Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
12847

W środkowej części zdjęcia: relikwiarz z kroplą krwi św. Jana Pawła II.

     Relikwie św. Jana Pawła II. Nasza parafia otrzymała relikwie I stopnia św. Jana Pawła II – kroplę krwi. Uroczyste wniesienie relikwii miało miejsce w czasie Mszy św. odpustowej 13-go października 2014 r. o godz. 18.00, którą odprawił Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Artur Miziński. Po Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu, procesja Eucharystyczna wokół kościoła, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II.


     Życiorys
    
Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Wyświęcony na kapłana w 1946 roku przez abp. Adama Stefana Sapiehę w Krakowie, kontynuował studia teologiczne w Rzymie. Po powrocie do kraju pełnił różne obowiązki duszpasterskie i akademickie. Mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, w roku 1964 został jej arcybiskupem metropolitą. Uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. 16 października 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Dewizą jego pontyfikatu stały się słowa Totus Tuus (Cały Twój). Jan Paweł II nauczał nie tylko w oficjalnych dokumentach Kościoła, ale również w homiliach, przemówieniach i przesłaniach, wygłaszanych w czasie pielgrzymek i z różnych innych okazji. Napisał 14 encyklik, 11 adhortacji, 5 konstytucji, kilkaset listów i dorocznych orędzi. Podczas środowych katechez przedstawił syntezę nauczania Kościoła m.in. o Trójcy Świętej, o Matce Bożej, o człowieku, Kościele i sakramentach. Do tajemnic Różańca dołączył pięć nowych Tajemnic Światła. W nauczaniu w sprawach wiary i moralności łączył elementy posoborowej doktryny z dynamicznie rozwijającymi się kierunkami współczesnej filozofii i teologii.
     Jako gorliwy pasterz otaczał szczególną troską przede wszystkim rodziny, młodzież i ludzi chorych. Odbył liczne podróże apostolskie do najdalszych zakątków świata. Szczególnym owocem jego spuścizny duchowej są m.in. bogate magisterium, promulgacja Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kodeksu Prawa Kanonicznego Kościoła łacińskiego i Kościołów wschodnich.
     Jan Paweł II umarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionego przez siebie Święta Miłosierdzia Bożego (II Niedziela Wielkanocna). W niecały miesiąc po śmierci, kolejny papież - Benedykt XVI ogłosił rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. Błogosławionym został ogłoszony 1 maja 2011 roku, a świętym 27 kwietnia 2014 roku.
(do góry)


     Modlitwa o wyproszenie łask
    
(do prywatnego odmawiania)
    
Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaskę dla mnie (i moich bliźnich). Wierzę w moc mej modlitwy i w Twą zbawienną pomoc. Wyproś u Boga Wszechmogącego łaski, o które się modlę... (wymienić prośby) Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o łaskę wysłuchania i obdarzenia tym, o co się modlę za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.
     Wysłuchaj mnie, Panie. Amen. (do góry)


     Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II
    
Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości.
     Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie... wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga. Ufam w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy.
     Pragnę przez Jezusa i Maryję, za Twoim przykładem, zbliżać się do Boga. (do góry)


     Modlitwa
    
Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.
     Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją.
     Amen. (do góry)


     Litania do św. Jana Pawła II
     Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
     Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
     Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
     Synu Odkupicielu świata, Boże,
     Duchu Święty, Boże,
     Święta Trójco, Jedyny Boże,
     Święta Maryjo - módl się za nami.
     Święty Janie Pawle - módl się za nami.
     Zanurzony w Ojcu bogatym w miłosierdzie,
     Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
     Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
     Całkowicie oddany Maryi,
     Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
     Następco Piotra i Sługo Sług Bożych,
     Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
     Ojcze Soboru i Wykonawco jego wskazań,
     Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
     Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
     Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
     Misjonarzu wszystkich narodów,
     Świadku wiary, nadziei i miłości,
     Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
     Apostole pojednania i pokoju,
     Promotorze cywilizacji miłości,
     Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
     Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
     Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
     Papieżu Bożego Miłosierdzia,
     Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
     Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
     Bracie i Mistrzu kapłanów,
     Ojcze osób konsekrowanych,
     Patronie rodzin chrześcijańskich,
     Umocnienie małżonków,
     Obrońco nienarodzonych,
     Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
     Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
     Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
     Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
     Głosicielu prawdy o godności człowieka,
     Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
     Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
     Uosobienie pracowitości,
     Zakochany w krzyżu Chrystusa,
     Przykładnie realizujący powołanie,
     Wytrwały w cierpieniu,
     Wzorze życia i umierania dla Pana,
     Upominający grzeszników,
     Wskazujący drogę błądzącym,
     Przebaczający krzywdzicielom,
     Szanujący przeciwników i prześladowców,
     Rzeczniku i Obrońco prześladowanych,
     Wspierający bezrobotnych,
     Zatroskany o bezdomnych,
     Odwiedzający więźniów,
     Umacniający słabych,
     Uczący wszystkich solidarności,
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
     Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.
      
     Módl się za nami, święty Janie Pawle.
     Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

     Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. (do góry)