Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:

 

Z historii Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej

 

 „Matko z Latyczowa dalekiego Podola 

z kościoła, który wznieśli rycerze 

z daniny od każdego końskiego kopyta 

historią jak sztandarem okryta 

Tułaczko Wygnanko 

co w skromnej kaplicy w Lublinie 

z nami żyjesz 

módl się za nami”. 

 

Tymi słowami ks. Jan Twardowski naszkicował historię Obrazu Matki Bożej  Latyczowskiej. Dzieje tego cudownego Wizerunku są tak samo burzliwe, jak dzieje  naszej Ojczyzny. W licznych niełatwych chwilach wiernym towarzyszyła Bogaro-dzica, która w słynącym łaskami Obrazie Królowej Podola i Wołynia wspierała swój lud. Do Niej przez wieki przybywali pielgrzymi, aby u swej Matki błagać o pomoc i opiekę. Przed Nią klękali możnowładcy i poddani, rycerze i chłopi, duchowieństwo i wierny lud. Do swej Królowej garnęli się poddani z dalekich stron. 

Mijały wieki, na Podolu i Wołyniu toczyły się wojny i walki bratobójcze. Przelewana była niewinna krew. Odbierana była wolność i niezawisłość. Siano niezgodę między ludźmi różnych kultur i języków zamieszkujących jedną ziemię.  Prowadzona była bezpardonowa walka z polskością i Kościołem katolickim. Matka Boża Latyczowska była świadkiem tych wszystkich wydarzeń. Swym macierzyńskim wstawiennictwem wspomagała udręczony lud.

Miasto Latyczów leży na Ukrainie. Położone jest na rozległej równinie podolskiej u ujścia rzeki Wołk do Bugu. Miasto wraz całym Podolem przyłączone do Korony Polskiej przez króla Kazimierza Wielkiego w 1366 r. Latyczów miał burzliwe dzieje: najazdy tatarskie, powstanie Chmielnickiego, rozbiory, wojny światowe.

Pod koniec XVI wieku do tego pięknego miasta przybyli z Rzymu dominikanie. Przywieźli ze sobą kopię cudownego Obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani z Bazyliki Matki Bożej Większej. Obraz ten otrzymali od papieża Klemensa VIII, pobłogosławił im tym  samym na pracę duszpasterską i misyjną. Od samego początku swego pobytu w Latyczowie wizerunek Bogarodzicy otaczany był przez wiernych szczególnym kultem  i czcią. Cuda i niezwykłe łaski, które przy wizerunku Pani Latyczowskiej wypraszali  pielgrzymi, pobudzały ich do jeszcze większej miłości i wdzięczności. Maryja w  latyczowskim Obrazie objęła duchową opiekę nad ludem Podola i Wołynia. Stała się niekwestionowaną Królową serc tamtejszego ludu. 

Gdy w 1648 r. wybuchło powstanie Chmielnickiego dominikanie musieli wywieźć cudowny Obraz do Lwowa. Wrócił na swe miejsce dopiero w 1722 r. Wierni nie zapomnieli jednak o swej Królowej. Kult Matki Bożej Latyczowskiej znalazł swój uroczysty wyraz, gdy 4 października 1778 r. biskup Stanisław Rajmund Jezierski ukoronował Obraz złotymi koronami papieskimi. W ten sposób wierni chcieli podziękować za liczne cuda i łaski, które wyprosili u Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej Latyczowskiej. 

Niestety, nie było dane cudownemu Obrazowi na stałe pozostać w Latyczowie. W 1920 r. w trakcie wojny polsko bolszewickiej został wywieziony do Warszawy. Stamtąd trafił do katedry w Łucku, gdzie w okresie międzywojennym cieszył się wielką czcią i miłością wiernych. W związku z utratą przez Polskę po II wojnie światowej wschodnich terytoriów Obraz został przewieziony do Lublina. Przez dziesięciolecia znajdował się w zakonnej kaplicy sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Lublinie, które były jego wiernymi i oddanymi strażniczkami. W związku z tym, że prawa międzynarodowe nie pozwalają na powrót do Latyczowa Obrazu, który znajduje się w Lublinie, została wykonana kopia, którą pobłogosławił 28 maja 2006 r. w Krakowie Ojciec Święty Benedykt XVI podczas swojej wizyty w Polsce. Odbiera ona cześć w Latyczowie, w diecezji kamieniecko-podolskiej.

Decyzją Metropolity Lubelskiego, podjętą w porozumieniu z Prymasem Polski oraz Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i po uzgodnieniu z Przełożoną Generalną Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, Obraz Latyczowski zostanie przeniesiony do parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, gdzie odtąd będzie stale odbierał cześć. Po drodze nawiedzi 20 lubelskich kościołów, gdzie rozważać będziemy poszczególne tajemnice różańcowe, odkrywając wielką rolę, jaką odgrywa Najświętsza Maryja Panna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Ostatnią stacją będzie świątynia Matki Bożej Różańcowej w Lublinie, gdzie Obraz dotrze 4 października, w dniu 236. rocznicy koronacji pod koniec istnienia I Rzeczpospolitej.

Obraz Latyczowski przedstawia Matkę Bożą trzymającą Dzieciątko Jezus na lewej ręce. Głowę Najświętszej Panienki otacza wieniec z gwiazd. Jezus prawą ręką błogosławi przybywających przed obraz wiernych, a w prawej trzyma księgę Pisma  Świętego, wskazując na źródło naszej wiary. Skupiona i poważna, ale pełna wewnętrznego światła Ducha Świętego twarz Matki Bożej przypomina nam, że w Matce swojego Syna Bóg dał swojemu ludowi szczególnie piękny znak swojej miłości i dobroci. Jej oczy pełne są pokoju i miłości, zachęcają tym samym do szczerej modlitwy i zaufania Bożemu miłosierdziu.

Nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Latyczowskiej w lubelskich parafiach i udostępnienie go do kultu większej rzeszy wiernych w kościele Matki Bożej Różańcowej w Lublinie powinno nas zachęcić do oddawania czci Matce naszego Pana, przez którą przyszło na świat nasze zbawienie. Cześć Maryi w Kościele ma ogromne znaczenie ze względu na Jej jedyne i niepowtarzalne uczestnictwo w tajemnicach Jezusa Chrystusa. Kościół modli się do Maryi, z Maryją i na wzór Maryi. Wyraża podziw dla pełni darów Bożych, jakie w Niej rozkwitły, dostrzega w Niej wzór i obraz, który pragnie naśladować.

Dzisiaj jest

czwartek,
22 sierpnia 2019

(234. dzień roku)

Święta

Czwartek, XX Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej