Boże Ciało

Sonda

Czy potrzebna jest strona parafialna?


Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
2187302

Witaj i bądź pozdrowiony Gościu nasz!

Na stronie naszej parafii Matki Bożej Fatimskiej w Lublinie znajdziesz aktualne informacje o nas, historię naszej parafii oraz wiele innych ciekawych informacji. Zapraszamy!

Adres:     ul. Tuwima 5, 20-440 Lublin

Telefon:  81-748-68-37

E-mail:   

 

 

Kancelaria. Ogłoszenia. Wiadomości. Informacje. Artykuły. Polecamy. Galeria.


„W tym dniu wspaniałym, wszyscy się radujmy”

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

składamy najserdeczniejsze życzenia:

obfitości łask płynących z Paschalnej ofiary Chrystusa,

wdzięczności Bogu za dar odkupienia,

nieopisanej radości Poranka Wielkanocnego.

Niech orędzie zbawienia napełnia nadzieją każdy dzień,

a wiara w zwycięstwo razem z Chrystusem

nad wszelkim zwątpieniem i słabościnadaje sens pracy,

umacnia w jedności z Bogiem i bliźnimi.                            

Duszpasterze Parafii

 

Transmisje Mszy św.

   Niedziele - godz. 10.3o

  na kanale parafialnym Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCv4onTHaLJKM4840n0rVltQ/

 ---------------------------------------------------------------                    

D E K R E T

dotyczący dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej 

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w kościołach, co daje faktycznie możliwość udziału w liturgii wszystkim wiernym, począwszy od Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, przypadającej 31 maja 2020 r., zgodnie z kan. 87 § 1 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, odwołuję udzieloną wcześniej ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane.

Jednocześnie utrzymuję dyspensę dla:

• osób w podeszłym wieku

• osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura)

• osób, które czują obawę przed zarażeniem.

Dziękując Bogu za opiekę i błogosławieństwo w trudnym czasie epidemii, zachęcam wszystkich wiernych do korzystania z posługi duszpasterskiej, szczególnie z sakramentu pokuty i pojednania oraz Eucharystii.

+ Stanisław Budzik

Arcybiskup Metropolita Lubelski

Lublin, 28 maja 2020 r.

 

2021 - Zgromadzeni na świętej Wieczerzy.

Święci mistycy twierdzą, że gdybyśmy mogli ujrzeć i pojąć, jak wielką łaską jest udział we Mszy Świętej i przyjęcie Chrystusowego Ciała i Krwi w Komunii św., to ze szczęścia chyba byśmy umarli. Zobaczymy to kiedyś, stojąc już po tamtej stronie twarzą w twarz przed Panem Bogiem, teraz jednak jesteśmy na tę rzeczywistość jakby nieczuli, niedowidzący. Teraz musi wystarczyć wiara.

 

Odmawiajcie codziennie różaniec!