacem była. (2x)
3. Jakie łóżeczko + miał Paniąteczko? + Marmur twardy, żłób kamienny, + na tym depozyt zbawienny + spoczywał łożu. (2x)
4. Co za obicie + miało to Dziecię? + Wisząc spod strzechy pajęczyna + Boga oraz Matki Syna + obiciem była. (2x) (spis kolęd)

   
19. Pójdźmy wszyscy do stajenki, + do Jezusa i Panienki! + Ref. Powitajmy Maleńkiego + i Maryję, Matkę Jego.
2. Witaj, Jezu ukochany, + od Patriarchów czekany, + Ref. od Proroków ogłoszony, + od narodów upragniony.
3. Witaj, Dziecineczko w żłobie, + wyznajemy Boga w Tobie. + Ref. Coś się narodził tej nocy, + byś nas wyrwał z czarta mocy.
4. Witaj, Jezu nam zjawiony; + witaj, dwakroć narodzony, + Ref. raz z Ojca przed wieków wiekiem, + a teraz z Matki człowiekiem.
5. Któż to słyszał takie dziwy? + Tyś człowiek i Bóg prawdziwy. + Ref. Ty łączysz w Boskiej Osobie + dwie natury różne sobie.
6. O szczęśliwi pastuszkowie, + któż radość waszą wypowie! + Ref. Czego Ojcowie żądali, + wyście pierwsi oglądali.
7. O Jezu, nasze kochanie, + czemu nad niebios mieszkanie + Ref. przekładasz nędzę, ubóstwo, + i wyniszczasz Swoje Bóstwo? (spis kolęd)

   
20. Przybieżeli do Betlejem pasterze, + grając skocznie Dzieciąteczku na lirze. + Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi!
2. Oddawali swe ukłony w pokorze + Tobie z serca ochotnego, o Boże! + Chwała…
3. Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, + których oni nie słyszeli, jak żywi. + Chwała…
4. Dziwili się napowietrznej muzyce + i myśleli: co to będzie za Dziecię? + Chwała…
5. Oto Mu się wół i osioł kłaniają, + trzej Królowie podarunki oddają. + Chwała…
6. I Anieli gromadami pilnują, + Panna czysta wraz z Józefem piastują. + Chwała… (spis kolęd)

   
21. Tryumfy Króla niebieskiego + zstąpiły z nieba wysokiego. + Pobudziły pasterzów + dobytku swego stróżów, + śpiewaniem (3x).
2. Chwała bądź Bogu na wysokości, + a ludziom pokój na niskości. + Narodził się Zbawiciel, + dusz ludzkich Odkupiciel + na ziemi (3x).
3. Zrodziła Maryja Dziewica, + wiecznego Boga bez rodzica, + by nas z piekła wybawił, + a w niebieskich postawił + pałacach (3x).
4. Pasterze w podziwieniu stają, + tryumfu przyczynę badają, + co się nowego dzieje, że tak światłość jaśnieje, + niewiedząc (3x). (spis kolęd)

   
22. Wesołą nowinę, bracia, słuchajcie, + niebieską Dziecinę ze mną witajcie. + Ref. Jak miła ta nowina! + Mów, gdzie jest ta Dziecina? + Byśmy tam pobieżeli i ujrzeli.
2. Bogu chwałę wznoszą na wysokości, + pokój ludziom głoszą duchy światłości. + Jak miła…
3.
Panna nam powiła Boskie Dzieciątko, + pokłonem uczciła to Niemowlątko. + Jak miła…
4.
Którego zrodziła, Bogiem uznała, + i Panną, jak była, Panną została. + Jak miła…
5.
Królowie na wschodzie już to poznali + i Judzkim narodzie szukać jechali. + Jak miła…
6.
Gwiazda najśliczniejsza ich oświeciła, + do szopy w Betlejem zaprowadziła. + Jak miła…
7.
Znaleźli to Dziecię i Matkę Jego. + Tam idźcie, znajdziecie Syna Bożego! + Ref. Jak miła ta nowina! + już wiemy gdzie Dziecina. + Wszyscy tam pobieżymy i ujrzymy. (spis kolęd)

   
23. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi: + wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi! + Czym prędzej się wybierajcie, + do Betlejem pospieszajcie + przywitać Pana.
2.
Poszli, znaleźli Dzieciątko w żłobie + z wszystkimi znaki, danymi sobie. + Jako Bogu cześć Mu dali, + a witając zawołali + z wielkiej radości:
3.
Ach witaj, Zbawco z dawna żądany, + tyle tysięcy lat wyglądany! + Na Ciebie króle, prorocy + czekali, a Tyś tej nocy + nam się objawił.”
4. I my czekamy na Ciebie, Pana, + a skoro przyjdziesz na głos kapłana, + padniemy na twarz przed Tobą, + wierząc, żeś jest pod osłoną + chleba i wina. (spis kolęd)

   
24. W żłobie leży, któż pobieży + kolędować Małemu + Jezusowi Chrystusowi + dziś nam narodzonemu? + Ref. Pastuszkowie przybywajcie, + Jemu wdzięcznie przygrywajcie, + jako Panu naszemu.
2. My zaś sami z piosneczkami + za wami pośpieszymy, + a tak tego Maleńkiego + niech wszyscy zobaczymy. + Ref. Jak ubogo narodzony, + płacze w stajni położony, + więc Go dziś ucieszymy.
3. Naprzód tedy niechaj wszędy + zabrzmi świat w wesołości, + że posłany nam jest dany + Emanuel w niskości. + Ref. Jego tedy przywitajmy, + z Aniołami zaśpiewajmy: + Chwała na wysokości.
4. Witaj, Panie, cóż się stanie, + że rozkosze niebieskie + opuściłeś, a stąpiłeś + na te niskości ziemskie? + Ref. “Miłość Moja to sprawiła, + by człowieka wywyższyła + pod nieba empirejskie”.
5. Przecz w żłóbeczku, nie w łóżeczku, + na sianku położony, + przecz z bydlęty, nie z panięty + w stajni jesteś złożony? + Ref. “By człek sianu przyrównany, + grzesznik bydlęciem nazwany + przeze Mnie był zbawiony. (spis kolęd)

   
25. Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły. + Wyśpiewują chwałę Bogu żywioły. + Radość ludzi wszędzie słynie, + Anioł budzi przy dolinie + pasterzów, co paśli pod borem woły.
2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, + Dumają pasterze w takim widoku. + Każdy pyta: “Co się dzieje? + Czy nie świta czy nie dnieje? + Skąd ta łuna bije, tak miła oku?
3. Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, + zaraz do Betlejem prosto bieżeli. + Tam witali w żłobie Pana, poklękali na kolana + i oddali dary, co z sobą wzięli.
4. Odchodzą z Betlejem pełni wesela, + że już Bóg wysłuchał próśb Izraela. + Gdy tej nocy to widzieli, + co prorocy widzieć chcieli, + w ciele ludzkim Boga i Zbawiciela.
5. I my z pastuszkami dziś się radujmy. + Chwałę z Aniołami wraz wyśpiewujmy, + bo ten Jezus z nieba dany, + weźmie nas między niebiany, + tylko Go z całego serca miłujmy! (spis kolęd)