Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
13342

Pojednajcie się z Bogiem! Wzywam was, żebyście żyli Męką Jezusa w modlitwie i w jedności z Nim. (Maryja)

Stacje drogi krzyżowej. Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie.

Powrót


          Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
          Droga Krzyżowa:
dzieci - w czwartki - godz. 17.15
          Droga Krzyżowa:
  starsi - w piątki -  godz. 17.00
          Gorzkie Żale:
  wszyscy - w niedziele - godz. 16.30


    Droga krzyżowa śpiewana


 Modlitwa przed wielkim ołtarzem
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku ludziom cierpiał niewinne męki na duszy i na ciele. Zjednocz w miłości swej serce moje z Sercem swoim, abym, obchodząc wraz z Matką Twoją Bolesną tę Twoją Krzyżową Drogę, zdołał odczuć cierpienia Twego Boskiego Serca, wzbudzić w sobie żal za grzechy i zapłonąć gorącą miłością ku Tobie.


Po śladach krwawych Zbawiciela mego + iść będę płacząc, grzechu zabójczego. + Gdzie Serce Boże Krew swą za mnie leje, + tam serce moje niech we łzach topnieje. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.

I. Jezus na śmierć skazany
Serce okrutne, ty twymi grzechami, + niech umrze Jezus, wołasz wraz z Żydami! + A On ci na to, bolejąc goręcej, + umrę – odpowie, lecz już nie grzesz więcej. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Najdroższy mój Jezu, nie Piłat, lecz grzechy moje ubiczowały Cię, uwieńczyły cierniem i skazały na śmierć krzyżową. Niech Twa bolesna droga sprawi, abym za łaską Twoją, nigdy Cię już nie obrażał. Wspieraj mnie, Panie, w drodze do wieczności. Chcę iść zawsze za krzyżem Twoim.

II. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Jezu mój miły, oto już się zbliża + chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. + Bierzesz krzyż na się, z weselem pociechy, + że idziesz umrzeć i za moje grzechy. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Za Twoim przykładem, o Jezu, kocham wszystkie krzyżyki swoje, to jest obowiązki swoje, które wydają mi się nieraz tak nieznośne i nudne, oraz dolegliwości i cierpienia, które chcę nosić po chrześcijańsku. Kocham Cię Jezu, miłości moja, pragnę być wiernym sługą Twoim.

III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Usłyszcie skały, łzy moje i jęki, + że oto Jezus pada z mojej ręki + pod ciężkim krzyżem, na zbyt ostrej drodze, + którą grzechami najeżyłem srodze. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O dobry Jezu, to grzechy moje tak Cię przytłaczają. Podnieś mnie, Panie i zachowaj od upadku w grzechy.

IV. Jezus spotyka Najświętszą Matkę Swoją Bolesną
Przebóg, ach przebóg Maryja truchleje, + widząc Jezusa co od bólu mdleje + krwią zabroczony. Ach, Matki i Syna + boleść zbyt wielka – a jam jej przyczyna. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu litościwy, spraw, abym odtąd wiernie służył Twej ukochanej Matce Najświętszej, kochał swoją matkę za jej pracę i poświęcenie i nigdy Cię już nie obrażał niewdzięcznością.

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Szczęsny Szymonie, wezwań ku pomocy + w dźwiganiu krzyża Panu wszelkiej mocy. + Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona. + Ulżę ciężaru pod którym już kona. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Jezu, przyjmuję krzyż Twój chętnie. Daj mi sił, abym i ja mógł Cię wspierać w drodze krzyżowej, jaką odbywasz wraz z Kościołem katolickim na ziemi. Jako katolik chcę być czynnym członkiem Twego Kościoła.

VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
O śliczna twarzy – woła Weronika, + gdzież Twoja słodycz, gdzież Twa piękność znika! + Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły! + Przez kogóż na Cię takie razy spadły? + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Ukochany mój Jezu, cześć oddaję Twej świętej Głowie, uwieńczonej cierpieniem i twarzy Twojej, pokrytej krwią. Wstydzę się, żem piękną swą duszę zeszpecił grzechami. Przez mękę swoją, o Zbawco mój, wyryj marnej duszy obraz swój, abym – Cię odtąd naśladował.

VII. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
Tłuszczo zuchwała czemuż tak złośliwie + na dobro moje i nielitościwie + ciągle się miotasz, gdy już Ja bez duszy + upadł raz drugi, wśród ciężkiej katuszy. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu łaskawy, to upadki moje na drodze mego życia tak cię przygniatają. Tyle już razy przebaczyłeś mi, a ja znowu grzeszyłem. Pomóż mi abym wytrwał w wierności Tobie, bo duch mój ochoczy, ale ciało mdłe.

VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Niewiasty tkliwe, jakiejżeście chwały, + żeście łez waszych do krwi przymieszały. + Onej najdroższej, którą z swej miłości + wylał nasz Jezus, by zmyć nasze złości! + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O dobry Zbawicielu, bądź miłościw mnie grzesznemu, przebacz najbliższym moim i współrodakom. Spraw, abym więcej niż dotychczas czynił dobrze bliźnim swoim, spełniając uczynki co do duszy i co do ciała.

IX. Pan Jezus po raz trzeci upada
Ciężarem grzechów naszych przywalony + pada raz trzeci Jezus przemęczony. + Ach, przestań, przestań już na koniec grzeszyć. + Kto Mu chce ulżyć, kto Go chce pocieszyć? + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O Jezu daj mi siłę, abym przezwyciężył złe swoje skłonności, nie ulegał względom ludzkim i Ciebie tylko kochał nade wszystko.

X. Pan Jezus z szat obnażony i żółcią napawany
Anioły z nieba, wy skrzydły waszemi + okryjcie nagość Jezusa na ziemi. + O bezwstydniku, tyś to wstydu tego + nabawił nędzy, ach Syna Bożego. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O niewinny Jezu, żałuję nieskromności swoich. Dopomóż mi, abym nie ulegał zmysłowości i rozkoszom występnym, całą zaś miłość poświęcił Tobie.


XI. Pana Jezusa do krzyża przybijają
O Jezu dobry, przybity gwoździami + już konający, zmiłuj się nad nami. + O daj mi, Jezu na krzyżu rozpięty, + bym pod twym krzyżem umarł żalem zdjęty. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu najposłuszniejszy, Tyś sam poddał się mękom, aby nas zbawić; zawisłeś na krzyżu między łotrami, modliłeś się do Ojca za prześladowców swoich, mówiąc: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Spraw, abym i ja spełniał zawsze wolę Twoją, unikał złych towarzystw, odpuszczał swym winowajcom. Przybij serce moje do ran swoich, aby tam pozostawało na zawsze. Tyś skarb mój, Pan mój i Bóg mój.

XII. Pan Jezus na krzyżu umiera
Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała + na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. + A ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczeć, + gdy za cię Bóg Twój dał się tak umęczyć. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O Jezu, Zbawicielu mój, czczę Krzyż Twój, na którym za mnie umierałeś i szczycę się, że jestem chrześcijaninem. Krzyż - to sztandar mój, pod którym, wraz z Najświętszą Matką Twoją i umiłowanym apostołem Janem, chcę służyć Ci wiernie, bronić Twej wiary i umierać w łasce Twojej. W ręce Twoje, Panie, oddaję duszę swoją.

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża
Z jaką boleścią i jakimi łzami, + płacząc Jezusa, płakałaś nad nami. + O Matko droga - jam Go tak ugodził, + a On mnie jednak z Bogiem mym pogodził. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu, udziel mi łaski, abym przyjmował Cię w Komunii św. z taką miłością, jaką po zdjęciu z krzyża tuliła Cię Matka Twoja. O Matko boleści, osładzaj trudy wszystkich rodziców na ziemi, mnie zaś przyjmij w godzinę śmierci w swoje matczyne ramiona.

XIV. Pan Jezus złożony w grobie
U Twego grobu, o Jezu mój miły, + stać będę płacząc, póki starczą siły. + A gdy już przyjdzie żywota dokonać, + u Twego grobu daj z miłością skonać. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
Przy grobie Twoim, o Jezu, chcę umrzeć grzechom i namiętnościom swoim, aby odtąd żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, jedyna miłości moja. Spraw niech przed śmiertelnym pokarmem moim na ziemi będzie Najświętszy Sakrament, a ostatnie słowa moje: Jezus i Maryja.

