Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:

Pojednajcie się z Bogiem! Wzywam was, żebyście żyli Męką Jezusa w modlitwie i w jedności z Nim. (Maryja)

Stacje drogi krzyżowej. Kościół Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie.

Powrót


          Serdecznie zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.
          Droga Krzyżowa:
dzieci - w czwartki - godz. 17.15
          Droga Krzyżowa:
  starsi - w piątki -  godz. 17.00
          Gorzkie Żale:
  wszyscy - w niedziele - godz. 16.30


    Droga krzyżowa śpiewana


 Modlitwa przed wielkim ołtarzem
Panie Jezu Chryste, Tyś z miłości ku ludziom cierpiał niewinne męki na duszy i na ciele. Zjednocz w miłości swej serce moje z Sercem swoim, abym, obchodząc wraz z Matką Twoją Bolesną tę Twoją Krzyżową Drogę, zdołał odczuć cierpienia Twego Boskiego Serca, wzbudzić w sobie żal za grzechy i zapłonąć gorącą miłością ku Tobie.


Po śladach krwawych Zbawiciela mego + iść będę płacząc, grzechu zabójczego. + Gdzie Serce Boże Krew swą za mnie leje, + tam serce moje niech we łzach topnieje. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.

I. Jezus na śmierć skazany
Serce okrutne, ty twymi grzechami, + niech umrze Jezus, wołasz wraz z Żydami! + A On ci na to, bolejąc goręcej, + umrę – odpowie, lecz już nie grzesz więcej. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
W. Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył.
Najdroższy mój Jezu, nie Piłat, lecz grzechy moje ubiczowały Cię, uwieńczyły cierniem i skazały na śmierć krzyżową. Niech Twa bolesna droga sprawi, abym za łaską Twoją, nigdy Cię już nie obrażał. Wspieraj mnie, Panie, w drodze do wieczności. Chcę iść zawsze za krzyżem Twoim.

II. Jezus bierze krzyż na swe ramiona
Jezu mój miły, oto już się zbliża + chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. + Bierzesz krzyż na się, z weselem pociechy, + że idziesz umrzeć i za moje grzechy. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Za Twoim przykładem, o Jezu, kocham wszystkie krzyżyki swoje, to jest obowiązki swoje, które wydają mi się nieraz tak nieznośne i nudne, oraz dolegliwości i cierpienia, które chcę nosić po chrześcijańsku. Kocham Cię Jezu, miłości moja, pragnę być wiernym sługą Twoim.

III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Usłyszcie skały, łzy moje i jęki, + że oto Jezus pada z mojej ręki + pod ciężkim krzyżem, na zbyt ostrej drodze, + którą grzechami najeżyłem srodze. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O dobry Jezu, to grzechy moje tak Cię przytłaczają. Podnieś mnie, Panie i zachowaj od upadku w grzechy.

IV. Jezus spotyka Najświętszą Matkę Swoją Bolesną
Przebóg, ach przebóg Maryja truchleje, + widząc Jezusa co od bólu mdleje + krwią zabroczony. Ach, Matki i Syna + boleść zbyt wielka – a jam jej przyczyna. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu litościwy, spraw, abym odtąd wiernie służył Twej ukochanej Matce Najświętszej, kochał swoją matkę za jej pracę i poświęcenie i nigdy Cię już nie obrażał niewdzięcznością.

V. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi
Szczęsny Szymonie, wezwań ku pomocy + w dźwiganiu krzyża Panu wszelkiej mocy. + Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona. + Ulżę ciężaru pod którym już kona. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Jezu, przyjmuję krzyż Twój chętnie. Daj mi sił, abym i ja mógł Cię wspierać w drodze krzyżowej, jaką odbywasz wraz z Kościołem katolickim na ziemi. Jako katolik chcę być czynnym członkiem Twego Kościoła.

VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi
O śliczna twarzy – woła Weronika, + gdzież Twoja słodycz, gdzież Twa piękność znika! + Całyś, o Jezu, zraniony, pobladły! + Przez kogóż na Cię takie razy spadły? + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
Ukochany mój Jezu, cześć oddaję Twej świętej Głowie, uwieńczonej cierpieniem i twarzy Twojej, pokrytej krwią. Wstydzę się, żem piękną swą duszę zeszpecił grzechami. Przez mękę swoją, o Zbawco mój, wyryj marnej duszy obraz swój, abym – Cię odtąd naśladował.

VII. Jezus po raz drugi upada pod krzyżem
Tłuszczo zuchwała czemuż tak złośliwie + na dobro moje i nielitościwie + ciągle się miotasz, gdy już Ja bez duszy + upadł raz drugi, wśród ciężkiej katuszy. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu łaskawy, to upadki moje na drodze mego życia tak cię przygniatają. Tyle już razy przebaczyłeś mi, a ja znowu grzeszyłem. Pomóż mi abym wytrwał w wierności Tobie, bo duch mój ochoczy, ale ciało mdłe.

VIII. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty
Niewiasty tkliwe, jakiejżeście chwały, + żeście łez waszych do krwi przymieszały. + Onej najdroższej, którą z swej miłości + wylał nasz Jezus, by zmyć nasze złości! + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O dobry Zbawicielu, bądź miłościw mnie grzesznemu, przebacz najbliższym moim i współrodakom. Spraw, abym więcej niż dotychczas czynił dobrze bliźnim swoim, spełniając uczynki co do duszy i co do ciała.

IX. Pan Jezus po raz trzeci upada
Ciężarem grzechów naszych przywalony + pada raz trzeci Jezus przemęczony. + Ach, przestań, przestań już na koniec grzeszyć. + Kto Mu chce ulżyć, kto Go chce pocieszyć? + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O Jezu daj mi siłę, abym przezwyciężył złe swoje skłonności, nie ulegał względom ludzkim i Ciebie tylko kochał nade wszystko.

X. Pan Jezus z szat obnażony i żółcią napawany
Anioły z nieba, wy skrzydły waszemi + okryjcie nagość Jezusa na ziemi. + O bezwstydniku, tyś to wstydu tego + nabawił nędzy, ach Syna Bożego. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O niewinny Jezu, żałuję nieskromności swoich. Dopomóż mi, abym nie ulegał zmysłowości i rozkoszom występnym, całą zaś miłość poświęcił Tobie.


XI. Pana Jezusa do krzyża przybijają
O Jezu dobry, przybity gwoździami + już konający, zmiłuj się nad nami. + O daj mi, Jezu na krzyżu rozpięty, + bym pod twym krzyżem umarł żalem zdjęty. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu najposłuszniejszy, Tyś sam poddał się mękom, aby nas zbawić; zawisłeś na krzyżu między łotrami, modliłeś się do Ojca za prześladowców swoich, mówiąc: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą co czynią. Spraw, abym i ja spełniał zawsze wolę Twoją, unikał złych towarzystw, odpuszczał swym winowajcom. Przybij serce moje do ran swoich, aby tam pozostawało na zawsze. Tyś skarb mój, Pan mój i Bóg mój.

XII. Pan Jezus na krzyżu umiera
Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała + na śmierć Jezusa boleścią zadrżała. + A ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczeć, + gdy za cię Bóg Twój dał się tak umęczyć. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K.
Kłaniamy Ci się…
O Jezu, Zbawicielu mój, czczę Krzyż Twój, na którym za mnie umierałeś i szczycę się, że jestem chrześcijaninem. Krzyż - to sztandar mój, pod którym, wraz z Najświętszą Matką Twoją i umiłowanym apostołem Janem, chcę służyć Ci wiernie, bronić Twej wiary i umierać w łasce Twojej. W ręce Twoje, Panie, oddaję duszę swoją.

XIII. Pan Jezus zdjęty z krzyża
Z jaką boleścią i jakimi łzami, + płacząc Jezusa, płakałaś nad nami. + O Matko droga - jam Go tak ugodził, + a On mnie jednak z Bogiem mym pogodził. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
O Jezu, udziel mi łaski, abym przyjmował Cię w Komunii św. z taką miłością, jaką po zdjęciu z krzyża tuliła Cię Matka Twoja. O Matko boleści, osładzaj trudy wszystkich rodziców na ziemi, mnie zaś przyjmij w godzinę śmierci w swoje matczyne ramiona.

XIV. Pan Jezus złożony w grobie
U Twego grobu, o Jezu mój miły, + stać będę płacząc, póki starczą siły. + A gdy już przyjdzie żywota dokonać, + u Twego grobu daj z miłością skonać. + O dobry Jezu, przez Krew Twą i znoje, + przepuść, ach przepuść wszystkie grzechy moje.
K. Kłaniamy Ci się…
Przy grobie Twoim, o Jezu, chcę umrzeć grzechom i namiętnościom swoim, aby odtąd żyć tylko dla Ciebie i w Tobie, jedyna miłości moja. Spraw niech przed śmiertelnym pokarmem moim na ziemi będzie Najświętszy Sakrament, a ostatnie słowa moje: Jezus i Maryja.

Zakończenie drogi krzyżowej
Najukochańszy Zbawco mój, za Krzyż i mękę Twoją pragnę miłować Cię zawsze i wszędzie z całej duszy. Czynami chcę odwdzięczyć się za cierpienia Twoje. Niech ta męka wyjedna łaski potrzebne dla Ojca św. i całego Kościoła, dla mnie, moich krewnych, przyjaciół i nieprzyjaciół oraz dla grzeszników zatwardziałych. Wejrzyj, prosimy Cię Boże, na tę rodzinę swoją, za którą Pan nasz, Jezus Chrystus nie wzbraniał się oddać w ręce oprawców i mękę podjąć krzyżową.

6x Ojcze nasz…, 6x Zdrowaś Maryjo…, 6x Chwała Ojcu… i 1x Wierzę…
Któryś za nas cierpiał rany

    Gorzkie Żale

 Pobudka
1. Gorzkie żale, przybywajcie, + Serca nasze przenikajcie.

2. Rozpłyńcie się, me źrenice, + Toczcie smutnych łez krynice.
3. Słońce, gwiazdy, omdlewają + Żałobą się pokrywają.
4. Płaczą rzewnie Aniołowie, + A któż żałość ich wypowie?
5. Opoki się twarde krają. + Z grobów umarli powstają.
6. Cóż jest, pytam, co się dzieje? +Wszystko stworzenie truchleje!
7. Na ból Męki Chrystusowej + Żal przejmuje bez wymowy.
8. Uderz, Jezu, bez odwłoki + W twarde serc naszych opoki!
9. Jezu mój, we krwi ran Swoich + Obmyj duszę z grzechów moich!
10. Upał serca swego chłodzę, + Gdy w przepaść Męki Twej wchodzę.

CZĘŚĆ PIERWSZA
 Intencja

Przy pomocy łaski Bożej przystępujemy do rozważania Męki Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ofiarować je będziemy Ojcu niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego majestatu, pokornie Mu dziękując za wielką i niepojętą miłość ku rodzajowi ludzkiemu, iż raczył zesłać Syna Swego, aby za nas wycierpiał okrutne męki i śmierć podjął krzyżową. To rozmyślanie ofiarujemy również ku czci Najświętszej Maryi Panny, Matki Bolesnej, oraz ku uczczeniu Świętych Pańskich, którzy wyróżniali się nabożeństwem ku Męce Chrystusowej.
W pierwszej części będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od modlitwy w Ogrójcu aż do niesłusznego przed sądem oskarżenia. Te zniewagi i zelżywości temuż Panu za nas bolejącemu ofiarujemy za Kościół święty katolicki, za najwyższego Pasterza z całym duchowieństwem, nadto za nieprzyjaciół krzyża Chrystusowego i wszystkich niewiernych, aby im Pan Bóg dał łaskę nawrócenia i opamiętania.


Hymn
1. Żal duszę ściska, serce boleść czuje, + gdy słodki Jezus na śmierć się gotuje; + Klęczy w Ogrojcu, gdy krwawy pot leje, + Me serce mdleje.
2. Pana świętości uczeń zły całuje, + Żołnierz okrutny powrózmi krępuje, + Jezus tym więzom dla nas się poddaje + Na śmierć wydaje.
3. Bije, popycha tłum nieposkromiony + Nielitościwie z tej i z owej strony, + Za włosy targa; znosi w cierpliwości + Król z wysokości.
4. Zsiniałe przedtem krwią zachodzą usta, + Gdy zbrojną żołnierz rękawicą chlusta; + Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie + Serca kochanie.
5. Oby się serce we zły rozpływało, + Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości.

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, na zabicie okrutne, + Cichy Baranku od wrogów szukany, + Jezu mój kochany!
2. Jezu, za trzydzieści srebrników + Od niewdzięcznego ucznia zaprzedany, + Jezu mój kochany!
3. Jezu, w ciężkim smutku żałością, + Jakoś sam wyznał, przed śmiercią nękany, + Jezu mój kochany!
4. Jezu, na modlitwie w Ogrojcu + Strumieniem potu krwawego zalany, + Jezu mój kochany!
5. Jezu, całowaniem zdradliwym + od niegodnego Judasza wydany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, powrozami grubymi + od swawolnego żołdactwa związany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, od pospólstwa zelżywie + Przed Annaszowym sądem znieważany, + Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez ulice sromotnie + Przed sąd Kajfasza za włosy targany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, od Malchusa srogiego + Ręką zbrodniczą wypoliczkowany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu od fałszywych dwóch świadków + Za zwodziciela niesłusznie podany, + Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony, + Dla nas zelżony i pohańbiony! + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach! Ja Matka tak żałosna! + Boleść Mnie ściska nieznośna, + Miecz me serce przenika, + Miecz me serce przenika.
2.
Czemuś, Matko ukochana, + Ciężko na sercu stroskana? + Czemu wszystka truchlejesz? + Czemu wszystka truchlejesz?
3. Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, + Mówić nie mogę w żałości, + Krew mi serce zalewa. + Krew mi serce zalewa.
4. Powiedz mi, o Panno moja, + Czemu blednieje twarz Twoja? + Czemu gorzkie łzy lejesz? + Czemu gorzkie łzy lejesz?
5. Widzę, że Syn ukochany, + W Ogrojcu cały zalany + Potu krwawym potokiem. + Potu krwawym potokiem.
6. O Matko, źródło miłości, + Niech czuję gwałt Twej żałości! + Dozwól mi z sobą płakać! + Dozwól mi z sobą płakać!

(Jeżeli się śpiewa tylko jedną część, dodaje się 3 razy:
Któryś za nas cierpiał rany...)

CZĘŚĆ DRUGA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja
W drugiej części rozmyślania Męki Pańskiej będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany, zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie zarazy, głodu, ognia i wojny.

Hymn

1. Przypatrz się; duszo, jak cię Bóg miłuje, + Jako dla ciebie sobie nie folguje. + Przecież Go bardziej, niż katowska dręczy. + Złość twoja męczy.
2. Stoi przed sędzia Pan wszego stworzenia, + Cichy Baranek, z wielkiego wzgardzenia + Dla białej szaty, którą jest odziany, + Głupim nazwany.
3. Za moje złości grzbiet srodze biczują + Pójdźmy grzesznicy oto nam gotują + Ze Krwi Jezusa dla serca ochłody + Zdrój żywej wody.
4. Pycha światowa niechaj, co chce wróży, + Co na swe skronie wije wieniec z róży, + W szkarłat na pośmiech, cierniem Król zraniony + Jest ozdobiony!
5. Oby się serce we zły rozpływało, + Że Cię, mój Jezu sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niewinnie + Jako łotr godzien śmierci obwołany, + Jezu mój kochany!
2.
Jezu, od złośliwych morderców + Po ślicznej twarzy tak, sprośnie zeplwany, + Jezu mój kochany!
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra + Po trzykroć z wielkiej bojaźni zaprzany+ Jezu mój kochany
4. Jezu, od okrutnych oprawców + Na sąd Piłata, jak zbójca szarpany, + Jezu mój .kochany!
5. Jezu, od Heroda i dworzan, + Królu niebieski, zelżywie wyśmiany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, w białą szatę szydersko + Na większy pośmiech i hańbę ubrany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, u kamiennego słupa + Niemiłosiernie biczami wysmagany, + Jezu mój kochany!
8. Jezu, przez szyderstwo okrutne + Cierniowym wieńcem ukoronowany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, od żołnierzy niegodnie + Na pośmiewisko purpurą odziany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu, trzciną po głowie bity, + Królu boleści, przez lud wyszydzany, + Jezu mój kochany!


Bądź pozdrowiony, bądź pochwalony! + Dla nas zelżony, wszystek skrwawiony, + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach, widzę Syna mojego + Przy słupie obnażonego, + Rózgami zsieczonego! + Rózgami zsieczonego!
2. Święta Panno, uproś dla mnie + Bym ran Syna Twego znamię + Miał na sercu wyryte! + Miał na sercu wyryte!
3. Ach, widzę, jako niezmiernie + Ostre głowę ranią ciernie! + Dusza moja ustaje. + Dusza moja ustaje.
4. O Maryjo, Syna swego, + ostrym cierniem zranionego, + Podzielże ze mną mękę! + Podzielże ze mną mękę!
5. Obym ja, Matka strapiona, + Mogła na swoje ramiona + Złożyć krzyż Twój, Synu mój! + Złożyć krzyż Twój, Synu mój!
6. Proszę, o Panno jedyna, + Niechaj krzyż Twojego Syna + Zawsze w sercu swym noszę. + Zawsze w sercu swym noszę.

Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste, + zmiłuj się nad nami. (3 razy).

CZĘŚĆ TRZECIA

Pobudka: "Gorzkie żale przybywajcie..."

Intencja
W tej ostatniej, części będziemy rozważali, co Pan Jezus cierpiał od chwili ukoronowania aż do ciężkiego skonania na krzyżu. Te bluźnierstwa, zelżywości i zniewagi, jakie Mu wyrządzono, ofiarujemy za grzeszników zatwardziałych, aby Zbawiciel pobudził ich serca zbłąkane do pokuty i prawdziwej życia poprawy, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, aby im litościwy Jezus Krwią swoją świętą ogień zagasił: prośmy nadto, by i nam wyjednał na godzinę śmierci skruchę za grzechy i szczęśliwe w łasce Bożej wytrwanie.

 Hymn
1. Duszo oziębła czemu nie gorejesz, + Serce me, czemu całe nie truchlejesz? + Toczy twój Jezus z ognistej miłości + Krew w obfitości.
2.
Ogień miłości, gdy Go tak rozpala, + Sromotne drzewo na ramiona zwala; + Zemdlony Jezus pod krzyżem uklęka, + Jęczy i stęka.
3. Okrutnym katom posłusznym się staje, + Ręce i nogi przebić sobie daje, + Wisi na krzyżu, ból ponosi srogi + Nasz Zbawca drogi.
4. O słodkie drzewo, spuśćże nam już ciało, + Aby na tobie dłużej nie wisiało! + My je uczciwie w grobie położymy, + Płacz uczynimy.
5. Oby się serce we łzy rozpływało, + Że Cię mój Jezu, sprośnie obrażało! + Żal mi, ach żal mi ciężkich moich złości + Dla Twej miłości!
6. Niech Ci, mój Jezu, cześć będzie w wieczności + Za Twe obelgi, męki, zelżywości, + Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, + Cierpiał bez winy!

Lament duszy nad cierpiącym Jezusem
1. Jezu, od pospólstwa niezbożnie + Jako złoczyńca z łotry porównany, + Jezu mój kochany!
2. Jezu od Piłata niesłusznie + Na śmierć krzyżową za ludzi skazany, + Jezu mój kochany?
3. Jezu, srogim krzyża ciężarem + Na kalwaryjskiej drodze zmordowany, + Jezu mój kochany!
4. Jezu, do sromotnego drzewa + Przytępionymi gwoźdźmi przykowany, + Jezu mój kochany!
5. Jezu, jawnie pośród dwu łotrów + Na drzewie hańby ukrzyżowany, + Jezu mój kochany!
6. Jezu, od stojących wokoło, + I przechodzących szyderczo wyśmiany, + Jezu mój kochany!
7. Jezu, bluźnierstwami od złego + Współwiszącego łotra wyszydzony. + Jezu mój kochany!
8. Jezu, gorzką żółcią i octem + W wielkim pragnieniu napawany, + Jezu mój kochany!
9. Jezu, w swej miłości niezmiernej + Jeszcze po śmierci włócznią przeorany, + Jezu mój kochany!
10. Jezu, od Józefa uczciwie + I Nikodema w grobie pochowany, + Jezu mój kochany!

Bądź pozdrowiony! Bądź pochwalony! + Dla nas zmęczony i krwią zbroczony, + Bądź uwielbiony, bądź wysławiony, + Boże nieskończony!

 
Rozmowa duszy z Matką Bolesną
1. Ach, ja Matka boleściwa + Pod krzyżem stoję smutliwa, + Serce żałość przejmuje. + Serce żałość przejmuje.
2. O Matko, niechaj prawdziwie, + Patrząc na krzyż żałośliwie, + Płaczę z Tobą rzewliwie! + Płaczę z Tobą rzewliwie!
3. Jużci, już moje Kochanie + Gotuje się na konanie! + Toć i ja z Nim umieram! + Toć i ja z Nim umieram!
4. Pragnę, Matko, zostać z Tobą, + Dzielić się Twoją żałobą + Śmierci Syna Twojego. + Śmierci Syna Twojego.
5. Zamknął słodką Jezus mowę + Już ku ziemi skłania głowę, + Żegna już Matkę swoją! + Żegna już Matkę swoją!
6. O Maryjo, Ciebie proszę, + Niech Jezusa rany noszę + I serdecznie rozważam. + I serdecznie rozważam.

Któryś za nas cierpiał rany, + Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.. (3 razy).

 

 

 

 

 

Dzisiaj jest

sobota,
21 lipca 2018

(202. dzień roku)

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła albo wspomnienie św. Apolinarego, biskupa i męczennika