Zakończenie drogi krzyżowej
Najukochańszy Zbawco mój, za Krzyż i mękę Twoją pragnę miłować Cię zawsze i wszędzie z całej duszy. Czynami chcę odwdzięczyć się za cierpienia Twoje. Niech ta męka wyjedna łaski potrzebne dla Ojca św. i całego Kościoła, dla mnie, moich krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół oraz dla grzeszników zatwardziałych. Wejrzyj, prosimy Cię Boże, na tę rodzinę swoją, za którą Pan nasz, Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce oprawców i mękę podjąć krzyżową.

6x Ojcze nasz…, 6x Zdrowaś Maryjo…, 6x Chwała Ojcu… i 1x Wierzę…
Któryś za nas cierpiał rany

    Gorzkie Żale

 Pobudka
1. Gorzkie żale, przybywajcie, + Serca nasze przenikajcie.

2. Rozpłyńcie się, me źrenice, + Toczcie smutnych łez krynice.
3. Słońce, gwiazdy, omdlewają + Żałobą się pokrywają.
4. Płaczą rzewnie Aniołowie, + A któż żałość ich wypowie?
5. Opoki się twarde krają. + Z grobów umarli powstają.
6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? +Wszystko stworzenie truchleje!
7. Na ból Męki Chrystusowej + Żal przejmuje bez wymowy.
8. Uderz, Jezu, bez odwłoki + W twarde serc naszych opoki!
9. Jezu mój, we krwi ran Swoich + Obmyj duszę z grzechów moich!
10. Upał serca swego chłodzę, + Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

CZĘŚĆ PIERWSZA
 Intencja

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna Swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.


Hymn
1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, + gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; + Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, + Me serce mdleje.
2. Pana świętości uczeń zły całuje, + Żołnierz okrutny powrózmi krępuje, + Jezus tym więzom dla nas się poddaje + Na śmierć wydaje.
3. Bije, popycha tłum nieposkromiony + Nielitościwie z tej i z owej strony, + Za włosy targa; znosi w cierpliwości + Król z wysokości.
4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, + Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; + Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie + Serca kochanie.
5. Oby się serce we zły rozpływało, + Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, na zabicie okrutne, + Cichy Baranku od wrogów szukany, + Jezu mój kochany!
2. Jezu, za trzydzieści srebrników + Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, + Jezu mój kochany!
3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, + Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, + Jezu mój kochany!
4. Jezu, na modlitwie w Ogrojcu + Strumieniem potu krwawego zalany, + Jezu mój kochany!
5. Jezu, całowaniem zdradliwym + od niegodnego Judasza wydany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, powrozami grubymi + od swawolnego żołdactwa związany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, od pospólstwa zelżywie + Przed Annaszowym sądem znieważany, + Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez ulice sromotnie + Przed sąd Kajfasza za włosy targany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, od Malchusa srogiego + Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu od fałszywych dwóch świadków + Za zwodziciela niesłusznie podany, + Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, + Dla nas zelżony i pohańbiony! + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach! Ja Matka tak żałosna! + Boleść Mnie ściska nieznośna, + Miecz me serce przenika, + Miecz me serce przenika.
2.
Czemuś, Matko ukochana, + Ciężko na sercu stroskana? + Czemu wszystka truchlejesz? + Czemu wszystka truchlejesz?
3. Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, + Mówić nie mogę w żałości, + Krew mi serce zalewa. + Krew mi serce zalewa.
4. Powiedz mi, o Panno moja, + Czemu blednieje twarz Twoja? + Czemu gorzkie łzy lejesz? + Czemu gorzkie łzy lejesz?
5. Widzę, że Syn ukochany, + W Ogrojcu cały zalany + Potu krwawym potokiem. + Potu krwawym potokiem.
6. O Matko, źródło miłości, + Niech czuję gwałt Twej żałości! + Dozwól mi z sobą płakać! + Dozwól mi z sobą płakać!

(Jeżeli się śpiewa tylko jedną część, dodaje się 3 razy:
Któryś za nas cierpiał rany...)

CZĘŚĆ DRUGA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja
W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

Hymn

1. Przypatrz się; duszo, jak cię Bóg miłuje, + Jako dla ciebie sobie nie folguje. + Przecież Go bardziej, niż katowska dręczy. + Złość twoja męczy.
2. Stoi przed sędzia Pan wszego stworzenia, + Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia + Dla białej szaty, którą jest odziany, + Głupim nazwany.
3. Za moje złości grzbiet srodze biczują + Pójdźmy grzesznicy oto nam gotują + Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody + Zdrój żywej wody.
4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży, + Co na swe skronie wije wieniec z róży, + W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony + Jest ozdobiony!
5. Oby się serce we zły rozpływało, + Że Cię, mój Jezu sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niewinnie + Jako łotr godzien śmierci obwołany, + Jezu mój kochany!
2.
Jezu, od złośliwych morderców + Po ślicznej twarzy tak, sprośnie zeplwany, + Jezu mój kochany!
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra + Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany+ Jezu mój kochany
4. Jezu, od okrutnych oprawców + Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, + Jezu mój .kochany!
5. Jezu, od Heroda i dworzan, + Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, w białą szatę szydersko + Na większy pośmiech i hańbę ubrany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, u kamiennego słupa + Niemiłosiernie biczami wysmagany, + Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez szyderstwo okrutne + Cierniowym wieńcem ukoronowany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, od żołnierzy niegodnie + Na pośmiewisko purpurą odziany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu, trzciną po głowie bity, + Królu boleści, przez lud wyszydzany, + Jezu mój kochany!


Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony! + Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony, + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach, widzę Syna mojego + Przy słupie obnażonego, + Rózgami zsieczonego! + Rózgami zsieczonego!
2. Święta Panno, uproś dla mnie + Bym ran Syna Twego znamię + Miał na sercu wyryte! + Miał na sercu wyryte!
3. Ach, widzę, jako niezmiernie + Ostre głowę ranią ciernie! + Dusza moja ustaje. + Dusza moja ustaje.
4. O Maryjo, Syna swego, + ostrym cierniem zranionego, + Podzielże ze mną mękę! + Podzielże ze mną mękę!
5. Obym ja, Matka strapiona, + Mogła na swoje ramiona + Złożyć krzyż Twój, Synu mój! + Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
6. Proszę, o Panno jedyna, + Niechaj krzyż Twojego Syna + Zawsze w sercu swym noszę. + Zawsze w sercu swym noszę.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, + zmiłuj się nad nami. (3 razy).

CZĘŚĆ TRZECIA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja
W tej ostatniej, części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił: prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

 Hymn
1. Duszo oziębła czemu nie gorejesz, + Serce me, czemu całe nie truchlejesz? + Toczy twój Jezus z ognistej miłości + Krew w obfitości.
2.
Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, + Sromotne drzewo na ramiona zwala; + Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, + Jęczy i stęka.
3. Okrutnym katom posłusznym się staje, + Ręce i nogi przebić sobie daje, + Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi + Nasz Zbawca drogi.
4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, + Aby na tobie dłużej nie wisiało! + My je uczciwie w grobie położymy, + Płacz uczynimy.
5. Oby się serce we łzy rozpływało, + Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości!
6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności + Za Twe obelgi, męki, zelżywości, + Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, + Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie + Jako złoczyńca z łotry porównany, + Jezu mój kochany!
2. Jezu od Piłata niesłusznie + Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, + Jezu mój kochany?
3. Jezu, srogim krzyża ciężarem + Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, + Jezu mój kochany!
4. Jezu, do sromotnego drzewa + Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, + Jezu mój kochany!
5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów + Na drzewie hańby ukrzyżowany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, od stojących wokoło, + I przechodzących szyderczo wyśmiany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, bluźnierstwami od złego + Współwiszącego łotra wyszydzony. + Jezu mój kochany!
8. Jezu, gorzką żółcią i octem + W wielkim pragnieniu napawany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, w swej miłości niezmiernej + Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu, od Józefa uczciwie + I Nikodema w grobie pochowany, + Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! + Dla nas zmęczony i krwią zbroczony, + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

 
Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach, ja Matka boleściwa + Pod krzyżem stoję smutliwa, + Serce żałość przejmuje. + Serce żałość przejmuje.
2. O Matko, niechaj prawdziwie, + Patrząc na krzyż żałośliwie, + Płaczę z Tobą rzewliwie! + Płaczę z Tobą rzewliwie!
3. Jużci, już moje Kochanie + Gotuje się na konanie! + Toć i ja z Nim umieram! + Toć i ja z Nim umieram!
4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, + Dzielić się Twoją żałobą + Śmierci Syna Twojego. + Śmierci Syna Twojego.
5. Zamknął słodką Jezus mowę + Już ku ziemi skłania głowę, + Żegna już Matkę swoją! + Żegna już Matkę swoją!
6. O Maryjo, Ciebie proszę, + Niech Jezusa rany noszę + I serdecznie rozważam. + I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany, + Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.. (3 razy).